Demokracja bezpośrednia i partycypacja polityczna – mit czy rzeczywistość?
PDF

Słowa kluczowe

demokracja
demokracja bezpośrednia
partycypacja polityczna
budżet obywatelski

Jak cytować

Żyromski, M. (2014). Demokracja bezpośrednia i partycypacja polityczna – mit czy rzeczywistość?. Przegląd Politologiczny, 19(4), 77–85. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.5

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest (zgodnie z tytułem) próba zastanowienia się czy i na ile demokracja bezpośrednia i partycypacja polityczna stanowi istotny element współczesnej rzeczywistości politycznej. Demokracja bezpośrednia datuje się jeszcze z czasów Grecji klasycznej piątego i czwartego wieku p.n.e. Była to jednak klasyczna demokracja dla nielicznych, gdyż tylko dorośli mężczyźni z rodzin obywatelskich posiadali prawa obywatelskie. A stanowili oni zaledwie około 10% mieszkańców Attyki (państwa ateńskiego). Obecnie, zwłaszcza budżet obywatelski stanowi raczej element propagandy przedwyborczej niż autentyczny element życia politycznego. Wydaje się więc, iż partycypacja polityczna pozostaje raczej w sferze mitów i propagandy niż rzeczywistości politycznej.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.5
PDF

Bibliografia

Bendyk E., Widmo krąży nad kapitalizmem, „Polityka”, nr 20 (2958) z 14.05.2014 r., s. 70–71.

Kokot M., Widmo krąży nad Europą, „Gazeta Wyborcza” z 31 maja–1 czerwca 2014 r., s. 24.

Kowanda C., Bierzcie i dzielcie, „Polityka”, nr 14 (2952) z 2.04.2014 r., s. 46–47.

Żyromski M. (1993), Zasadnicze etapy rozwoju rodziny europejskiej – część pierwsza, „Roczniki Socjologii Rodziny”, vol. V, Poznań 1993, s. 39–51.

Żyromski M. (1998), Kilka uwag o procesie dochodzenia do demokracji w świecie współczesnym, „Zeszyty WSNHiD” 1998, nr 1, s. 121–128.

Żyromski M. (2006), Przydatność tzw. „neofunkcjonalnego paradygmatu elitystycznego” do analizy wybranych systemów społeczno-politycznych, „Przegląd Politologiczny” 2006, nr 4, s. 7–14.

Żyromski M. (2008), Założenia tzw. „neofunkcjonalnego paradygmatu elitystycznego” jako przykład ewolucji teorii elit, w: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, red. M. Mikolajczyk, P. Sliwa, Kraków 2008, s. 43–53.

Żyromski M. (2010), Demokracja ateńska jako demokracja dla elity, w: Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2010, s. 17–23.