Związki zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

związki zawodowe
rynek pracy
Unia Europejska

Jak cytować

JAGUSIAK, B. (2018). Związki zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (4), 149–162. https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.12

Abstrakt

The aim of this study is to present the opportunities for trade unions to influence the labor market in the EU. The economic crisis in the EU has affected its labor markets to varying degrees. In the analysis of selected examples it can be clearly seen that the countries that have survived the crisis in the labor market better are those where the labor market is flexible, i.e. where, although people can easily lose one job, they are relatively likely to find another. EU states undertake to make labor relations more flexible, to further diversify employment forms, or to move salary negotiations to lower levels, thus eliminating state intervention in labor markets. Local EU labor markets have become a part of a supranational system of free flow of workers. European integration has generated common problems in the labor market, where trade unions need to undertake joint efforts to increase the flexibility, mobility and efficiency of the labor force, to improve labor market programs and provide for more efficient collaboration of social partners. This also follows from the protective function trade unions are supposed to play in the unified European market, and from an attempt to solve the issue of whether the expansion of trade union activity to the European level is effective in looking for compromise on the labor market.
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.12
PDF

Bibliografia

Belot M., van Ours J. C., Does the Recent Success of Some OECD Countries in Lowering their Unemployment Rate Lie in the Clever Design of their Labour Market Reforms?, „IZA Discussion Paper” 2000, No. 147.

Charzasty J., Europejski oewiat pracy, „Dialog” Pismo Dialogu Społecznego, nr 1, MpiPS, Warszawa 2007.

Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D. K. Rosati, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Dz. U. UE L.94.254.64.

Federowicz M., Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.

Gardowski J., Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.

Gołąb J., Europejskie Rady Zakładowe informowanie i konsultowanie. Materiał szkoleniowy – cz. I. Systemy reprezentacji pracowników w krajach Unii Europejskiej, OPZZ, Warszawa 2004.

Greenwood J., Representing Interests in the European Union, Macmillan Press, London 1997.

Jacobi O., Demokracja socjalna jako perspektywa związków zawodowych w Europie, Fundacja im. Friedricha Eberta, zeszyt 21, Warszawa 1992.

Janiec M., Czerniak T., Kreft W., Pionek R., Reorganizacja działalności przedsiębiorstwa ze względu na zastosowanie telepracy – poradnik, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.

Kohl H., Wolność związkowa, prawa pracowników i dialog społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach Zachodnich, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2009.

Kurczewska U., Rola europejskich grup interesów ekonomicznych w kształtowaniu polityk sektorowych Unii Europejskiej, w: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, red. U. Kurczewska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2008.

Lobbing. Strukturen. Akteure. Strategien, red. R. Kleinfeld, A. Zimmer, U. Willems, Vs Verlag für Sozialwissenschaften, Wisbaden 2007.

Magnusson L., After Lisbon – Social Europe at the crossroads?, European Trade Union Institute, Brussels 2010.

Michalowitz I., Lobbing In der EU, Facultas Verlags- und Buchhandes AG, Wien 2007.

Piechowski A., Gospodarka społeczna w polityce Unii Europejskiej, w: Państwo i rynek w gospodarce Unii Europejskiej, red. Z. Bobera, H. Szczerbiński, J. Telep, Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa 2008.

Pietraoe Cz., Rynek. Rodzaje konkurencji, w: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Reda A., Blaski i cienie zatrudnienia pracowników tymczasowych, „Dialog” Pismo Dialogu Społecznego, nr 2, MPiPS, Warszawa 2008.

Schömann J., The Lisbon Treaty: a more social Europe at last?, ETUI Policy Brief, European Social Policy, Brussels 2010.

Skupień D., Europejskie Rady Zakładowe, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2008.

Stolarczyk P., Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej, w: Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D. K. Rosati, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Surdykowski B., Europejskie porozumienia autonomiczne na przykładzie porozumienia o telepracy, „Kontrola Państwowa”, NIK, nr 2, Warszawa 2008.

Surdykowski B., Związki zawodowe w świecie elastycznego zatrudnieni, „Dialog” Pismo Dialogu Społecznego, nr 3, MPiPS, Warszawa 2007.

Tangin A., Not for bad weather: macroanalysis of flexicurity with regard to the crisis, European Trade Union Institute, Brussels 2010.

Towalski R., Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce, Wydawnictwo Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa 2001.

Trade Unison and Transational Project. A guide to managing European training project, European Commission (5 edition), 2004.

Trade Unison in the European Union, ed. W. Lecher, Lawrence &Wishart, London 1994.

Wratny J., Elastyczność z ludzką twarzą, „Dialog” Pismo Dialogu Społecznego, nr 3, MPiPS, Warszawa 2007.

Wratny J., Granice liberalizacji prawa pracy, „Dialog” Pismo Dialogu Społecznego, nr 3, MPiPS, Warszawa 2007.

Koncepcja „flexicurity” – jaki model dla Polski?, www.pkpplewiatan.pl, 25.10.2007.

Zielona Księga. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006, KOM (2006) 708 wersja ostateczna.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.