Elektroniczne formy partycypacji politycznej w Wielkiej Brytanii – doświadczenia i zamierzenia
PDF (English)

Słowa kluczowe

e-administracja
e-partycypacja
głosowanie elektroniczne
Wielka Brytania

Jak cytować

Kapsa, I. (2019). Elektroniczne formy partycypacji politycznej w Wielkiej Brytanii – doświadczenia i zamierzenia. Przegląd Politologiczny, (3), 27–39. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.3

Abstrakt

Artykuł prezentuje szeroko rozumiane elektroniczne uczestnictwo polityczne na przykładzie Wielkiej Brytanii – od działań oddolnych (ruchy społeczne, protesty), po decyzje rządowe, w wyniku których w tym kraju zorganizowano, wdrożono i realizuje się świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną (e-admnistracja, głosowanie elektroniczne). Wśród doświadczeń wymienia się przede wszystkim kwestie związane z frekwencją wyborczą, partycypacją obywatelską w różnych formach protestu (zwłaszcza po 2010 roku), a także osiągnięcia Wielkiej Brytanii w zakresie e-administracji. Jeśli chodzi o zamierzenia, to chodzi przede wszystkim o działania na rzecz wprowadzenia głosowania elektronicznego w tym kraju. Autorka posługuje się metodą analizy przypadku, analizy porównawczej, a także opisową. Sięga po dane dostępne w formie raportów i badań empirycznych, a także posługuje się analizą prasy. Wśród wniosków zwraca się uwagę na ograniczoną otwartość Brytyjczyków na zastosowanie narzędzi elektronicznych w sektorze publicznym, przy jednoczesnym dużym wysiłku organizacyjnym i politycznym elit politycznych w ich wdrażaniu. Pytaniem otwartym zostaje kwestia dalszych prac nad rozwojem elektronicznej partycypacji w tym kraju (zwłaszcza głosowania elektronicznego).

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.3
PDF (English)

Bibliografia

Antoszewski A., Herbut R. (2006), Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

BBC (2012), http://www.referendumanalysis.eu/eu-referendum-analysis-2016/section-5-campaignand-political-communication/britishness-and-brexit/.

Bee C., Pachi D. (2014), Active Citizenship in the UK: Assessing Institutional Political Strategies and Mechanisms of Civic Engagement, “Journal of Civil Society”, Apr, vol. 10, Issue 1.

Birch S., Watt B. (2004), Remonte Electronic Voting: Free, Fair and Secret?, The Political Quaterly Publishing.

British Slow to Use e-Government Services (2003), “The Information Mamagment Journal”, March/April.

Chadwick A., May Ch. (2003), Interaction between States and Citizens in the Age of Internet: “e-Government” in the United States, Britain, and the European Union, “Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions”, vol. 16, no. 2.

Coleman S. (2005), Just how risky is online voting?, “Information Polity” 10.

Cześnik M. (2007), Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Fisher J., Fieldhouse E., Cutts D. (2014), Members Are Not the Only Fruit: Volunteer Activity in British Political Parties at the 2010 General Election, “British Journal of Politics & International Relations), vol. 16, issue 1.

Garzia D. (2013), Changing Parties, Changing Partisans: The Personalization of Partisan Attachments in Western Europe, “Political Psychology”, vol. 34, issue 1.

Hacker K. L., van Dijk J. (2000), Digital Democracy: Issues of Theory and Practice, Sage Publications, London.

Hänska M., Bauchowitz S. (2017), Tweeting for Brexit: How social media shaped the Referendum campaign, in: Brexit, Trump and the Media, eds. J. Mair, T. Clark, R. Snoddy, R. Tait, Abramis, Suffolk.

Heath O. (2011), The great divide: voters, parties, MPs and expenses, in: Britain at the polls 2010, eds. N. Allen, J. Bartle, SAGE Publications, London.

Henn M., Foard N. (2014), Social differentiation in young people’s political participation: the impact of social and educational factors on youth political engagement in Britain, “Journal of Youth Studies”, April, vol. 17, issue 3.

Hern A. (2015), Should Britain introduce electronic voting?, “The Guardian”, https://www.theguardian.com/technology/2015/feb/26/should-britain-introduce-electronic-voting.

John P. (2013), Experimentation, Behaviour Change and Public Policy, “Political Quarterly” April–June, vol. 84, issue 2.

Kapsa I. (2014), „Demokracja na ulicach Londynu” – analiza protestów politycznych w Wielkiej Brytanii po wyborach parlamentarnych 2010 roku, in: Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, red. J. Golinowski, A. Kaszkur, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.

Kersting N., Baldersheim H. (2004), Electronic voting and democracy: a comparative analysis, Palgrave Macmillan, London.

Kirkup J. (2015), Why we don’t have electronic voting, The Telegraph, https://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11369276/Why-we-dont-have-electronic-voting.html.

Lakomy M. (2013), Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Akademia Ignatianum, Cracow.

Lee S. M., Tan X., Trimi S. (2005), Current Practices of Leading e-Government Countries, “Communication of the ACM”, October, vol. 48, no. 10.

Margetts H. (2008), Information Exchange between Government and Citizens, “The Political Quarterly Publishing”.

Mayer L. (1980), A Note on Aggregation of Party systems, in: Western European Party Systems, ed. P. H. Merkl, Free Press, New York.

Mider D. (2008), Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.

Palvia S. C. J., Sharma S. S. (2007), E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World, http://www.iceg.net/2007/books/1/1_369.pdf, 7.06.2018.

Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej (2012), Krytyka Polityczna, Warsaw.

Pratchett L., Wingfield M. (2004), Electronic Voting in the United Kingdom: Lessons and Limitations from the UK Experience, in: Electronic Voting and Democracy A Comparative Analysis, eds. N. Kersting, H. Baldersheim, Palgrave Macmillan, London.

Solon-Lipiński M. (2009), Aktywizowanie wyborców. Inicjatywy z różnych krajów świata, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Szczegóła L. (2013), Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.

Turner P., Higgs G. (2003), The use and management of geographic information in local e-government in the UK, “Information Polity” 8.

UN e-gov Survey (2016), New York, http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97453.pdf.

Whiteley P. (2012), Is it Time to Update the Definition of Political Participation? Political Participation in Britain: The Decline and Revival of Civic Culture, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Wilks-Hegg S. (2009), Treating Voters as an Afterthought? The Legacies of a Decade of Electoral Modernisation in the United Kingdom, “The Political Quarterly”, January–March, vol. 80, no. 1.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.