Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu wobec Afryki Subsaharyjskiej
PDF

Słowa kluczowe

Iran
Afryka Subsaharyjska
polityka zagraniczna
polityka bezpieczeństwa

Jak cytować

Czulda, R. (2020). Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu wobec Afryki Subsaharyjskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 35–46. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.3

Abstrakt

Celem artykułu jest zanalizowanie miejsca, jakie w kalkulacjach i polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Iranu odgrywa Afryka Subsaharyjska. W tym celu zostaną zanalizowane takie aspekty jak ewolucja podejścia do tego subregionu, jego znaczenie w geostrategicznych kalkulacjach Teheranu oraz porównanie założeń z faktycznymi sukcesami. Hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że Afryka Subsaharyjska zyskała w ostatnich latach na dużym znaczeniu w polityce Iranu (podczas prezydentury Mahmuda Ahmadineżada), ale polityczna i gospodarcza słabość tego państwa, a także celowe działania Arabii Saudyjskiej, w drastyczny sposób ograniczają możliwość penetracji tego kontynentu przez Iran oraz wyznaczają granice afrykańsko-irańskiego zbliżenia, szczególnie na płaszczyźnie politycznej i militarnej. W ramach prowadzonej analizy istotne są następujące pytania: w jakim zakresie i dlaczego Afryka Subsaharyjska jawi się z perspektywy niektórych irańskich decydentów jako atrakcyjny sub-region? W jakim zakresie i dlaczego poszczególni decydenci (prezydenci) Iranu różnią się w ocenie znaczenia Afryki? W jakim stopniu rywalizacja irańsko-saudyjska przekłada się na skuteczność polityki w Teheranie?

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.3
PDF

Bibliografia

Afszā-je nagsz-āfarini-je Sa’udihā wa Emārathā dar qāczāq-e selāh be frikā „TNA”, 20.10.2018, https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/28/1857104, 1.05.2019.

Bāzdid-e wazir-e omur-e chāredże az howze-je elmije Qanā, Al-Mustafa International University, 9.01.2013, https://www.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=23&pageid=2599&newsview=24818, 1.05.2019.

Brakoniecka S. (2014), Spór o zachodnią edukację. Od ‘Yan Izala do Boko Haram, „Afryka”, nr 40.

Chāterāt-e ra’is-e Dżāme’e al-Mostafi, „Hawzah”, 26.07.2015, https://hawzah.net/fa/News/View/ادص-اب-نونج-نامرد-ات-دیاتراپآ-هزوم-زا- 2یفطصملا-ةعماج-سیئر-تارطاخ/ 1000601.05.2019 ,ناگدنرپ .

Chibarirwe A., Wood C. (2018), Ethiopia-Eritrea Accord: Iran’s Opportunity?, „The Philadelphia Trumpet”, September 2018.

Czerep J. (2019), Zmiany w polityce Iranu wobec Afryki, „Biuletyn PISM”, nr 27 (1775).

Dai H. (2018), Middle Eastern Interventions in Africa: Tehran’s Extensive Soft Power, „Middle East Forum”, Fall, vol. 25, no. 4, https://www.meforum.org/7254, 1.05.2019.

Dochtar-e rahbar-e szi’ijān-e Nidżerje:…, „TNA”, 7.08.2015, https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/16/1796400, 1.05.2019.

Exports from Iran to Africa 17% up in H1, „Tehran Times”, 24.10.2018, https://www.tehrantimes.com/news/428933/Exports-from-Iran-to-Africa-17-up-in-H1, 1.05.2019.

Fares M. A. (2015), A Saudi war fought with Eritrean troops?, „The New Arab”, 8.05.2015, https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/5/8/a-saudi-war-fought-with-eritrean-troops-, 1.05.2019.

Farrar-Wellman A. (2000), Eritrea-Iran Foreign Relations, „Critical Threats”, 17.01.2000, https://www.criticalthreats.org/analysis/eritrea-iran-foreign-relations, 1.05.2019.

Feierstein G., Greathead C. (2017), The Fight for Africa. The New Focus of the Saudi-Iranian Rivalry, Middle East Institute, „Policy Focus”, no. 2.

Grieboski J. (2008), Iran Deploys Troops, Ballistic Missiles to Eritrea, „The Canadian Jewish News”, 9.12.2008, https://www.cjnews.com/news/international/iran-deploys-troops-ballistic-missiles-eritrea, 1.05.2019.

Hamkāri dar rāstā-je hāl-e moszkel-e tollāb-e chāredż az puszesz-e Dżāme’e al-Mostafi komak-e bozorgi be dżāme’e-je elmi-je fqānestān ast, „Mazari”, 16.08.2014, https://www.mazari.af/4642369, 1.05.2019.

