Nr 3 (2012)

Artykuły

Anna Wolff-Powęska
7-16
Politologia – nauka w drodze
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.1
PDF
Jacek Sobczak
17-42
Wolność wypowiedzi a zjawisko manipulacji przekazem prasowym
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.2
PDF
Artur Lipiński
43-56
Tożsamość i pamięć zbiorowa w badaniach politologicznych
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.3
PDF
Elżbieta Lesiewicz
57-68
Europejski podręcznik historii jako próba wypracowania wspólnej pamięci zbiorowej obywateli Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.4
PDF
Joanna Kałużna
69-80
Państwowa, narodowa, społeczna, partyjna? Nauczanie historii w szkołach publicznych – studium przypadku
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.5
PDF
Magdalena Lorenc
81-96
Polityczność sztuki. Analiza pracy Zbigniewa Libery pt. LEGO. Obóz koncentracyjny z 1996 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.6
PDF
Piotr Forecki
97-114
Kojenie obrazem, leczenie snem. Konstruowanie pamięci o Zagładzie w polskich filmach fabularnych po 1989 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.7
PDF
Sylwia Czubaj-Kuźmin
115-124
Relacje polsko-rosyjskie w retoryce politycznej obchodów rocznic zbrodni katyńskiej po 1989 roku. Perspektywa politolingwistyczna
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.8
PDF
Bartosz Hordecki
125-134
Rosyjskie jubileusze jako zjawiska retoryczno-ironiczne
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.9
PDF
Paweł Stachowiak
135-146
Kościół katolicki wobec pamięci zbiorowej Polaków. Ciągłość i zmiana
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.10
PDF
Aleksandra Trzcielińska-Polus
147-156
Historia i pamięć zbiorowa w polityce regionalnej (casus Śląska Opolskiego)
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.11
PDF
Eliza Kania
157-170
Homo sovieticus – „jednowymiarowy klient komunizmu”, czy „fenomen o wielu twarzach”?
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.12
PDF