Ramy prawne referendum w irańskim kontekście konstytucyjnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

demokracja bezpośrednia
referendum
Islamska Republika Iranu
konstytucja

Jak cytować

Hashjin, S. H. M. (2019). Ramy prawne referendum w irańskim kontekście konstytucyjnym. Przegląd Politologiczny, (3), 125–136. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.10

Abstrakt

W reżimach demokratycznych udział obywateli w egzekwowaniu władzy politycznej stanowi podstawę suwerenności. Zezwolenie i docenienie woli ludu w politycznym zarządzaniu krajem jest konieczne dla utrzymania legitymacji suwerenności. Dlatego systemy polityczne wciąż badają metody ustanowienia demokracji bezpośredniej równolegle z demokracją przedstawicielską. Referendum jest formą ustanowienia demokracji bezpośredniej opartej na głosowaniu publicznym w sprawach politycznych i prawnych. Prawna organizacja różnych rodzajów demokracji bezpośredniej jest wyjaśniona w konstytucjach. Wśród metod demokracji bezpośredniej tylko referenda w sprawie zmiany konstytucji, referendum polityczne i referendum legislacyjne zostały uznane w Konstytucji Islamskiej Republiki Iranu. Chociaż w prawnej historii Iranu odbyło się referendum w sprawie ustanowienia systemu politycznego Republiki Islamskiej i referendum w sprawie zmiany Konstytucji, jak dotąd nie przeprowadzono referendum legislacyjnego. Wyżsi urzędnicy państwowi mogą zaproponować referendum, a referenda mogą odbywać się w wyjątkowych i niezwykle ważnych sytuacjach. Jeśli chodzi o teokratyczny charakter irańskiego systemu politycznego, ważność referendum zależy od braku sprzeczności między przedmiotem referendum a zasadami prawa islamskiego. W tym artykule zbadano prawne wymiary przeprowadzania referendów w irańskim kontekście konstytucyjnym, stosując podejście opisowo-analityczne.
https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.10
PDF (English)

Bibliografia

Alizadeh J. Nasiri S. (2012), Referendum in Iranian legal system, “Journal of Legal Thinkers”, no. 2.

Aslani F., Rahmanian A. (2017), The Irreversible Principles of the Constitution and the Examination of Their Validity, “Public Law”, no. 17.

Biagi F. (2017), Plebiscite, in: Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, OUP.

Mohsen E. (2003), Referendum and Guard Council, “Methodology of Humanities”, no. 36.

Papan-Matin F. (2014), The Constitution of the Islamic Republic of Iran (1989 Edition), Iranian Studies, 47:1.

Hashemi S. M. (2015), Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, vol. 2, Mizan Publication, Tehran.

Hashemi S. M. (2011), Constitutional Law and Political Institutes, Mizan Publication, Tehran.

Khosravi A., Ameri Z., Moghaddasi M. B. (2018), Legislative plebiscite: a manifestation of democracy in the realm of legislation, “Journal of Political Science Quarterly”, no. 83.

Katozian N. (2006), Philosophy of Law, vol. 2, 3rd edit., Enteshar Publication, Tehran.

Ghazi A. (1994), Constitutional Law and Political Institutes, vol. 1, University of Tehran publication, Tehran.

Ghamami M. M., (2011), Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, Center of the Islamic Revolution Documents Publication, Tehran.

Morel L., Qvortrup M. (2017), Types of Referendums, Provisions and Practice at the National Level Worldwide, in: The Routledge Handbook to Referendums and Direct Democracy, eds. L. Morel, M. Qvortrup, Routledge.

Morel L. (2012), Referendum, in: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, eds. M. Rosenfeld, A. Sajó, Oxford University Press, Oxford.

Madani S. J. al-Din, (1995), The Constitutional Law and Political Institutes in Islamic Republic of Iran, 3rd ed, Alameh Tabatabee Publication.

Pourabbas Y. (2005), Implementation Sovereignty with Direct Democracy Methods and its Application in the Islamic Republic of Iran, “Journal of Constitutional Law”, no. 5.

Partovi K. (1999), Referendum in Iran, Jonge Danesh Pub, Tehran.

Rahimi I. (2004), The Referendum Status in Representative Democracies Regimes, “Kanoon Journal”, no. 53.

Rostami V., (2008), People’s Participation in the Legislation in the Islamic Republic of Iran, “University of Tehran’s Journal of Law”, vol. 38, no. 1.

Taghizadeh J., Fadaei Jouibari M. (2013), An Investigation on the Revision of the constitution in Iranian Constitutional Law, “Journal of Legal Research’s”, no. 63.

The Referendum Act of the Islamic Republic of Iran (1989).

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.