Kult jednostki jako istotna cecha propagandy totalitarnej
PDF (English)

Słowa kluczowe

propaganda
totalitaryzm
kult jednostki
Stalin
Mussolini
Hitler

Jak cytować

Żyromski, M. (2019). Kult jednostki jako istotna cecha propagandy totalitarnej. Przegląd Politologiczny, (2), 95–108. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.7

Abstrakt

Ustrój totalitarny, w przeciwieństwie do systemu demokracji przedstawicielskiej (opartego na bezosobowych procedurach), jest mocno związany z pozycją przywódcy,. Stąd też kult jednostki nie tylko służy utrwaleniu władzy totalitarnego przywódcy, ale przyczynia się do legitymizacji całego systemu politycznego. W artykule zaprezentowano propagowanie i tworzenie kultu jednostki wokół trzech przywódców państw totalitarnych: Stalina, Mussoliniego i Hitlera.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.7
PDF (English)

Bibliografia

Aman A. (1992), Architecture and Ideology in Eastern Europe during the Stalin Era, New York.

Barber J. (1993), The Image of Stalin in Soviet Propaganda and Public Opinion during World War 2, in: World War 2 and the Soviet People. Selected Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate 1990, eds. J. Garrard, C. Garrard, St. Martin Press, New York.

Beetham D. (1991), The Legitimation of Power, MacMillan, London.

Beetham D. (2001), Political Legitimacy, in: The Blackwell Companion to Political Sociology, eds. K. Nash, A. Scott, Blackwell, London.

Behrends J. C. (2004), Exporting the Leader: The Stalin Cult in Poland and East Germany (1944/5–1956), in: The Leader Cult in Communist Dictatorships. Stalin and the Eastern Bloc, eds. B. Apor, J. C. Behrends, J. Polly, E. E. Rees, Palgrave Macmillan, New York.

Bonnell V. E. (1999), Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin, University of California Press, Berkeley.

Bosworth R. J. B. (2005), Mussolini’s Italy. Life under the dictatorship 1915–1945, Allen Lane, London.

Davies S., Harris J. (2014), Stalin’s World. Dictating the Soviet Order, Yale University Press, New Haven.

Duggan Ch. (2008), The Force of Destiny. A history of Italy since 1796, Allen Lane, London.

Falasca-Zamponi S. (1997), Fascist Spectacle: The Aestetics of Power in Mussolini’s Italy, University of California Press, Berkeley.

Kershaw I. (2009), Mit Hitlera. Wizerunek a rzeczywistość w III Rzeszy, Replika, Zakrzewo.

Kertzer D. I. (2014), The Pope and Mussolini. The secret history of Pius XI and the rise of fascism in Europe, Random House, New York.

Leese D. (2014), The Cult of Personality and Symbolic Politics, in: The Oxford Handbook of the History of Communism, ed. S. A. Smith, Oxford University Press.

Lewin M. (1997), Stalin in the mirror of others, in: Stalinism and Nazism. Dictatorships in Comparison, eds. I. Kershaw, M. Lewin, Cambridge University Press, New York.

Longerich P. (2014), Goebbels. Apostoł diabła, Prószyński i S-ka, Warszawa.

McDermott K. (2014), Stalin and Stalinism, in: The Oxford Handbook of the History of Communism, ed. S. A. Smith, Oxford University Press.

Merridale C. (1990), Moscow Politics and The Rise of Stalin. The Communist Party in the Capital, 1925–32, Macmillan, London.

Merriman J. (2010), A history of modern Europe, vol. 2: From the French Revolution to the Present, W.W. Norton & Company, New York (3rd edition).

Neville P. (2015), Mussolini, Routledge, New York.

Plamper J. (2012), The Stalin cult. A Study in the Alchemy of Power, Yale University Press, New Haven.

Rees E. A. (2004), Leader Cults: Varieties, Preconditions and Functions, in: The Leader Cult in Communist Dictatorships. Stalin and the Eastern Bloc, eds. B. Apor, J. C. Behrends, J. Polly, E. E. Rees, Palgrave Macmillan, New York.

Stalinism and Nazism. Dictatorships in Comparison (1997), eds. I. Kershaw, M. Lewin, Cambridge University Press, New York.

The Leader Cult in Communist Dictatorships. Stalin and the Eastern Bloc (2004), eds. B. Apor, J. C. Behrends, J. Polly, E. E. Rees, Palgrave Macmillan, New York.

The Oxford Handbook of the History of Communism (2014), ed. S. A. Smith, Oxford University Press.

Todd A. (2002), The European Dictatorships Hitler Stalin Mussolini, Cambridge University Press.

Tumarkin N. (1997), Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia (Enlarged Edition), Harvard University Press, Cambridge (Mass.).

World War 2 and the Soviet People. Selected Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate 1990 (1990), eds. J. Garrard, C. Garrard, St. Martin Press, New York.

Zanker P. (1999), August i potęga obrazów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Zeman Z. A. B. (1973), Nazi Propaganda, Oxford University Press, London (2nd edition).

Żyromski M. (2015), Propaganda w systemach totalitarnych, Wydawnictwo WNPiD, Poznań.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.