Nr 3 (2011)

Artykuły

Andrzej GAŁGANEK
7-34
Życie międzynarodowe rzeczy. Przedmioty luksusu i codziennego użytku w społecznej historii stosunków międzynarodowych
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.1
PDF
Ryszard ZIĘBA
35-62
Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.2
PDF
Sebastian WOJCIECHOWSKI
63-78
„Sieć’’ przyczyn współczesnego terroryzmu – analiza czynników, mechanizmów i modeli
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.3
PDF
Marek ŻYROMSKI
79-86
Idea kolegialnej władzy wykonawczej
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.4
PDF
Bartosz ABRAMOWICZ
87-98
Koncepcje responsywności jako odpowiedź na postulaty „uwrażliwienia” demokracji przedstawicielskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.5
PDF
Magdalena MUSIAŁ-KARG
99-118
Internetowe głosowanie w E-stonii na przykładzie wyborów w latach 2005–2009
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.6
PDF
Anita ADAMCZYK
119-132
Instytucja prawyborów w Polsce. Prawybory prezydenckie (1995–2005)
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.7
PDF
Maciej RÓŻEWICZ
133-146
Partia Demokratyczna w midterm elections 2010
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.8
PDF
Adam KIRPSZA KIRPSZA
147-166
Duch d’Hondta w Strasburgu. Zasada proporcjonalnej dystrybucji stanowisk w Parlamencie Europejskim
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.9
PDF
Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK
167-184
Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.10
PDF
Iwona HOFMAN
185-194
Tematy polsko-ukraińskie Bohdana Osadczuka w paryskiej „Kulturze”
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.11
PDF
Ewa NOWAK, Ryszarda Ewa BERNACKA, Rafał RIEDEL
195-112
Integracja polityczna Polaków na emigracji. Polonia w Austrii – studium przypadku
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.12
PDF