Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w latach 2004–2009
PDF

Słowa kluczowe

prywatyzacja
Stocznia Szczecińskia Nowa Sp. z o.o.

Jak cytować

Kamola-Cieślik, M. (2018). Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w latach 2004–2009. Przegląd Politologiczny, (4), 243–256. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.4.17

Abstrakt

Between 2004 and 2009, Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. (SSN) was one of the largest state-owned Polish companies in the shipyard sector. The privatization of the shipyard was a pivotal element of the economic plans put forward by the Governments of Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Kaczyński and Donald Tusk. However, this postulate was not implemented by their respective Cabinets. The difficulties in privatizing the shipyard were due to a change in the policy towards the shipbuilding industry, delays in preparing economic plans which followed from the fact that the European Commission (EC) did not accept the restructuring plans made by the companies interested in taking over the property and the assets of the shipyard, and also because the authorities responsible for finding investors were incompetent in doing so. Marek Belka’s government plan to consolidate the shipbuilding industry, aimed at selling all the property and assets of SSN within the framework of the Corporation of Polish Shipyards, was rejected by the government of Marcinkiewicz. The guidelines for privatizing the shipbuilding industry promised by the Marcinkiewicz government were never formulated or defined for the sector. The program was later accepted by the Kaczyñski Government, which despite earlier promises failed to privatize the shipyard. Donald Tusk’s Cabinet was not able to live up to the challenges connected with the shipyard industry crisis. Negotiations between the Polish Government and Amber Sp. z o.o. over the privatization plan for the shipyard failed. The shipyard’s restructuring plan produced by Mostostal Chojnice SA was not accepted by the EC. The Tusk government failed to find an investor in the public tenders announced for the property and assets of the shipyard – a Qatar company withdrew its initial proposal to buy the shipyard and there were no other investors willing to take it over. This was the main reason for the ensuing bankruptcy of the Szczecin shipyard.
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.4.17
PDF

Bibliografia

Źródła drukowane:

Dziennik Urzędowy UE (2004).

Dziennik Ustaw RP (2005–2008).

Ministerstwo Gospodarki, Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010 (materiał przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31.08.2006 r.), Warszawa, sierpień 2006.

Ministerstwo Skarbu Państwa, Biała Księga prywatyzacji polskich stoczni, Warszawa, wrzesień 2004.

Ministerstwo Skarbu Państwa, Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,Warszawa, 29 kwietnia 2009.

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji sektora przemysłu stoczniowego w latach 2005–2007, Gdańsk, czerwiec 2009.

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych w sektorze stoczniowym w latach 2001–2005, Gdańska, marzec 2007.

Rada Ministrów, Raport z działalności rządu Marka Belki w okresie maj 2004–październik 2005, Warszawa, październik 2005.

Sejm RP kadencja IV. Druki (2005).

Sejm RP kadencja VI. Druki (2008).

„Solidarne państwo”. Program działania rządu Kazimierza Marcinkiewicza, Warszawa, 9 listopada 2005.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pomoc publiczna dla stoczni, Warszawa, wrzesień 2008.

Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń V kadencji Sejmu RP (2005–2006).

Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń VI kadencji Sejmu RP (2007).

Prasa:

„Dziennik” (2009).

„Dziennik. Gazeta Prawna” (2009).

„Gazeta Polska” (2009).

„Gazeta Wyborcza” (2008–2009).

„Gazeta Wyborcza. Szczecin” (2009).

„Głos Szczeciński” (2009).

„Polityka” (2008).

„Wprost” (2009).

Artykuły:

Decyzje Rady Ministrów, „Przegląd Rządowy” 2005, nr 11.

Exposé premiera Marka Belki. Sejm RP, 14 maja 2004 r., „Przegląd Rządowy” 2004, nr 5.

Exposé prezesa Rady Ministrów Marka Belki. Sejm RP, 24 czerwca 2004 r., „Przegl¹d Rz¹dowy” 2006, nr 6.

Malec K., Stocznie za burtę, „Obywatel” 2009, nr 2.

Literatura:

Pohl K., Historia statkami pisana. 60 lat Stoczni Szczecińskiej, Szczecin 2008.

Pohl K., Szczecińskie kontenerowce, Szczecin 2009.

Internet:

http://www. gospodarka.gazeta.pl.

http://www. kprm.gov.pl.

http://bbl.com.pl.

http://www.arp.com.pl.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.