Nr 2 (2011)

Artykuły

Magłorzata KOŁODZIEJCZAK
7-18
Politologia wobec feminizmu a feminizm wobec politologii
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.1
Grażyna STRNAD
19-27
Feminizm amerykański trzeciej fali – zmiana i kontynuacja
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.2
PDF
Bartosz HORDECKI
29-36
Specyfika etyk kobiecych w ujęciu Carol Gilligan
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.3
PDF
Anita ADAMCZYK
37-44
Romni wśród Romów. Kobieta w kulturze romskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.4
PDF
Anna GÓRNA-KUBACKA
45-54
Kobiety w polityce, aspiracje i praktyka
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.5
PDF
Elżbieta LESIEWICZ
55-66
Droga polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.6
PDF
Krzysztof URBANIAK
67-78
Parytety i kwoty wyborcze a Konstytucja RP
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.7
PDF
Natalia KLEJDYSZ
79-90
Wiedźmy i dziwadła, czyli polska droga do parytetu
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.8
PDF
Beata PAJĄK-PATKOWSKA
91-100
Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej kobiet
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.9
PDF
Karolina CHURSKA NOWAK, Anna GULCZYŃSKA, Barbara JANKOWIAK
101-112
Modele wychowania seksualnego w rodzinach pochodzenia współczesnych kobiet na tle przemian obyczajowych w sferze seksualności
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.10
PDF
Alina BALCZYŃSKA-KOSMAN
113-120
Udział kobiet w mediach a problematyka stereotypów płci
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.11
PDF
Dorota PIONTEK
121-132
Kobiety w programach informacyjnych
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.12
PDF
Ewa JURGA-WOSIK
133-142
Problematyka kobieca w prasie lokalnej
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.13
PDF
Bogumiła KOSMANOWA
143-148
Muzy Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.14
PDF
Marek REWIZORSKI
149-166
Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.15
PDF
Jerzy BABIAK
167-178
Pozycja kobiet na rynku pracy w świetle regulacji Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.16
PDF
Magdalena KACPERSKA
179-188
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.17
PDF
Iwetta ANDRUSZKIEWICZ
189-196
Zrównanie wieku emerytalnego w Polsce a kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.18
PDF
Dorota MAZURCZAK
197-206
Przykłady karier akademickich kobiet na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.19
PDF
Marceli KOSMAN
207-218
Na tronie i obok tronu. O kobietach w życiu publicznym Polski przedrozbiorowej
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.20
PDF