Postępowa i konserwatywna retoryka w reklamie politycznej
PDF (English)

Słowa kluczowe

reklama polityczna
retoryka progresywna i konserwatywna
wybory parlamentarne

Jak cytować

Piontek, D. (2019). Postępowa i konserwatywna retoryka w reklamie politycznej. Przegląd Politologiczny, (3), 5–14. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.1

Abstrakt

Punktem wyjścia badania referowanego w niniejszym artykule jest koncepcja retoryki progresywnej i konserwatywnej Hugh Ranka. Stosowane w reklamie, typy te są pochodną stosunku podmiotu działającego do określonej korzyści i charakteryzują się pewnymi stałymi cechami. Celem badania było zweryfikowanie założenia, że w oparciu o analizę komunikatów reklamowych konkretnych podmiotów politycznych uprawnione jest wnioskowanie, czy ubiegają się one o reelekcję, czy też aspirują do władzy, której aktualnie nie mają. Przedmiotem badań były treści reklamowe sponsorowane przez komitety wyborcze, emitowane podczas polskiej kampanii parlamentarnej w 2015 r. w ramach bloków audycji wyborczych przez TVP, którą do nieodpłatnej emisji reklam obliguje ustawodawca. Analiza ma charakter jakościowy i dokonana została w oparciu o spoty wyborcze komitetów, których kampania zakończyła się sukcesem, tzn. które zdobyły reprezentację parlamentarną.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.1
PDF (English)

Bibliografia

Anusiewicz J., Siciński B. (eds.) (1998), Język polityki a współczesna kultura polityczna, Wrocław.

Beata Szydło – Program Prawa i Sprawiedliwości. Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, https://www.youtube.com/watch?v=_MM1PvuxnTQ.

Beata Szydło – Program Prawa i Sprawiedliwości. Uszczelnienie systemu podatkowego, https://www.youtube.com/watch?v=oF0d_Tw9eOQ.

Bralczyk J. (2003), O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa.

Chcemy zmieniać Polskę dalej. Wspólnie zrobimy więcej, http://wybory.platforma.org/.

Denton R. E., Woodward G. C. (1998), Political Communication in America, Wesport–London.

Dimond E., Bates S. (1988), The Spot: The Rise of Political Advertising on Television, Boston.

Downs A. (1957), An Economic Theory of Democracy, New York.

Ewa & przyjaciele, https://www.youtube.com/watch?v=qxYjQA5ieDc.

Fras J. (2006), Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław.

Głosuję, bo jest Nowoczesna, https://www.youtube.com/watch?v=ZxoMJ5Es1LU&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16&index=25.

Głowiński M. (1990), Nowomowa po polsku, Warszawa.

Grice P. (1975), Logic and Conversation, in: Syntax and Semantics 3: Speech Acts, eds. P. Cole, J. L. Morgan, New York.

Grice P. (1991), Studies in the Way of Words, Boston MA.

Hall H. (1987), Kodowanie i dekodowanie, “Przekazy i Opinie”, pp. 58–72.

Hockett Ch. F. (1968), Kurs językoznawstwa współczesnego, Warszawa.

https://www.youtube.com/watch?v=EgLbG63o3pY&index=18&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16.

https://www.youtube.com/watch?v=sCKJ4g,XHg&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16&index=27.

https://www.youtube.com/watch?v=sph6sAXKWZc&index=26&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16.

Kamińska-Szmaj I. (2001), Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku: wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw, Wrocław.

Leech G. N. (1983), Principles of Pragmatics, London.

Morley D. (2006), Unanswered questions in audience research, “Communication Review”, 9 (2), pp. 101–121.

Nie zginie Polska, https://www.youtube.com/watch?v=jvt5AtnKFRY&index=1&list=PLTel2YFGNwv7XptUFTSrvSnT8hbuOJK06.

Ożóg K. (2004), Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Rzeszów.

Powiedzmy to sobie szczerze, https://www.youtube.com/watch?v=o2d5K4gXkY0.

Rak J. (2013), O kierowaniu wrażeniem. Język polityki polskiej po 1989 roku, Radzymin.

Rank H. (1984), The Pep Talk. How to Analyze Political Language, Park Forest.

Ross S. (2011), The encoding/decoding model revisited, Annual Meeting of the International Communication Association, Boston, MA.

Schrøder K. (2000), Making sense of audience discourses: Towards a multidimensional model of mass media reception, “European Journal of Cultural Studies”, 3(2), pp. 233–258.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112.

Wszyscy ludzie Ewy Kopacz: Michał Kamiński, https://www.youtube.com/watch?v=WxFRiYGG8XM.

Wybór należy do Ciebie, http://wybory.platforma.org/.

Wyższe płace Polaków – wiemy jak to zrobić, http://wybory.platforma.org/.

Zagłosuj na Nowoczesną, https://www.youtube.com/watch?v=xGaI4cm-LzQ&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16&index=24.

Zdunkiewicz D. (2001), Akty mowy, in: Współczesny język polski, ed. J. Bartmiński, Lublin, pp. 274, 269–280.