Metodologia badań politologicznych na przykładzie eurazjatyzmu
PDF (English)

Słowa kluczowe

metodologia
metody i techniki badawcze
eurazjatyzm

Jak cytować

Bäcker, R. (2019). Metodologia badań politologicznych na przykładzie eurazjatyzmu. Przegląd Politologiczny, (3), 69–78. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.6

Abstrakt

Tekst odpowiada na pytanie: jaki jest sens prowadzenia badań politologicznych? Wtedy, gdy ma się odpowiednią motywację i (co równie ważne) wie się, jak to można zrobić. W tym drugim przypadku musi się postępować w odpowiedniej kolejności. Po pierwsze, należy wyznaczyć granice pola badawczego, a po drugie, określić oryginalne, niebanalne problemy i hipotezy badawcze. Po trzecie, konieczny jest odpowiedni dobór i sposób selekcji źródeł pierwotnych i ewentualnie wtórnych. Czwartym etapem jest dobranie adekwatnych metod i technik badawczych, a następnie skonstruowanie narzędzia lub narzędzi badawczych. Po określeniu poziomu prawdziwości i stosowalności zebranych informacji możliwe jest dopiero przystąpienie do weryfikacji hipotez. Im bardziej ten ostatni proces będzie rzetelny, a badacz dociekliwy, tym ciekawsze uzyska się rezultaty badawcze.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.6
PDF (English)

Bibliografia

Bäcker R. (2011), Nietradycyjna teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bäcker R., Wincławska M., Rak J., Czechowska L., Gadomska G., Gajda J., Gawron-Tabor K. et al. (2016), Metodologia badań politologicznych, online.

Iskhod k Vostoku I. (1921), Predchuvstviia i sversheniia. Utverzhdenia evraziitsev (Exit to the East, Anticipations and Fulfilments, The Eurasians’ Assertion)(Sofia, 1921), (Исход К ВОСТОКУ. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. София, 1921, 95).

Johnson J. B., Reynolds H. T., Mycoff J. D. (2019), Political science research methods, Cq Press.

Krauz-Mozer B. (2005), Teoria polityki: Założenia metodologiczne, PWN.

Krippendorff K. (2018), Content analysis: An introduction to its methodology, Sage publications.

Krok E. (2015), Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica”, Uniwersytet Szczeciński.

Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowicka E. (1972), Bunt i ucieczka: zderzenie kultur i ruchy społeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Patten M. L. (2016), Questionnaire research: A practical guide, Routledge.

Rak J., Bäcker R. (2015), Problem badawczy, „Politeja” (36), pp. 155–164.

Rak J. (2017), How to measure political gnosis? Empirical evidence from Putin’s Russia, “Przegląd Politologiczny”, (4), pp. 159–171.

Rak J. (2018), Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity: Studying Social Movements in Comparative Perspective, Routledge.

Skoczylas Ł., Brzezińska A. W., Fabiszak M. (2016), Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 12(4), pp. 56–77.

Szewczak W. (2010), Jak zmierzyć demokrację? Teoretyczne i metodologiczne podstawy budowy skal demokracji politycznej w politologii porównawczej, „Przegląd Politologiczny” (4).

Sztumski J. (2005), Wstęp do metod i technik badań społecznych, “Śląsk”, Katowice.

Wałęsa L. (1989), Droga nadziei, Wydawnictwo Znak.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.