Nr 4 (2014)
Przegląd Politologiczny

Artykuły

Józef M. Fiszer
7-30
Polska po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. Próba bilansu (2004–2014)
PDF
Agnieszka Hess
31-46
Bliżej obywateli czy bliżej państwa? Wpływ akcesji do UE na warunki funkcjonowania i aspiracje polskiego sektora pozarządowego w sferze politycznej
PDF
Zdzisław W. Puślecki
47-64
Innovations in the Strategy of the European Union’s Economic Growth
PDF (English)
Tomasz Herzog
65-75
Empire of Illusion? America’s problem with contemporary public discourse
PDF (English)
Marek Żyromski
77-85
Demokracja bezpośrednia i partycypacja polityczna – mit czy rzeczywistość?
PDF
Simon Geissbühler
87-97
Does direct democracy really work? A review of the empirical evidence from Switzerland
PDF (English)
Magdalena Musiał-Karg
99-110
The use of e-voting as a new tool of e-participation in modern democracies
PDF (English)
Jeroen Van den Bosch
111-124
Mapping Political Regime Typologies
PDF (English)
Michał Tomczyk
125-141
Proces decyzyjny jako istotny element analizy zjawisk integracyjnych w Europie z perspektywy teoretycznej. Przykład Szwajcarii
PDF
Artur Laska
143-157
Polityka jako przedmiot badań w realiach instrumentalizacji politologicznego rozumu
PDF
Cezary Trosiak
159-176
Współczesny polski patriotyzm: między wspólnotą narodową a wspólnotą regionalną
PDF
Maciej Drzonek
177-189
Wielokadencyjność prezydenta miasta po wejściu Polski do UE – przypadek Gdyni
PDF
Liana Hurska-Kowalczyk
191-204
Kampania wyborcza Zjednoczonej Opozycji „O Ojczyznę”
PDF
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska
205-213
Działalność międzynarodowa Drugiej Republiki Hiszpańskiej
PDF