Postępowa i konserwatywna retoryka w reklamie politycznej

Main Article Content

Dorota Piontek

Abstrakt

Punktem wyjścia badania referowanego w niniejszym artykule jest koncepcja retoryki progresywnej i konserwatywnej Hugh Ranka. Stosowane w reklamie, typy te są pochodną stosunku podmiotu działającego do określonej korzyści i charakteryzują się pewnymi stałymi cechami. Celem badania było zweryfikowanie założenia, że w oparciu o analizę komunikatów reklamowych konkretnych podmiotów politycznych uprawnione jest wnioskowanie, czy ubiegają się one o reelekcję, czy też aspirują do władzy, której aktualnie nie mają. Przedmiotem badań były treści reklamowe sponsorowane przez komitety wyborcze, emitowane podczas polskiej kampanii parlamentarnej w 2015 r. w ramach bloków audycji wyborczych przez TVP, którą do nieodpłatnej emisji reklam obliguje ustawodawca. Analiza ma charakter jakościowy i dokonana została w oparciu o spoty wyborcze komitetów, których kampania zakończyła się sukcesem, tzn. które zdobyły reprezentację parlamentarną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Dorota Piontek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dorota Piontek – profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej; zainteresowania naukowe: relacje między komunikowaniem politycznym i kulturą popularną, mediatyzacja polityki, polityczny populizm mediów.

Bibliografia

 1. Anusiewicz J., Siciński B. (eds.) (1998), Język polityki a współczesna kultura polityczna, Wrocław.
 2. Beata Szydło – Program Prawa i Sprawiedliwości. Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, https://www.youtube.com/watch?v=_MM1PvuxnTQ.
 3. Beata Szydło – Program Prawa i Sprawiedliwości. Uszczelnienie systemu podatkowego, https://www.youtube.com/watch?v=oF0d_Tw9eOQ.
 4. Bralczyk J. (2003), O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa.
 5. Chcemy zmieniać Polskę dalej. Wspólnie zrobimy więcej, http://wybory.platforma.org/.
 6. Denton R. E., Woodward G. C. (1998), Political Communication in America, Wesport–London.
 7. Dimond E., Bates S. (1988), The Spot: The Rise of Political Advertising on Television, Boston.
 8. Downs A. (1957), An Economic Theory of Democracy, New York.
 9. Ewa & przyjaciele, https://www.youtube.com/watch?v=qxYjQA5ieDc.
 10. Fras J. (2006), Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław.
 11. Głosuję, bo jest Nowoczesna, https://www.youtube.com/watch?v=ZxoMJ5Es1LU&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16&index=25.
 12. Głowiński M. (1990), Nowomowa po polsku, Warszawa.
 13. Grice P. (1975), Logic and Conversation, in: Syntax and Semantics 3: Speech Acts, eds. P. Cole, J. L. Morgan, New York.
 14. Grice P. (1991), Studies in the Way of Words, Boston MA.
 15. Hall H. (1987), Kodowanie i dekodowanie, “Przekazy i Opinie”, pp. 58–72.
 16. Hockett Ch. F. (1968), Kurs językoznawstwa współczesnego, Warszawa.
 17. https://www.youtube.com/watch?v=EgLbG63o3pY&index=18&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16.
 18. https://www.youtube.com/watch?v=sCKJ4g,XHg&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16&index=27.
 19. https://www.youtube.com/watch?v=sph6sAXKWZc&index=26&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16.
 20. Kamińska-Szmaj I. (2001), Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku: wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw, Wrocław.
 21. Leech G. N. (1983), Principles of Pragmatics, London.
 22. Morley D. (2006), Unanswered questions in audience research, “Communication Review”, 9 (2), pp. 101–121.
 23. Nie zginie Polska, https://www.youtube.com/watch?v=jvt5AtnKFRY&index=1&list=PLTel2YFGNwv7XptUFTSrvSnT8hbuOJK06.
 24. Ożóg K. (2004), Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Rzeszów.
 25. Powiedzmy to sobie szczerze, https://www.youtube.com/watch?v=o2d5K4gXkY0.
 26. Rak J. (2013), O kierowaniu wrażeniem. Język polityki polskiej po 1989 roku, Radzymin.
 27. Rank H. (1984), The Pep Talk. How to Analyze Political Language, Park Forest.
 28. Ross S. (2011), The encoding/decoding model revisited, Annual Meeting of the International Communication Association, Boston, MA.
 29. Schrøder K. (2000), Making sense of audience discourses: Towards a multidimensional model of mass media reception, “European Journal of Cultural Studies”, 3(2), pp. 233–258.
 30. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112.
 31. Wszyscy ludzie Ewy Kopacz: Michał Kamiński, https://www.youtube.com/watch?v=WxFRiYGG8XM.
 32. Wybór należy do Ciebie, http://wybory.platforma.org/.
 33. Wyższe płace Polaków – wiemy jak to zrobić, http://wybory.platforma.org/.
 34. Zagłosuj na Nowoczesną, https://www.youtube.com/watch?v=xGaI4cm-LzQ&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16&index=24.
 35. Zdunkiewicz D. (2001), Akty mowy, in: Współczesny język polski, ed. J. Bartmiński, Lublin, pp. 274, 269–280.