Hozur-e niru-je darjāi-je artesz dar mosallas-e talāi-je tangehā-je Mālākā, Hormoz wa Bāb al-Mandāb, „FARS News”, 11.07.2012.

Irān dar frikā bank mi-charad, „TNA”, 10.11.2015, https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/19/912659/1.05.2019 ,درخ-یم-کناب-اقیرفآ-رد-ناریا

Iran’s Zarif says Israel lying about Gaza rocket ship, „BBC News”, 6.03.2014, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26463938, 10.04.2019.

Iran’s exports to Africa up by 17%, „MEHR News Agency”, 12.11.2018, https://www.en.mehrnews.com/news/139531/Iran-s-exports-to-Africa-up-by-17, 1.05.2019.

Javedanfar M. (2009), Ahmadinejad’s messianic connections, „The Guardian”, 6.05.2009, https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/may/06/iran-ahmadinejad-mahdi, 1.05.2019.

Johnson S. (2012), Iran’s Influence in the Americas, Center for Strategic & International Studies, Washington DC.

Kenya and Tanzania fear impact of sanctions, stop Tehran oil, gas imports, „The East African”, 1.10.2018, https://www.theeastafrican.co.ke/business/Kenya-Tanzania-fear-impact-of-sanctions-stop-Iran-oil-imports/2560-4783964-a8ocikz/index.html, 1.05.2019.

Lob E. (2016), The Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy and Construction Jihad’s Developmental Activities in Sub-Saharan Africa, „Journal of Middle East Studies”, no. 48.

Marāsem-e eftetāh-e daftar-e szejch-e Ebrāhim-e Zakzāki dar Maszhad, „TNA” 7.08.2015, https://www.tasnimnews.com/fa/media/1397/05/16/یکازکز-میهاربا-خیش-رتفد-حاتتفا-مسارم/ 1796723دهشم-رد /photo/1, 1.05.2019.

Modir-e Moassese-je Zabān-o Farhang-e Dżāme’e al-Mostafi:…, „Hawzah News”, 3.05.2018, http://hawzahnews.com/detail/News/346999, 1.05.2019.

Mosāhebe bā mobbaleq-e bejn-ol-mellali: Nofuz-e taszajjo’ dar frikā-je sijāh, „Roze News”, 4.03.2015, https://www.rozenews.com/view/ 1.05.2019 ,هایس-یاقیرفآ-رد-عیشت-ذوفن/ 7298 .

Mowafaqijjathā-e diplomātik-e Irān dar frikā czāleszi pisz ru-je mrikā, „TNA”, 19.04.2013, https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/01/30/43595, 1.05.2019.

Namājande-je Dżāme’e al-Mostafi dar Nidżerje e’lām kard: Tahsil-e hezār talebe dar namājandegi-je Dżāme’e al-Mostafi dar Nidżerje, „Hawzah News”, 15.02.2015, http://hawzahnews.com/detail/News/351875, 1.05.2019.

Ng’wanakilala F. (2012), Tanzania confirms it re-flagged 36 Iran ships, to deregister them, „Reuters”, 12.08.2012, https://www.reuters.com/article/us-tanzania-iran/tanzania-confirms-it-re-flagged-36-iran-ships-to-deregister-them-idUSBRE87B00D20120812, 1.05.2019.

Pajām-e rahbar-e enqelāb sadur-e eslām-e tāb az daricze-je enqelāb-e eslāmi bud, „IRNA”, 1.02.2015, https://www.irna.ir/esfahan/fa/News/81487226, 1.05.2019.

Pfeffer A. (2012), Both Iran and Israel Have Military Bases in Eritrea, Global Intel Reports, „Haaretz”, 12.12.2012, https://www.haaretz.com/.premium-israel-iran-have-bases-in-eritrea-1.5271574, 1.05.2019.

Ruhāni az talāsz barā-je hozur-e bachsz-e chosusi-je Irān dar frikā chabar dād, „TNA”, 18.02.2014, https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/11/29/287903, 1.05.2019.

So’āl-e jek namājande-je madżles as Zarif dar bāre-je Nidżerje, „TNA”, 11.03.2019, https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/02/ ,هیرجین-هرابرد-فیرظ-زا-سلجم-هدنیامن-کی-لاوس/ 1952561

05.2019.

Zuma: Iran occupies a special place in our struggle against apartheid, „News 24”, 24.04.2016, https://www.news24.com/SouthAfrica/News/zuma-iran-occupies-a-special-place-in-our-struggle-against-apartheid-20160424, 1.05.2019.