Nr 4 (2010)

Artykuły

Włodzimierz MALENDOWSKI
7-20
Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.1
PDF
Jarosław JAŃCZAK
21-32
Unia Europejska i jej granice. W poszukiwaniu modelu integracji na europejskich peryferiach
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.2
PDF
Przemysław MIKIEWICZ
33-40
Kierunki ewolucji Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.3
PDF
Krzysztof PAJĄK
41-52
Współpraca państw UE w realizacji polityki akwenowej na przykładzie pierwszej, morskiej, militarnej operacji EUNAVFOR ATALANTA
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.4
PDF
Agnieszka STĘPIŃSKA, Bartosz HORDECKI
53-68
Postawy wobec Stanów Zjednoczonych: raport z międzynarodowych badań porównawczych
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.5
PDF
Helen WYLIGAŁA
69-78
Trójkąt Weimarski po rozszerzeniu UE – niewykorzystany intstrument polskiej polityki zagranicznej
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.6
PDF
Artur KOPKA
79-96
Populizm lewicowy w Europie na przykładzie partii „Die Linke” w Republice Federalnej Niemiec
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.7
PDF
Wiktor SZEWCZAK
97-108
Jak zmierzyć demokrację? Teoretyczne i metodologiczne podstawy budowy skal demokracji politycznej w politologii porównawczej
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.8
PDF
Andrzej STELMACH
109-122
Kierunki ewolucji prawa wyborczego w Polsce a demokracja partycypacyjna
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.9
PDF
Magdalena MUSIAŁ -KARG MUSIAŁ -KARG
123-134
Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji?
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.10
Jarosław Filip CZUB
135-148
Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej a rzetelne rzecznictwo interesów
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.11
PDF
Bogusław JAGUSIAK
149-162
Związki zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.12
PDF