Lobbing jako instrument partycypacji społeczeństwa w realizacji zasad państwa demokratycznego
PDF

Słowa kluczowe

lobbing
demokracja
partycypacja

Jak cytować

Barańska, M. (2018). Lobbing jako instrument partycypacji społeczeństwa w realizacji zasad państwa demokratycznego. Przegląd Politologiczny, (4), 185–198. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.4.13

Abstrakt

The purpose of this paper is to indicate the role and importance of lobbying as a form of ac- tive participation in the decision-making process of entities interested in a given outcome of this process. Lobbying involves business circles, political deputies and potential addressees of the solutions to be enacted, therefore this form of civic activity has attracted increasing interest. Parties involved frequently establish certain organizational structures in order to initiate the activity of authorized entities and involve them in the decision-making process by expressing their approval or disapproval for legislative initiatives. The methods and instruments applied to exert influence are supposed to persuade the decision makers of the necessity to maintain the current solutions, or to inspire changes, but they primarily increase civic consciousness as regards the opportunity for active protection of one’s particular interests.
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.4.13
PDF

Bibliografia

Beyme K. von, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007.

Kurczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing, Kraków 2008.

Makowski G., Lobbing w samorządzie wojewódzkim, Warszawa 2010.

Tarchalski K., Korupcja i przywilej, Warszawa 2000.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Dz. U. 2005, Nr 169, poz. 1414.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.