Opublikowane: 2018-11-02

Struktura i uwarunkowania afektywne go komponentu postaw politycznych studentów

Piotr Pawełczyk, Karolina Churska-Nowak, Barbara Jankowiak

7-16

Przyczynek do dyskusji nad pojęciem systemu rządów

Marta Michalczuk-Wlizło, Radosław Żmigrodzki

49-56