Kobiety w programach informacyjnych
PDF

Słowa kluczowe

kobiety
programy informacyjne

Jak cytować

PIONTEK, D. (2018). Kobiety w programach informacyjnych. Przegląd Politologiczny, (2), 121–132. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.12

Abstrakt

The stereotypes that concern the roles determined by one’s sex convey the traditional understanding of the place, role and activity of men and women in society. The paper analyzes the leading Polish news programs in respect of female presence. This presence was defined in a two-fold manner: women as the authors of material in news programs and women as participants of the events reported. In the first case, the number and subjects of reports prepared by female reporters was analyzed and the frequency with which they act as anchors of news programs. The second aspect of the research concerned female participants of stories covered in news programs. The analysis in particular concerned the roles which female protagonists of news reports played. A working hypothesis assumed that women in news programs will be presented in their traditional roles as perceived by society. The analysis corroborated this assumption. Female reporters more frequently than male reporters covered social topics and the stories of ordinary people, i.e. the realms that are traditionally perceived as female, while female protagonists of the events covered most often played the private roles of mothers, wives or witnesses. The professional roles of women included politicians related to the social sectors (labor and social care, education, health) or press spokeswomen. The conclusion of the paper is that the news programs of the leading TV stations do not show the reality but rather reflect and reinforce the image of which sex should play which roles in the public domain.
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.12
PDF

Bibliografia

Brannon L., Psychologia rodzaju, GWP, Gdańsk 2002.

Deaux K., Kite M., Stereotypy płci, w: Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia, red. B. Wojciszke, GWP, Gdańsk 2002, s. 354–376.

Psychologiczne mechanizmy reklamy, red. D. Doliński, GWP, Gdańsk 2003.

GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski za III kwartał 2009.

Fiske J., Introduction to Communication Studies, Routledge, London 1990.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa 1996.

Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej do polaryzacji rodzajowej, red. A. Hulewska, A. Jasielska, M. Ziarko, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2009.

Kisielewska A., Klan i Klan – czyli świat serialu telewizyjnego, w: Intermedialność w kulturze końca XX wieku, pod red. A. Gwóżdża, S. Krzemień-Ojaka, Trans Humana, Białystok 1998.

Lasswell H., The Analysis of Political Behaviour: An Empirical Approach, Kegan, Trench, Trudner, and Co., London 1948.

Nowacki R., Reklama, Difin, Warszawa 2006.

Piontek D., Women in television news programes, w: The Participation of Women in the Media and in Politics, eds. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Wyd. WNPiD, Poznañ 2010, s. 159–168.

Renzetti C. M., Curran D. J., Język i mass media: znaczące płaszczyzny komunikacji, w: Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, red. C. M. Renzetti, D. J. Curran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Środa M., Kobiety i władza, WAB, Warszawa 2009.

Tuchman G., Making News. A Study in the Construction of Reality, The Free Press, London 1978.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.