Nr 1 (2018)
Pełny numer
Bez nazwy

Artykuły

Czesław Maj
7-20
Wpływ w stosunkach międzynarodowych
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.1
PDF
Łukasz Donaj
21-48
Deterministic chaos theory and forecasting in Social Sciences. Contribution to the discussion
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.2
PDF (English)
Kamil Ławniczak
49-61
Śledzenie procesu w badaniach politologicznych. Warianty i potencjał zastosowania
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.3
PDF
Jarosław Jańczak
63-72
The European Council and the European Union’s external activities. Forming relations with eastern neighbors
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.4
PDF (English)
Radosław Fiedler
73-82
European Union Democracy Promotion and its impact on Civil Society in Central Asia
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.5
PDF (English)
Zdzisław W. Puślecki
83-102
Towards the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the European Union and United States
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.6
PDF (English)
Agnieszka Pach-Gurgul
103-118
The Energy Union Tour – success or failure?
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.7
PDF (English)
Bogdan Koszel
119-132
Brexit w polityce europejskiej Niemiec
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.8
PDF
Krzysztof Tomaszewski
133-146
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.9
PDF
Marta Jas-Koziarkiewicz, Ewa Stasiak-Jazukiewicz
147-162
Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.10
PDF
Katarzyna Sobolewska-Myślik
163-170
Podemos jako „partia-ruch”
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.11
PDF
Tatiana Majcherkiewicz
171-190
Wybory regionalne jako wybory drugorzędne a perspektywa rządzenia wielopoziomowego
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.12
PDF
Cezary Kościelniak
191-204
Szkolnictwo wyższe i dyplomacja naukowa jako narzędzie soft power w polityce ChRL wobec Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.13
PDF

Noty o autorach

. .
221-226
Noty o autorach
PDF