Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2 (2019)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Spis treści PDF
  1-4

Artykuły

Proces kształtowania polityki regionalnej w Polsce PDF (English)
Waldemar Sługocki 5-19
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec pomocy humanitarnej PDF
Filip Kaczmarek 21-31
Kierunki rozwoju nowej chińskiej inicjatywy Pasa i Drogi PDF (English)
Zdzisław W. Puślecki 33-54
Europa, Bliski Wschód i „arabska wiosna” – zawiedzione nadzieje PDF (English)
Nir Barkan Nagar 55-66
Konkurencja światowych mocarstw w Azji Środkowej PDF (English)
Baktybek Kainazarov 67-77
Polityki językowe jako instrument kształtowania i retorycyzmu w stosunkach wzajemnych w regionie poradzieckim PDF (English)
Bartosz Hordecki 79-93
Kult jednostki jako istotna cecha propagandy totalitarnej PDF (English)
Marek Żyromski 95-108
Rola kompetencji poznawczych w demokratycznych systemach politycznych PDF
Adam Janusz Chmielewski 109-122
Im dłużej tym „bezpartyjniej”? Włodarze dużych miast w wyborach 2002–2018 PDF
Maciej Drzonek 123-140
Partycypacja obywatelska na poziomie wiejskich społeczności lokalnych – próba analizy zagadnienia PDF (English)
Natasza Lubik-Reczek 141-151
Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce w kontekście krajowej polityki energetycznej PDF
Krzysztof Tomaszewski 153-165

Noty o autorach

Noty o autorach PDF (English)
. . 167-170


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo