Nr 4 (2012)

Artykuły

Piotr Pawełczyk, Karolina Churska-Nowak, Barbara Jankowiak
7-16
Struktura i uwarunkowania afektywne go komponentu postaw politycznych studentów
PDF
Tomasz Brańka
17-36
Geopolityczny status Królestwa Danii – mit państwa unitarnego
PDF
Aleksandra Zięba, Anna Wróblewska
37-48
System Zarządzania Wiedzą dla Zarządzania Kryzysowego
PDF
Marta Michalczuk-Wlizło, Radosław Żmigrodzki
49-56
Przyczynek do dyskusji nad pojęciem systemu rządów
PDF
Arkadiusz Ptak
57-70
Głosy nieważne w elekcjach samorządowych
PDF
Zdzisław W. Puślecki
71-94
Globalne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej w XXI wieku
PDF
Krzysztof Hajder
95-112
Ewolucja amerykańskiego modelu rynku pracy
PDF
Jerzy Babiak
113-122
Problem ubóstwa w Unii Europejskiej
PDF
Maciej Walkowski
123-144
Analiza i ocena pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej oraz stanowiska polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących kształtu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku
PDF
Ewa Tamara Szuber-Bednarz
145-152
Społeczny wymiar skutków prawnych zasiedzenia
PDF
Ewa Jurga-Wosik
153-170
Polityka informacyjna i dostęp do dokumentów w instytucjach Unii Europejskiej
PDF
Ryszard Kowalczyk
171-184
Uwarunkowania epistemologiczne obrazowania rzeczywistości politycznej w mediach
PDF
Marzena Barańska
185-198
Lobbing jako instrument partycypacji społeczeństwa w realizacji zasad państwa demokratycznego
PDF
Jędrzej Skrzypczak
199-212
Autoryzacja w praktyce nowych mediów w dobie kryzysu systemu prawa prasowego
PDF
Wojciech Adamczyk
213-228
Trzy skandale, trzy raporty. Redakcje i ombudsmani prasowi w sytuacjach kryzysowych na przykładach „The Washington Post”, „The New York Times” i „Los Angeles Times”
PDF
Piotr Swacha
229-242
Cenzura względem „Polski Ludowej” – wielkopolskiego pisma Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945–1947)
PDF
Małgorzata Kamola-Cieślik
243-256
Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w latach 2004–2009
PDF