Podemos jako „partia-ruch”
PDF

Słowa kluczowe

hiszpańskie partie polityczne
ruchy społeczne
populizm

Jak cytować

Sobolewska-Myślik, K. (2018). Podemos jako „partia-ruch”. Przegląd Politologiczny, (1), 163–170. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.11

Abstrakt

W artykule przedstawiono genezę i sposób funkcjonowania hiszpańskiej partii politycznej Podemos, która powstała w roku 2014 i szybko uzyskała znaczącą pozycję w hiszpańskim systemie politycznym. Partia ta zazwyczaj określana jest jako ugrupowanie należące do nurtu populistycznego. W artykule przedstawione zostały argumenty na rzecz potraktowania Podemos jako emanacji hiszpańskiego ruchu społecznego znanego jako Ruch 15-M i tym samym zasadności analizowania jej również przy użyciu kategorii teoretycznej „partii-ruchu”, zaproponowanej przez Herberta Kitschelta. Zastosowanie tej kategorii nie oznacza negacji populistycznego charakteru Podemos, natomiast pozwala na bardziej precyzyjne uchwycenie specyfiki tego ugrupowania.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.11
PDF

Bibliografia

Bassets M. (2012), Spain’s New Patriots, “Dissent”, Summer 2012.

Bonet í Marti J. (2015), The 15-M: A Bet for Radical democracy, w: Subterranean Politics in Europe, red. M. Kaldor, S. Selchow, Palgrave Macmillan.

Canovan M. (2010), Populizm, w: Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Estatutos del Partido Politico Podemos, b.d., dokument w zbiorach autorki.

Filc D. (2006), Inclusive and Exclusionary Populism:An Attempt to Define a Blurred Concept, w: Populizm na przełomie XX I XXI wieku. Populizm na przełomie XX I XXI wieku, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Górnicka W. (2015), Od pop-polityki do e-populizmu? Projekt i działanie najnowszych ruchów kontestacyjnych na przykładzie partii Podemos w Hiszpanii, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio K”, vol. XXII, nr 1.

Kaldor M., Selchow S. (red.) (2015), Subterranean Politics in Europe, Palgrave Macmillan.

Kitschelt H. (2006), Movement Parties, w: Handbook of Party Politics, red. R. S. Katz, W. J. Crotty, Sage Publications, London–New Delhi.

Martínez-Arboleda A. (2015), Podemos 2.0: The accelerated evolution of the Spanish radical left, 27.06.2015, http://leftunity.org/podemos-2-0-the-accelerated-evolution-of-the-spanish-radicalleft/, 11.11.2016.

Mudde C. (2004), The Populist Zeitgeist, “Government and Opposition”, t. 39, nr 4.

Mudde C., Rovira Kaltwasser C. (2011), Voices of the Peoples: Populism in Europe and Latin America Compared, Working Paper nr 378, The Helen Kellog Institute For International Studies.

Queremos, Sabemos, Podemos. Un Programa Para Cambiar Nuestro Pais (2015), https://podemos.info/.../Un-programa-para-cambiar-nuestro-pais, 2.01.2016.

Rodríguez Polo M. (2014), A comparative approach to Occupy Olomouc through the 15-M Movement experience, w: Space. Socio-political Alternatives in Central Europe, red. K. Sobolewska-Myślik, D. Kasprowicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Seguín B., Faber S. (2015), Can Podemos win in Spain, “The Nation”, February 2nd.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.