The use of e-voting as a new tool of e-participation in modern democracies
PDF (English)

Słowa kluczowe

e-głosowania
głosowanie elektroniczne
e-demokracja
TIK

Jak cytować

Musiał-Karg, M. (2014). The use of e-voting as a new tool of e-participation in modern democracies. Przegląd Politologiczny, 19(4), 99–110. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.7

Abstrakt

Znalezienie odpowiedzi na pytanie o rolę elektronicznego głosowania w elekcjach państwowych stanowi ważną część badań nad demokracją elektroniczną. W wyniku dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) doszło do zauważalnych zmian w funkcjonowaniu współczesnych państw i społeczeństw. ICT zaczynają odgrywać większą rolę, przenikając niemal każdą dziedzinę życia współczesnego człowieka – także politykę. Elektroniczne głosowanie stanowi jedną z coraz bardziej popularnych form tzw. e-demokracji, i staje się interesującym przedmiotem badań. Głównym zagadnieniem niniejszego tekstu jest wykorzystanie głosowania elektronicznego (e-głosowania) jako jednej z form demokracji elektronicznej. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: po pierwsze, jak ICT wpływają na procesy polityczne – szczególnie na procedury głosowania? Po drugie, co jest istotą głosowania elektronicznego i jakie są jego główne cechy? Wreszcie, jakie doświadczenia z e-głosowaniem mają państwa europejskie? Tekst nie stanowi wyczerpującej analizy przedmiotu badań. Ma być raczej przyczynkiem do dalszych rozważań nad e-demokracją, e-partycypacją, a przede wszystkim e-głosowaniem.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.7
PDF (English)

Bibliografia

Arizona offers military online voting, FederalComputerWeek, September 30, 2008, http://www.fcw.com/online/news/153948-1.html, 11.11.2008.

Braun N., Brändli D. (2006), Swiss E-Voting Pilot Projects: Evaluation, Situation Analysis and How to Proceed, in: Electronic Voting 2006. 2nd International Workshop Co-organized by Council of Europe, ESF TED, IFIPWG8.5 and E-Voting.CC August, 2nd–4th, 2006 in Castle Hofen, Bregenz, Austria, ed. R. Krimmer, Gesellschaft für Informatik Bonn.

Browning G. (2005), Electronic Democracy. Rusing the Internet to Transform American Politics, Information Today Inc., Bedford–New Jersey.

Cichosz M. (2002), Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, in: A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersystetu Wrocławskiego, Wrocław.

Czajkowski R., Kaczmarczyk A. (2001), E-Głosowanie – niezbędny element elektronicznej platformy do obsługi procedur w demokracji w społeczeństwie informacyjnym. E-vote – an essential element of electronic platform for services for democratic procedures in the Information Society, referate presented during a conference „Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce”, Warsaw, 12.06.2001, pp. 47–57.

Czerniejewski B. (2002), Królewska e-władza. UK online, “Pckurier”, no. 13, http://www.pckurier.pl/archiwum/art0.asp?ID=5549, 22.11.2008.

Drechsler W., Madise Ü. (2006), Electronic Voting in Estonia, in: Electronic Voting and Democracy. A Comparative Analysis, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Dutton W. H. (1999), Society on the line: information politics in the digital age, Oxford University Press, Oxford.

Dutton W. H. (ed.), (1996), Information and communication technologies – visions and realities, Oxford University Press, Oxford.

Electronic Voting 2006. 2nd International Workshop Co-organized by Council of Europe, ESF TED, IFIP WG 8.5 and E-Voting.CC August, 2nd–4th, 2006 in Castle Hofen, Bregenz, Austria, ed. R. Krimmer, Gesellschaft für Informatik, Bonn 2006.

Estonian National Electoral Committee, http://www.vvk.ee/, 11.12.2014.

Gawrysiak P. (2008), Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grabowska S. (2005), Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Grossman L. K. (1995), The Electronic Republic. Reshaping Democracy in the Information Age, Viking, New York.

