Brexit i jego skutki dla Niemiec z perspektywy ekonomicznej i społecznej
PDF (English)

Słowa kluczowe

Brexit
konsekwencje
gospodarka
społeczeństwo
Niemcy

Jak cytować

Bartkowiak, M., & Ratajczak, A. (2019). Brexit i jego skutki dla Niemiec z perspektywy ekonomicznej i społecznej. Przegląd Politologiczny, (3), 41–58. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.4

Abstrakt

Pod koniec marca 2017 r., rząd brytyjski zainicjował procedurę prawną dotyczącą wystąpienia z Unii Europejskiej, rozpoczynając tym samym dwuletnie odliczanie do Brexitu. Jednakże, biorąc pod uwagę stan na sierpień 2019 r., ostateczny wynik negocjacji, jest nadal w toku. Niepewność wywołana przez Brexit w ciągu ostatnich lat wpływała negatywnie na gospodarkę Wielkiej Brytanii, np. wzrost gospodarczy. Niniejsza praca ukazuje wpływ Brexitu na Niemcy z uwzględnieniem perspektywy ekonomicznej i społecznej. W naszych analizach rozróżniamy między efektami po ogłoszeniu Brexitu, a jego możliwymi skutkami. Uwzględniając perspektywę ekonomiczną, nasze analizy koncentrują się na czterech swobodach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W perspektywie społecznej, nasze analizy skupiają się na mobilności, studiach i praktykach w Wielkiej Brytanii, transakcjach finansowych oraz prawach konsumentów. Za pomocą statystyk opisowych, bazując głównie na danych z Destatis i Eurostatu, przewidujemy następujące konsekwencje. Biorąc pod uwagę perspektywę ekonomiczną, spodziewamy się negatywnych następstw, takich jak pogorszenie relacji handlowych między Wielką Brytanią a Niemcami, wpływających na zatrudnienie, w szczególności w sektorze motoryzacyjnym. Uwzględniając perspektywę społeczną, spodziewamy się także negatywnych konsekwencji, np. wynikających z podróżowania do Wielkiej Brytanii: rosnących kosztów podróży, opłat roamingowych, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wśród pozostałych obszarów, na które może wpływać Brexit wskazać należy studia i praktyki w Wielkiej Brytanii, transakcje finansowe oraz prawa konsumentów.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.4
PDF (English)

Bibliografia

Aichele R., Felbermayr G. (2015), Kosten und Nutzen eines Austritts des vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, Bertelsmann Stiftung, https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BREXIT_DE.pdf, 22.06.2019.

Arnórsson Á., Zoega G. (2016), On the causes of Brexit, http://hdl.handle.net/10419/147310, 19.06.2019.

Barth D. (1999), The Prospects of International Trade in Services, Friedrich Ebert Foundation, Bonn, https://library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/00524.pdf, 04.07.2019.

BBC (2019a), Boris Johnson wins race to be Tory leader and PM, 23.07.2019, https://www.bbc.com/news/uk-politics-49084605, 20.08.2019.

BBC (2019b), Brexit: Your simple guide to the UK leaving the EU, 21.05.2019, https://www.bbc.com/news/uk-46318565, 19.06.2019.

BBC (2019c), News: UK. Brexit, 22.08.2019, https://www.bbc.com/news/politics/uk_leaves_the_eu, 22.08.2019.

BBC (2019d), The UK’s European elections 2019, 06.2019, https://www.bbc.com/news/topics/crjeqkdevwvt/the-uks-european-elections-2019, 19.06.2019.

Brautzsch H.-U., Holtemöller O. (2019), Potential International Employment Effects of a Hard Brexit (Discussion Papers No. 4), Halle Institute for Economic Research, https://www.iwh-halle.de/fileadmin/user_upload/publications/iwh_discussion_papers/iwh-discussion-paper2019-04_Brautzsch_Holtemoeller.pdf, 03.07.2019.

Brücker H., Vallizadeh E. (2016), Brexit: Mögliche Folgen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Arbeitsmigration (Aktuelle Berichte No. 16), Institute for Employment Research, http://doku.iab.de/aktuell/2016/aktueller_bericht_1616.pdf, 01.07.2019.

