Nr 1 (2020)

Artykuły

Aleksandra Gasztold
5-18
Badania radykalizacji kobiet do terroryzmu dżihadystycznego
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.1
PDF
Łukasz Jureńczyk
19-34
Główne przyczyny akceptacji przemocy niepaństwowych ugrupowań zbrojnych we współczesnym Afganistanie
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.2
PDF
Robert Czulda
35-46
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu wobec Afryki Subsaharyjskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.3
PDF
Filip Kaczmarek
47-61
Migracje a rozwój Afryki Subsaharyjskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.4
PDF
Andrzej Bolesta
63-75
Polityczne uwarunkowania wschodnioazjatyckiego modelu rozwoju: ustrój, instytucje i warunki zewnętrzne
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.5
PDF
Ryszard Skarzyński, Elżbieta Kużelewska
77-92
Od mobilizacji politycznej do bezpieczeństwa politycznego. Jak zmieniało się podejście do bezpieczeństwa na przestrzeni wieków i dlaczego zależało od stosunków politycznych?
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.6
PDF (English)
Mira Malczyńska-Biały
93-102
Polityka konsumencka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwo produktów w latach 2002–2014
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.7
PDF (English)
Paweł Pietnoczka
103-118
Instytucja referendum ogólnokrajowego na Ukrainie – aspekt normatywny
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.8
PDF
Maria Wincławska
119-130
Obszary aktywności członków polskich partii politycznych z perspektywy zadań partii i aspiracji jej działaczy (grassroots)
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.9
PDF
Artur Lipiński
131-148
W poszukiwaniu ontologii populizmu – dylematy definicyjne
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.10
PDF
Marta Szulc
149-160
Polityka młodzieżowa w województwie zachodniopomorskim – wymiar lokalny i regionalny
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.11
PDF
Dominik Szczepański
161-174
Wyborcza specyfika województwa podkarpackiego (1989–2015)
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.12
PDF