Internetowe głosowanie w E-stonii na przykładzie wyborów w latach 2005–2009
PDF

Słowa kluczowe

elektroniczne głosowanie
Estonia

Jak cytować

MUSIAŁ-KARG, M. (2018). Internetowe głosowanie w E-stonii na przykładzie wyborów w latach 2005–2009. Przegląd Politologiczny, (3), 99–118. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.6

Abstrakt

An increasingly popular tendency can be observed in numerous states in Europe and globally, where modern forms of casting votes are implemented, including, first and foremost, electronic voting via the Internet or mobile telephones. In the opinion of ICT (Information and Communication Technologies) advocates modern civilization is facing an era of electronic democracy, which constitutes this new form of exercising power, based on information and communication tools. Estonia is a European leader in applying electronic voting for election procedures. The paper presents an analysis of Estonia’s experience in the field of e-voting in the elections of 2005–2009.
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.6
PDF

Bibliografia

Barber B. R., Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 2003.

Case Study 2: E-Stonia, The Judith and John Bedrosian Center on Governance and the Public Enterprise, University of Southern Kalifornia, http://www.usc.edu/schools/sppd/bedrosian/private/docs/Case_Study__Estonia.pdf.

Democracy.com? Governance in a NetworkedWorld, red. E. Kamarck, J. Nye Jr, Hollis Publishing, Hollis 1999.

European Parliament Elections 2004: results, 29.06.2004, EurActiv.com, http://www.euractiv.com/en/elections/european-parliament-elections-2004-results/article-117482.

The European Union and E-Voting. Addressing the European Parliament’s Internet Voting Challenge, eds A. H. Trechsel, F. Mendes, Routledge 2005.

E-Voting System. General Overview, Estonian National Electoral Committee, Tallin 2005–2010.

Friedland L. A., Electronic Democracy and the New Citizenship, „Media, Culture&Society” 1996, vol. 18, nr 2.

Gibson R. K., Internet Voting and the European Parliament elections: problems and prospects, w: The European Union and E-Voting. Addressing the European Parliament’s Internet Voting Challenge, eds A. H. Trechsel, F. Mendes, Routledge 2005.

Goodman N., Pammett J. H., DeBardeleben J., Freeland J., A Comparative Assessment of Electronic Voting, Strategic Knowledge Cluster Canada–Europe Transatlantic Dialogue, Carlton University, February 2010, http://www.carleton.ca/europecluster/events/2010-01-26-InternetVotingMaterials/AComparativeAssessmentofInternetVotingFINALFeb19-a.pdf.

Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, PWN, Warszawa 2003.

Grodzka D., E-demokracja, „Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, Biuro Analiz Sejmowych nr 14(61), 16 lipca 2009.

Hagen M., A Typology of Electronic Democracy, 1997, http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm.

Horrocks I., Pratchett L., Democracy and New Technology, Electronic Democracy: Central Themes and Issues, http://www.clubofamsterdam.com/contentarticles/Democracy%20and%20New%20Technology.pdf.

Kaczmarczyk A., Czajkowski R., E-Głosowanie – niezbędny element elektronicznej platformy do obsługi procedur demokracji w społeczeństwie informacyjnym, w: Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce. Warszawa, 12 czerwca 2001 r. Materiały pokonferencyjne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

Keohane R. O., Nye jr J., Power and Interdependence in the Information Age, w: Democracy.com? Governance in a Networked World, red. E. Kamarck, J. Nye Jr, Hollis Publishing, Hollis 1999.

Kitsing M., An Evaluation of E-Government in Estonia, Prepared for delivery at the Internet, Politics and Policy 2010: An Impact Assessment conference at Oxford University, UK, on September 16–17, 2010.

Kotsiopoulos I., Bringing Together and Acceleratin eGovernment Research in the EU. eDemocracy Report. Prepared for ICT for Government and Public Services Unit. DG Information Society and Media, European Commission, Brussels.

London S., Teledemocracy vs. Deliberative Democracy: A Comparative Look at Two Models of Public Talk, „Journal of Interpersonal Computing and Technology” 1995, vol. 3, nr 2, http://www.scottlondon.com/reports/tele.html.

Łapuszek D., Rola postêpu technicznego w procesie globalizacji, „Zarządzanie zmianami”, Biuletyn POU, maj 2007, http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_globlap&nr=6&p=.

Maaten E., Towards remote e-voting: Estonian case, Elections Departament. Chancellery of the Riigikogu (Parliament), Tallin 2004, Materiały konferencyjne z The International Workshop on Electronic Voting in Europe,Bregenz/Austria, 7–9.07.2004, http://www.e-voting.at/index.php?id=4&artikelID=62.

Madise Ü., Vinkel P., Maaten E., Internet Voting at the Elections of Local Government Councils on October 2005. Report, Estonian National Electoral Committee, http://www.vvk.ee/public/dok/report2006.pdf.

Musiał-Karg M., Referendum w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Musiał-Karg M., Technologie informacyjne i komunikacyjne a demokracja. Wykorzystanie Internetu w polityce na przykładzie e-voting, w: W poszukiwaniu modelu demokratycznego,Wydawnictwo Adam Marszałek, red. S. Zyborowicz, Toruń 2009.

Nowina Konopka M., Elektroniczna urna, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12066058070.pdf.

Nowina Konopka M., Społeczeństwo informacyjne a teorie demokracji, w: Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, red. M. Witkowska, K. Cholawa-Sosnowska, WAiP, Warszawa 2006.

Population Statistics, http://estonia.eu/about-estonia/country/population-statistics.html.

Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, red. M.Witkowska, K. Cholawa-Sosnowska,WAiP, Warszawa 2006.

Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 10 stycznia 2007 roku (uchwała Zarządu ISOC Polska nr 2/2007), 11.01.2007, Internet Society Poland, http://www.isoc.org.pl/200701/wybory.

Suski Z., Materiały pomocnicze do wykłady z przedmiotu „Bezpieczeństwo systemów informatycznych”; tytuł wykładu: „Uwierzytelnianie”, http://pjwstk.wafel.com/bsi/BSI-05-uwierzytelnianie.pdf.

Śpiewak P., Obietnice demokracji, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.

Świerczyński Z., Wybrane metody uwierzytelnienia użytkownika sieci komputerowej, Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, Warszawa, http://www.ita.wat.edu.pl/~zswier/SBS/Uwierzytelnianie.pdf.

Trechsel A. H., Internet voting in the March 2007 Parliamentary Elections in Estonia. Report for the Council of Europe, European Union Democracy Observatory (EUDO), Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute Florence, 31 July 2007.

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce. Warszawa, 12 czerwca 2001 r. Materiały pokonferencyjne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

Two thirds of households of Estonia have access to the Internet at home, 18.09.2009, Statistics Estonia, http://www.stat.ee/index.php?id=31246&highlight=internet,connection.

United Nations e-Government Survey 2008. From e-Government to Connected Governance, Department of Economic and Social Affairs. Division for Public Administration and Development Management, United Nations, New York 2008.

Voter turnout data for Estonia, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), http://www.idea.int/vt/country_view.cfm?country=EE.

Żukowski A., Dylematy demokracji XXI wieku. Wybory rytualne czy balotaż partycypacyjny?, „Przegląd Politologiczny" 2005, nr 2.