Współczesny polski patriotyzm: między wspólnotą narodową a wspólnotą regionalną
PDF

Słowa kluczowe

patriotyzm
patriotyzm regionalny
regionalizm
tożsamość

Jak cytować

Trosiak, C. (2014). Współczesny polski patriotyzm: między wspólnotą narodową a wspólnotą regionalną. Przegląd Politologiczny, 19(4), 159–176. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.11

Abstrakt

W 2014 r. minęła 25. rocznica odzyskania suwerenności politycznej przez Polskę w wyniku upadku komunizmu w Europie. Przy tej okazji prowadzono cały szereg badań, analiz, których celem badawczym było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak społeczeństwo polskie ocenia mijające ćwierćwiecze. Prezentowany tekst, jest efektem badań, które wpisują się w ten rocznicowy nurt, nad współczesnym rozumieniem patriotyzmu w ogóle, jak i patriotyzmu regionalnego. Badania były prowadzone przez autora jesienią 2013 roku. Materiał empiryczny zebrano za pośrednictwem Internetu, co mocno postawiło problem reprezentatywności uzyskanych rezultatów, jednak z uwagi na liczbę wypowiedzi może być podstawą do sformułowania ogólnych wniosków na temat tego czym jest współczesny patriotyzm dla Polaków. Generalne wnioski są takie, że patriotyzm również się zutylitaryzował, to znaczy Polacy są patriotami wówczas, gdy jest to użyteczne. Jeszcze inny wniosek, jaki można sformułować jest taki, że dla większości badanych patriotyzm regionalny jest komponentem patriotyzmu w ogóle. Wyjątkiem jest Górny Śląsk, gdzie patriotyzm lokalny występuje obok patriotyzmu narodowego, a często i w opozycji go tego drugiego. Jeszcze inny wniosek, jaki nasuwa się w świetle uzyskanych wyników badań jest taki, że patriotyzm zmienia swoje oblicze z martyrologicznego w patriotyzm działań i ich efektów wg zasady „po czynach ich poznacie”.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.11
PDF

Bibliografia

Berger P., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Czy jesteśmy dumni ze swojej polskości (1994), BS/164/146/94, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Lipski J. J. (1996), Powiedzieć sobie wszystko. Eseje i sąsiedztwie polsko-niemieckim, Wydawnictwo Polsko-Niemieckie, Warszawa.

Małe ojczyzny – poczucie przynależności Polaków (2009), BS/151/2009, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Ossowski St. (1984), O ojczyźnie i narodzie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Raciborski J. (1997), Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa.

Rozumienie patriotyzmu (2008), BS/167/2008, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.