Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce (K. B. Janowski)

Jak cytować

Janowski, K. B. (2018). Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce (K. B. Janowski). Przegląd Politologiczny, (3), 171. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/13935

Abstrakt

Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce (K. B. Janowski)