Płynna demokracja w programie Partii Piratów
PDF

Słowa kluczowe

płynna demokracja
Partia Piratów
Liquid Feedback

Jak cytować

Piechocki, M. (2015). Płynna demokracja w programie Partii Piratów. Przegląd Politologiczny, (1), 73–84. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.5

Abstrakt

Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w obszarze polityki przez wielu uważane było za remedium na jej problemy. Spadająca partycypacja, która pociąga coraz mniejszą legitymację ugrupowań zasiadających w parlamentach prowadzi do wzrostu niezadowolenia z funkcjonowania demokracji. Partie Piratów obecne w kilkudziesięciu państwach postulują, by demokrację zwrócić obywatelom. Jednym z instrumentów, które temu mają służyć jest płynna demokracja, którą znaleźć można w ich programach politycznych. Rozwiązanie to nie jest jedynie teoretycznym konstruktem, bowiem przez dwa lata wdrażano je w jednym z niemieckich powiatów. Choć Liquid Freisland nie spotkał się z masowym zainteresowaniem obywateli powiatu, to jednak poziom uczestnictwa nie odbiegał od udziału w innych projektach cyfrowej demokracji.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.5
PDF

Bibliografia

„Liquid Friesland Evaluierungsbericht – Juni 2013”, https://www.friesland.de/portal/seiten/liquidfries-land-infos-zur-plattform-901000772-20800.html?rubrik=901000003, 15.05.2014.

Bailey O. G., Cammaerts B., Carpentier N. (2012), Media alternatywne, Kraków.

Behrens J., Kistner A., Nitsche A., Swierczek B.(2014), The Principles of Liquid Feedback, Berlin.

Behrens J., Liquid Democracy in der Bürgerbeteiligung – Eine Analyse zu Liquid Friesland, 7.07.2014, http://blog.liquidfeedback.org/2014/07/07/liquid-democracy-in-der-buerger-beteiligung-eine-analyse-zu-liquidfriesland/, 31.07.2014.

Behrens J. (2014), The evolution of proportional representation in Liquid Feedback, „The Liquid Democracy Journal on Electronic Participation, Collective Moderation, and Voting Systems”, Issue 1, Berlin.

Bjarnason B., Iceland’s ‘crowd-sourced’ constitution is dead, 29.03.2013, http://studiotendra.com/2013/03/29/icelands-crowd-sourced-constitution-is-dead/, 10.06.2014.

Bolier D., Liquid Feedback: Liquid Feedback: What A Genuine Democratic Process Looks Like, http://bollier.org/blog/liquidfeedback-what-genuine-democratic-process-looks, 31.07.2014.

Castells M., Quién teme a Beppe Grillo? „La Vanguardia”, 2.03.2013, http://www.lavanguardia.com/20130302/54368905313/quien-teme-a-beppe-grillo-observatorio-global-manuel-castells.html, 20.05.2014.

Chadwick A., May C., Interaction Between States and Citizens in the Age of the Internet: „E-Government” in the United States, Britain and the European Union, newpolcom.rhul.ac.uk/storage/chadwick/Chadwick_May_E-Government_Governance_2003.pdf, 31.07.2014.

Dahl R. (1995), Demokracja i jej krytycy, Warszawa.

Dessi G., When politics strike back: the end of the Icelandic constitutional experiment? 26.04.2013, http://www.opendemocracy.net/giulia-dessi/when-politics-strike-back-end-of-icelandic-constitutional-experiment, 29.07.2014.

Dudkiewicz M., Fuksiewicz A., Kucharczyk J., Łada A. (2013), Parlament Europejski – społeczne zaufanie i (nie)wiedza, Warszawa.

Eisel S., Liquid Friesland – ein gescheitertes Experiment, 22.05.2014, http://internetunddemokratie.wordpress.com/2014/05/22/liquidfriesland-ein-gescheitertes-experiment/, 30.07.2014.

Elstub S. (2014), Deliberative democracy: Issues and Cases, Edinburgh.

Grönlund K., Bächtiger A., Setälä M. (2014), Deliberative Mini-Publics. Involving Citizens in the Democratic Process, Colchester.

Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa.

Hagen M., A Typology of Electronic Democracy, http://www.martin-hagen.net/pub/typology.html, 31.07. 2014.

Hagen M. (2001), Digital Democracy and Political Systems, w: K. L. Hacker, J. van Dijk, Digital Democracy. Issues of Theory and Practice, Sage Publications.

Horx M., Schuld sind immer die Andersen, „Frankfurter Rundschau”, 20.03.2013.

Liquid Democracy e. V., The Liquid Democracy Organistation, https://liqd.net/projekte/,1.08.2014.

Liquid Democracy, http://liquiddemocracy.pl/pl/liquid-feedback, 17.05.2014.

Liquid Feedback Interactive Democracy Developer Platform, http://dev.liquidfeedback.org/trac/lf/wiki/HarmonicWeighting, 31.07.2014.

Liquid Friesland, https://www.liquid-friesland.de/lf/index/index.html?tab=closed, 31.07.2014.

Lutz G. (2011), Inicjatywa obywatelska jako metoda kontroli politycznej w Szwajcarii, w: Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku? Warszawa.

Sartori G. (1994), Teoria demokracji, Warszawa.

Tufekci Z. (2014), Social Movements and Governments in the Digital Age: Eveluating a Complex Landscape, „Journal of International Affairs”, Fall/Winter, New York.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.