Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1 (2015)

Spis treści

Spis treści i strona redakcyjna PDF
  1-6

Artykuły

EU Pre-accession Process of Turkey – Determinants and Prospects PDF
Adam Szymański 7-20
Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okręg nr 9) w 2014 roku PDF
Przemysław Maj 21-34
Aktywność polityczna Polaków w świetle ewolucji postaw społeczno-politycznych związanych z przeobrażeniem systemu politycznego PDF
Urszula Kurcewicz 35-55
Depolityzacja jako element stylu życia młodzieży PDF
Radosław Marzęcki 57-72
Płynna demokracja w programie Partii Piratów PDF
Marcin Piechocki 73-84
„Alternative für Deutschland” – niemiecka eurosceptyczna partia pozaparlamentarna. Próba analizy wizerunku w przestrzeni internetu PDF
Agnieszka Walecka-Rynduch 85-106
Wpływ diasporalnych grup nacisku politycznego na przebieg wyborów federalnych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie „lobby pro-izraelskiego” PDF
Maciej Karczewski 107-119
Program i działalność CasaPound Italia a model antypartii Ryszarda Herbuta PDF
Maria Józefowicz 121-136
Straż miejska i gminna w obliczu demokracji partycypacyjnej PDF
Maciej Magiera 137-145
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty logistyczne PDF
Mirosław Skarżyński 147-158
Poland’s Gas Security PDF (English)
Remigiusz Rosicki 159-172
Dziedzictwo IRE: współczesny model samoorganizacji dziennikarzy śledczych na świecie PDF
Wojciech Adamczyk 173-186
Antropofagia i stosunki międzynarodowe. Fabrykacja kanibalizmu i anarchiczności PDF
Andrzej Gałganek 187-204

Wydarzenia/informacje

Noty o autorach PDF
. . 205-208


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo