Działalność międzynarodowa Drugiej Republiki Hiszpańskiej
PDF

Słowa kluczowe

Druga Republika Hiszpańska
pacyfizm
relacje bilateralne
Liga Narodów

Jak cytować

Mizerska-Wrotkowska, M. (2014). Działalność międzynarodowa Drugiej Republiki Hiszpańskiej. Przegląd Politologiczny, 19(4), 205–213. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.14

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie aktywności międzynarodowej Hiszpanii w latach 1931–1936, czyli w okresie Drugiej Republiki. W artykule podjęto problemy zmierzające do odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (1) Na czym polegała reorganizacja hiszpańskich struktur dyplomatycznych po przemianach ustrojowych roku 1931?; (2) Kto był odpowiedzialny za kształtowanie polityki zagranicznej Hiszpanii w okresie Drugiej Republiki?; (3) Jak kształtowały się relacje z najważniejszymi aktorami sceny międzynarodowej?; (4) W czym przejawiała się hiszpańska działalność na forum Ligi Narodów? Przy pisaniu artykułu wykorzystano metodę analizy i krytyki źródeł oraz analizę porównawczą dostępnych, głównie hiszpańskojęzycznych, publikacji.

Autorka dochodzi do wniosku, że hiszpańska polityka zagraniczna w okresie Drugiej Republiki nie była imponująca, ale stanowiła wypadkową możliwości państwa. Była też dostosowana do trudnych okoliczności międzynarodowych oraz wewnętrznych wyznaczników ideologicznych. Polityka ta uległa transformacji: od kultywowania wielkich ideałów pacyfistycznych do pragmatycznej neutralności i realizmu.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.14
PDF

Bibliografia

Arbeloa V. M. (2006), La Semana Trágica de la Iglesia en España (8–14 ocetubre de 1931), Ediciones Encuentro, Madrid.

Egido León Á. (2000), La dimensión internacional de la Segunda República: un proyecto en el crisol, w: La política exterior de España en el siglo XX, red. J. Tusell, J. Avilés, R. Pardo, UNED, Madrid.

Jover Zamora J. M. (1963), Caracteres de la política exterior de España en el siglo XIX, w: Homenaje a Johanes Vincke, vol. II, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.

Madariaga Álvarez-Prida de M. R. (2009), Salvador de Madariaga y la política exterior espańola durante la II República, „Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas”, nr 2(8).

Mizerska-Wrotkowska M. (2012), Interwencja zewnętrzna w Hiszpanii podczas wojny domowej (1936–1939), „Społeczeństwo i Polityka” nr 1(30).

Moradiellos E. (2003), La política europea, 1898–1939, w: La política exterior en el siglo XX, red. F. Portero, Ayer-Marcial Pons, Madrid.

Neila Hernández J. L. (2003), El proyecto internacional de la república: democracia, paz y neutralidad (1931–1936), w: La política exterior de España (1800–2003), red. J. C. Pereira, Ariel, Barcelona.

Olivié F. (1999), La herencia de un Imperio roto, Fundación Cánovas del Castillo, Madrid.

Palomares Lerma D. G. (1994), Pola exterior española: de la dictadura de Primo de Rivera a la guerra civil, w: La política exterior española en el siglo XX, red. R. Calduch, Ediciones de las Ciencias Sociales, Madrid.

Pereira J. C., Neila J. L. (1989), La política exterior durante la II república: un debate y una respuesta, w: Las relaciones internacionales en la España contemporánea, red. J. B. Vilar, Universidad de Murcia, Murcia.

Pereira J. C. (1983), Introducción al estudio de la política exterior de España (siglos XIX y XX), Akal Editor, Madrid.

Powell Ch. T. (1995), Las relaciones exteriores de España, 1898–1975, w: Las relaciones exteriores de la España democrática, red. R. Gillespie, F. Rodrigo, J. Story, Alianza Editorial, Madrid.

Tamames R. (1976), La república. La era de Franco, Alianza Editorial, Madrid.

Tuñón de Lara M. (1997), Druga Republika i hiszpańskie społeczeństwo 1931–1936, w: Historia Hiszpanii, red. M. Tuńón de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz, Universitas, Kraków.