Busch B., Matthes J. (2016), Brexit – the economic impact: A meta-analysis, http://hdl.handle.net/10419/157171, 29.04.2019.

Conservative Party (2015), 2015 Conservative Party Manifesto, 14.04.2015, https://www.conservatives.com/manifesto2015, 19.06.2019.

Creasy S. (2019), MPs’ best quotes from the Brexit debate, 29.01.2019, https://www.theguard ian.com/politics/2019/jan/29/mps-best-quotes-from-the-brexit-debate, 09.07.2019.

Destatis (2018), Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Gueter-Wirtschaftsklassifikationen/Downloads/gueterverzeichnis-3200201199004.pdf?__blob=publicationFile&v=4, 27.06.2019.

Destatis (2019), Brexit Monitor, https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Brexit/Brexit_Aktuell.html?nn=240498#arbeitsmarkt, 30.06.2019.

Deutsche Börse Group (2018), The Brexit process and its impact on financial markets, Frankfurt/Main, https://deutsche-boerse.com/resource/blob/149080/69d3a700fcb63274fb25ba4d2c213f98/data/brexit-process-december2018.pdf, 04.07.2019.

DIHK (2019), The Impact of Brexit on German Businesses: Results of the IHK Business Survey: Going International 2019, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiqirDB1YDjAhVUiFwKHeXyBjcQFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dihk.de%2Fressourcen%2Fdownloads%2Fbrexit-umfrage-02-19-eng.pdf&usg=AOvVaw3lpLkv2lHLICGrhqNVJd5H, 29.04.2019.

ECCG (2019), Der Brexit und seine Folgen für Verbraucher, 05.2019, https://www.evz.de/de/verbraucherthemen/der-brexit-und-seine-folgen-fuer-verbraucher/, 29.06.2019.

Electoral Commission (2016), EU referendum results, 23.06.2016, https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information, 19.06.2019.

European Commission (2018), Erasmus+ annual report 2017: Statistical annex. Erasmus+ programme annual report 2017, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/519aa03d-1f0b-11e9-8d04-01-aa75ed71a1, 21.07.2019.

European Commission (2019a), ‘No-deal’ Brexit: European Commission takes stock of preparations ahead of the June European Council (Article 50), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2951_en.htm, 18.06.2019.

European Commission (2019b), Travelling between the UK and the EU in the the event of “no deal”, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_travel_en_final.pdf, 20.07.2019.

European Commission (2019c), Consumer rights in the event of “no deal”, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-consumer-rights-no-deal_en.pdf, 20.07.2019.

European Council (2015), European Council meeting (25 and 26 June 2015) – Conclusions (No. EUCO 22/15), https://www.consilium.europa.eu/media/21717/euco-conclusions-25-26-june-2015.pdf, 19.06.2019.

European Council (2016), European Council meeting (18 and 19 February 2016) – Conclusions (No. EUCO 1/16), https://www.consilium.europa.eu/media/21787/0216-euco-conclusions.pdf, 19.06.2019.

European Council (2017), The Article 50 notification letter (No. XT 20001/17), http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2017-INIT/en/pdf, 19.06.2019.

European Council (2019), Brexit: Timeline, 21.06.2019, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/, 21.06.2019.

European Parliament (2019), 2019 European election results, 05.06.2019, https://election-results.eu/national-results/united-kingdom/2019-2024/, 17.07.2019.

Eurostat (2018), Unemployment – LFS adjusted series (une): Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) Compiling agency: Eurostat, the statistical office of the European Union, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/une_esms.htm, 02.07.2019.

Eurostat (2019), Foreign direct investments, https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/global-value-chains/fdi, 02.07.2019.

Federal Agency for Civic Education (2019), Entwicklung des deutschen Außenhandels: Export, Import und Exportüberschuss in absoluten Zahlen, 1995 bis 2018, https://www.bpb.de/wissen/4OHFAY, 28.06.2019.

Federal Foreign Office (2019), Prepared for any eventuality – how the German Government is getting ready for Brexit, 16.04.2019, https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/Brexit/brexit-preparedness?openAccordionId=item-2208434-9-panel,%2030.09. 2019, 30.09.2019.

