Idea kolegialnej władzy wykonawczej
PDF

Słowa kluczowe

władza wykonawcza
kolegialność

Jak cytować

ŻYROMSKI, M. (2018). Idea kolegialnej władzy wykonawczej. Przegląd Politologiczny, (3), 79–86. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.4

Abstrakt

Montesquieu’s idea of the tripartite system already expressed a concern with preventing one power from dominating excessively. Another argument for the collegial nature of power is the concern with the continuation of state authorities at the time of crisis (e.g. the tragedy in Smoleñsk). The idea of collegial executive power emerged already in antiquity as evidenced by the two kings in Sparta, the collegiums of archons in Athens, two consuls in the Roman Republic, or the system of tetrarchy, initiated by Diocletian. At present we have the ‘rotating presidency’ in Bosnia or the French principle of ‘cohabitacion’.
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.4
PDF

Bibliografia

Amatorzy czy profesjonaliści? Wyżsi dowódcy armii rzymskiej okresu Pryncypatu, w: Pod znakami Aresa i Marsa. Materiały z konferencji naukowej „Wojna i wojskowość w starożytności” Kraków 24–26 września 1993, red. E. Dąbrowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.

Bravo B., Węcowski M., Wipszycka E.,Wolicki A., Historia starożytnych Greków, t. II, Wydawnictwa Uniwersytet Warszawskiego, Warszawa 2009.

Carlton E., The few and the many. A typology of elites, Scholar, Aldershot 1996.

Cary M., Scullard H. H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. I, Warszawa 1992.

Cary M., Scullard H. H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. II, Warszawa 1992.

Dahl R. A., Toward democracy: a journey reflections: 1940–1997, vol. I, Institute of Governmental Studies University of California, Berkeley 1997.

Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Cluj-Napoca 2006.

Genow M., Politologiczna perełka na Bałkanach, „Fenestra” nr 16 (III–IV 2010), s. 5.

Hammond N. G. L., Dzieje Grecji, PIW, Warszawa 1977.

Mann M., The source of social power, vol. I: A history of power from the beginning to A.D. 1760, Cambridge University Press, New York 2005.

The military importance of Lower Danube provinces of the Roman Empire in the time of Principate, w: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Cluj-Napoca 2006.

Pod znakami Aresa i Marsa. Materiały z konferencji naukowej „Wojna i wojskowość w starożytności” Kraków 24–26 wrzeoenia 1993, red. E. Dąbrowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.

Prosopographica, Poznań 1993.

The question of specialization in the Roman administrative system – the case of Pannonia, „Eos” LXXXIII, 1995.

Sadurska A., Sztuka rzymska, w: Sztuka świata, t. 2, red. A. Lewicka-Morawska,Wydawnictwo Arkady,Warszawa 1990.

Skoczylas J., Żyromski M., Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań2005.

Specialization – the hidden feature of the Roman provincial administration, „Pomoerium” (Bochum) 1994, nr 1.

Sztuka świata, t. 2, red. A. Lewicka-Morawska, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990.

Untermoesische Legionslegaten im Prinzipat im Vergleich zu anderen Gebieten des Kaiserreiches, w: Prosopographica, Poznań 1993.

Żyromski M., Specialization in the Roman provinces of Moesia, „Athenaeum” 1991, nr 79.

Żyromski M., Teorie elit a systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ 2007.