Hacker K. L., Todino M. (1996), Virtual Democracy at the Clinton White House: An Experiment in Electronic Democratisation, javnost/the public, vol. 3, no. 1, pp. 71–88.

Hagen M. (1997), A Typology of Electronic Democracy, http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm, 12.04.2014.

Hague B. N., Loader B. (1999), Digital Democracy: Discourse and Decision-making in the Information Age, Routledge, New York.

Kaczmarczyk A. (2010), Cyberdemocracy. Change of Democratic Paradigm in the 21st Century, Key Publishing House, Toronto.

Keohane R. O., Nye jr J. (1999), Power and Interdependence in the Information Age, in: E. Kamarck, J. Nye jr, Democracy.com? Governence in a Networked World, Hollis Publishing, Holis.

Komito L. (2005), e-Participation and Governance: Widening the net, “The Electronic Journal of e-Government”, vol. 3, Issue 1, pp. 39–48.

Krimmer R., Schuster R. (2008), The E-Voting ReadinessIndex, in: Electronic Voting 2008 (EVOTE08), 3rd International Conference Co-organized by Council of Europe, Gesellschaft für Informatik and E-Voting.CC August 6th–9th, 2008, in Castle Hofen, Bregenz, Austria, eds. R. Krimmer, R. Grimm, Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), Bonn.

Lakomy M. (2013), Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, WAM, Kraków.

Macintoch A., Whyte A. (2006), Evaluating how eparticipation changes local democracy, eGovernment Workshop ’06 (eGOV06) September 11, 2006, Brunel University, West London.

Madise Ü., Martens T. (2006), E-voting in Estonia 2005. The first practice of country-wide binding Internet voting in the world, in: Electronic Voting 2006. 2nd International Workshop Co-organized by Council of Europe, ESF TED, IFIP WG 8.5 and E-Voting.CC, August, 2nd–4th, 2006 in Castle Hofen, Bregenz, Austria, ed. R. Krimmer, Gesellschaft für Informati, Bonn.

Maj P. (2009), Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Marczewska-Rytko M. (2002), Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, UMCS, Lublin.

Marczewska-Rytko M. (2010), Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do czasów Internetu i globalizacji, in: Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny lokalny, eds. M. Marczewska-Rytko, A. K. Piasecki, UMSC, Lublin 2010.

Mider D. (2008), Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Musiał-Karg M. (2012), Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, WNPiD UAM, Poznań.

Musiał-Karg M. (2010), Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji?, „Przegląd Politologiczny”, no. 4.

Musiał-Karg M. (2011), The Theory and Practice of Online Voting. The Case of Estonia (selected issues), „Athenaeum. Polish Political Science Studies”, no. 29.

Nowina-Konopka M. (2006), Elektroniczna urna, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12066058070.pdf. 27.11.2008.

O'Hanlon Ch. (2006), A Conversation with Douglas W. Jones and Peter G. Neumann, Queue 4, (Nov. 2006), pp. 16–23, http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1180188, 30.06.2012.

Porębski L. (2004), Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

Porębski L. (2012), Lokalny wymiar elektronicznej demokracji, Wydawnictwo Akademickie, Kraków.

The European Union and E-Voting. Addressing the European Parliament’s Internet Voting Challenge, ed. A. H. Trechsel, F. Mendes, Routledge, New York 2005.

Trechsel A. H., Mendez F., Kies R. (2002), Remote voting via the Internet? The canton of Geneva pilot-project, in: Secure Electronic Voting, ed. D. Gritzalis, Kluwer Academic Publishers.

Trechsel A. H. (2007), E-voting and Electoral Participation, in: Dynamics of Referendum Campaigns, An International Perspective, ed. C. de Vreese, Palgrave, London

Tsagarousianou R. (1999), Electronic democracy: Rhetoric and reality, “Communications: The European Journal of Communication Research”, vol. 24, no. 2, pp. 189–208.

Tsagarousianou R. (2000), Electronic Democracy in Practice: One, Two, Three... Countless Variants, „HERMÈS”, no. 26–27.

Zetter K. (2008), The Cost of E-Voting, “Wired.com”, 11.11.2008.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.