Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego
PDF

Słowa kluczowe

Energy policy
energy sector
economic security
European Union
European integration

Jak cytować

Tomaszewski, K. (2018). Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego. Przegląd Politologiczny, (1), 133–146. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.9

Abstrakt

The article is an analysis of energy policy in the context of the economic security of the European Union. One of the key challenges facing the EU is to ensure the economic security both of its members, as well as of the entire organization. The energy sector and energy policy are an integral part of the European Union’s development strategy. They may contribute to improved effectiveness of the integration process or to the failure of the European project. The aim of this article is to examine the challenges and problems that are associated with the formation of European energy policy. For the integration project to succeed, it is imperative for this policy to be properly planned and managed. Failing to implement appropriate mechanisms and actions to ensure energy security (taken at Community level), poses threats of strengthened national particularities in the EU, economic slowdown and, consequently, a slow erosion of the European political system.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.9
PDF

Bibliografia

Bonin B., Safa H., Laureau A. (2014), MIXOPTIM: A tool for the evaluation and the optimization of the electricity mix in a territory, “The European Physical Journal Plus”, 09/2014, vol. 129, nr 9, ss. 1–15.

Czaputowicz J. (2008), Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Deloitte (2016), Polska energetyka na fali megatrendów, Forum Analiz Energetycznych, Warszawa.

Frączek P., Gross-Gołacka E., Kaliski M. (2014), Zarządzanie zmianą w polityce energetycznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3, ss. 15–25.

Hansen J.-P., Percebois J. (2015), Énergie – économie et politiques, Wyd. De Boeck Superieur, Paris.

Hix S. (2010), System polityczny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

International Energy Agency (2014), World Energy Outlook – 2014.

Komisja Europejska (2013), Zielona Księga: Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, COM 2013 (169).

Komisja Europejska (2014a), Komunikat: Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do roku 2030, COM (2014) 520.

Komisja Europejska (2014b), Komunikat: Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego, COM (2014) 330.

Komisja Europejska (2014c), Komunikat: Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii, COM (2014) 15.

Komisja Europejska (2015a), Komunikat: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, COM (2015) 80.

Komisja Europejska (2015b), Komunikat: Stan unii energetycznej w 2015 r., COM (2015) 572.

Księżopolski K. M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Wydawnictwo ELIPSA, Warszawa.

Księżopolski K. (2015), Polityka energetyczno-klimatyczna Polski w latach 2014–2015, wyd. Instytut Badań nad Bezpieczeństwem, Energetyką i Klimatem, Warszawa.

Lanthier P. (2012), Les transitions énergétiques du point de vue de la consommation, w: Les défis énergétiques du XXI siècle. Transition, concurrence et efficacité au prisme des sciences humaines, red. Y. Bouvier, Wyd. P.I.E-Peter Lang, Bruxelles.

Nowak B. (2009), Energy Policy of the European Union, Wydawnictwo WAiP, Warszawa.

Procaccia H. (2014), L’Énergie nucléaire, les énergies fissiles et renouvelables. Quelle transition éneregtique pou la France de demain? Historique, bilan et perspectives, Editions Connaissances et savoirs, Paris.

Rada Europejska (2015a), Konkluzje 19–20 marca 2015.

Rada Europejska, (2015b), Konkluzje 17–18 grudnia 2015.

Ruszkowski J. (2010), Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Safa H. (2013), Quelle transition énergétique?, EDP Sciences, Paris.

Safa H. (2017), The Impact of Energy on Global Economy, “International Journal of Energy Economics and Policy”, vol. 7, nr 2, ss. 287–295.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.

Turowski P. (2015), Wpływ unii energetycznej na bezpieczeństwo Polski. Wybrane przykłady, „Bezpieczeństwo Narodowe” IV, ss. 11–24.

Wierzchowska A. (2016), Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Wydawnictwo ELIPSA, Warszawa.

Wirl F. (2008), Why Oil Prices Jump (or Fall), „Energy Policy”, nr 36(3), ss. 1029–1043.

Żukrowska K. (2013), Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa, w: Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demarkacja, red. K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Żukrowska K. (2014), Bezpieczeństwo ekonomiczne, w: Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Wydawnictwo ELIPSA, Warszawa.