Nr 3 (2019)

Artykuły

Dorota Piontek
5-14
Postępowa i konserwatywna retoryka w reklamie politycznej
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.1
PDF (English)
Sylwia Mrozowska
15-26
Od edukacji demokratycznej (obywatelskiej) do demokracji partycypacyjnej? Trudna droga do aktywnego obywatelstwa młodzieży
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.2
PDF (English)
Izabela Kapsa
27-39
Elektroniczne formy partycypacji politycznej w Wielkiej Brytanii – doświadczenia i zamierzenia
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.3
PDF (English)
Marcin Bartkowiak, Anna Ratajczak
41-58
Brexit i jego skutki dla Niemiec z perspektywy ekonomicznej i społecznej
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.4
PDF (English)
Maria Lewandowska, Beata Stachowiak
59-68
Uniwersytet w okresie zmiany modelu przepływu informacji
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.5
PDF (English)
Roman Bäcker
69-78
Metodologia badań politologicznych na przykładzie eurazjatyzmu
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.6
PDF (English)
Nezir Akyesilmen, Mohammed Ishmeal
79-91
Dyskurs nad językiem w stosunkach międzynarodowych
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.7
PDF (English)
Oksana Voytyuk
93-106
Stereotypy w ukraińskim społeczeństwie w stosunku do osób wewnętrznie przemieszczonych z Donbasu
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.8
PDF (English)
Anna Ratke-Majewska
107-123
Chiny – Ameryka Łacińska: stosunki gospodarcze w XXI wieku. Perspektywa latynoamerykańska dotycząca szans i zagrożeń
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.9
PDF (English)
Seyed Hossein Malakooti Hashjin
125-136
Ramy prawne referendum w irańskim kontekście konstytucyjnym
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.10
PDF (English)

Noty o autorach

- -
143-145
Noty o autorach
PDF (English)