Modele wychowania seksualnego w rodzinach pochodzenia współczesnych kobiet na tle przemian obyczajowych w sferze seksualności
PDF

Słowa kluczowe

modele wychowania seksualnego
przemiany obyczajowe
seksualność

Jak cytować

CHURSKA NOWAK, K., GULCZYŃSKA, A., & JANKOWIAK, B. (2018). Modele wychowania seksualnego w rodzinach pochodzenia współczesnych kobiet na tle przemian obyczajowych w sferze seksualności. Przegląd Politologiczny, (2), 101–112. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.10

Abstrakt

The paper attempts to present the transformations in sexual morality and their significance for the sexual upbringing of men and women. The results of the research presented herein allow us to analyze the models of sexual upbringing implemented in the families of origin of modern young women. It also verifies whether there are differences between men and women in the realm of sexual upbringing in their families of origin and if there are differences in their sexual functioning within a partnership depending on the model of sexual upbringing in the family of origin.
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.10
PDF

Bibliografia

Beisert M., Seks twojego dziecka, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 1991.

Beissert M., Trud dorastania seksualnego, w: Seksualność w życiu człowieka, red. M. Beissert, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Długołęcka A., Wychowanie i edukacja seksualna. w: Edukacja seksualna, red. Z. Lew-Starowicz, A. Długołęcka, Świat Książki, Warszawa 2006.

Fuszara M., Kobiety w polityce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Gromkowska A., Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Wydawnictwo WOLUMIN, Poznań 2002.

Gulczyńska A., Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosłych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Izdebski Z., Kocha, lubi, szanuje, Wychowanie do życia w rodzinie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1999.

Izdebski Z., Spojrzenie seksuologa, w: Z. Izdebski, A. Ostrowska, Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element życia Polaków, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2003.

Jakubowska H., Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Krzywicka D., Metody wychowania seksualnego, Wyd. Forword, Kraków 1994.

Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.

Łaciak B., Obyczajowość polska czasu transformacji, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.

Malewska H., Kulturowe i psychospołeczne determinanty życia seksualnego, PWN, Warszawa 1967.

Mc Nair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2004.

Ostrowska A., Spojrzenie socjologa, w: Z. Izdebski, A. Ostrowska, Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element życia Polaków, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2003.

Paluk A., Modele ról kobiety w podręcznikach wychowania seksualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Renzetti C. M., Curran D. J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Szpakowska M., Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce okresu przemian, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2003.

Titkow A., Duch-Krzysztoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.

Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.