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (2019), Fachkräfte für Deutschland, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/fachkraeftesicherung.html, 03.07.2019.

Federal Ministry of Finance (2009), Die Wirtschafts- und Finanzkrise – Konjunktur und strukturpolitische Antworten ausgewählter Volkswirtschaften, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2009/08/Artikel/analysen-und-berichte/b06-finanzkrise-antworten/finanzkrise-antworten.html;jsessionid=EC3188D3D347AF2B35A8710EC4F4C60C#doc38796bodyText2, 27.06.2019.

Felbermayr G., Gröschl J., Heiland I., Braml M., Steininger M. (2017), Ökonomische Effekte eines Brexit auf die deutsche und europäische Wirtschaft, ifo Institut, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/oekonomische-effekte-eines-brexit-auf-die-deutschewirtschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=6, 29.04.2019.

FT.com (2019), Brexit uncertainty is costing the UK dearly, 15.02.2019, https://www.ft.com/content/cb298576-3116-11e9-8744-e7016697f225, 12.07.2019.

GOV.UK (2013), EU speech at Bloomberg: Prime Minister David Cameron discussed the future of the European Union at Bloomberg, 23.01.2013, https://www.gov.uk/government/speeches/euspeech-at-bloomberg, 19.06.2019.

GOV.UK (2015), EU reform: PM’s letter to President of the European Council Donald Tusk, 10.11.2015, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf, 19.06.2019.

GOV.UK (2016a), EU referendum, 24.06.2016, https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160817104546/https://www.gov.uk/government/topical-events/eu-referendum, 17.06.2019.

GOV.UK (2016b), EU referendum outcome: PM statement, 24 June 2016: Prime Minister David Cameron made a statement in Downing Street on the outcome of the referendum on the UK’s membership of the European Union, 24.06.2016, https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160817104943/https://www.gov.uk/government/speeches/eu-referendum-outcome-pmstatement-24-june-2016, 19.06.2019.

Government of the Netherlands (2019), Brexit: where do we stand?, https://www.government.nl/topics/brexit/brexit-where-do-we-stand, 18.06.2019.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (2019), Brexit – Folgen für den Alltag und auf Reisen. https://www.hauck-aufhaeuser.com/fileadmin/News/190226_Brexit_Folgen.pdf, 29.06.2019.

HESA (2019), Higher Education Student Statistics: UK, 2017/18 – Where students come from and go to study, 17.01.2019, https://www.hesa.ac.uk/news/17-01-2019/sb252-higher-education-student-statistics/location, 30.06.2019.

Hubble S., Bolton P. (2019), International and EU students in higher education in the UK FAQs, 20.03.2019, https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7976,29.06.2019.

Koszel B. (2018), Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

KPMG (2017), Brexit basics: The Four Freedoms, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/02/brexit-basics-the-four-freedoms.pdf, 17.06.2019.

Kraatz S. (2018), Free movement of workers, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/41/free-movement-of-workers, 01.07.2019.

Maciejewski M. (2018a), Free movement of goods, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/38/free-movement-of-goods, 01.07.2019.

Maciejewski M. (2018b), Freedom of establishment and freedom to provide services, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/40/freedom-of-establishment-and-freedom-to-provideservices, 01.07.2019.

Rakić D., Dessimirova D. (2019), Free movement of capital, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/39/free-movement-of-capital, 01.07.2019.

TEU (2012), 26.10.2012, Official Journal of the European Union, C 326, pp. 16–45.

TFEU (2012), 26.10.2012, Official Journal of the European Union, C 326, pp. 47–390.

Walker N. (2019), Brexit timeline: events leading to the UK’s exit from the European Union, 23.05.2019, https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7960, 19.06.2019.

www.parliament.uk (2019a), Stella Creasy MP, https://www.parliament.uk/biographies/commons/stella-creasy/4088/biography, 09.07.2019.

www.parliament.uk (2019b), Votes and Proceedings, https://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/commons/votes-and-proceedings/, 20.07.2019.

Zoega G. (2016), On the causes of Brexit: Regional differences in economic prosperity and voting behaviour, 01.09.2016, https://voxeu.org/article/brexit-economic-prosperity-and-voting-behaviour, 19.06.2019.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.