Nr 1 (2015)

Artykuły

Adam Szymański
7-20
EU Pre-accession Process of Turkey – Determinants and Prospects
PDF
Przemysław Maj
21-34
Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okręg nr 9) w 2014 roku
PDF
Urszula Kurcewicz
35-55
Aktywność polityczna Polaków w świetle ewolucji postaw społeczno-politycznych związanych z przeobrażeniem systemu politycznego
PDF
Radosław Marzęcki
57-72
Depolityzacja jako element stylu życia młodzieży
PDF
Marcin Piechocki
73-84
Płynna demokracja w programie Partii Piratów
PDF
Agnieszka Walecka-Rynduch
85-106
„Alternative für Deutschland” – niemiecka eurosceptyczna partia pozaparlamentarna. Próba analizy wizerunku w przestrzeni internetu
PDF
Maciej Karczewski
107-119
Wpływ diasporalnych grup nacisku politycznego na przebieg wyborów federalnych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie „lobby pro-izraelskiego”
PDF
Maria Józefowicz
121-136
Program i działalność CasaPound Italia a model antypartii Ryszarda Herbuta
PDF
Maciej Magiera
137-145
Straż miejska i gminna w obliczu demokracji partycypacyjnej
PDF
Mirosław Skarżyński
147-158
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty logistyczne
PDF
Remigiusz Rosicki
159-172
Poland’s Gas Security
PDF (English)
Wojciech Adamczyk
173-186
Dziedzictwo IRE: współczesny model samoorganizacji dziennikarzy śledczych na świecie
PDF
Andrzej Gałganek
187-204
Antropofagia i stosunki międzynarodowe. Fabrykacja kanibalizmu i anarchiczności
PDF

Wydarzenia/informacje

. .
205-208
Noty o autorach
PDF