Migracje a rozwój Afryki Subsaharyjskiej
PDF

Słowa kluczowe

migracje
rozwój
Afryka Subsaharyjska

Jak cytować

Kaczmarek, F. (2020). Migracje a rozwój Afryki Subsaharyjskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 47–61. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.4

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu migracji na rozwój w Afryce Subsaharyjskiej. Metoda zastosowana w tekście to analiza statystyczna danych wtórnych oraz danych prognozowanych przez ONZ i jego agendy, Grupę Banku Światowego, OECD oraz innych podmiotów (Galup, Afrobarometr). Drugą stosowaną metodą jest analiza teorii i badań ilościowych, dotyczących migracji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu migracji na rozwój Afryki Subsaharyjskiej. Kluczowa konkluzja tekstu to stwierdzenie, że migracja może mieć pozytywny wpływ na rozwój, ale nie jest sposobem na przezwyciężenie niedorozwoju Afryki Subsaharyjskiej.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.4
PDF

Bibliografia

Adams R. H. (2006), Remittances and poverty in Ghana, Policy Research Working Paper 3838, World Bank, Washington, DC.

Adams R. H., Page J. (2005), Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries?, „World Development” 33(10), s. 1645–1669.

African Institute for Remittance (2019), http://www.au-air.org/about-us/, 13.02.2019.

Afrobarometr (2018), Considered emigration to other country, http://afrobarometer.org/online-data-analysis/analyse-online, 14.02.2019.

Ajayi M. A., Ijaiya M. A, Ijaiya G. T., Bello R. A., Adeyemi S. L. (2009), International remittances and well-being in Sub-Saharan Africa, „Journal of Economics and International Finance” 1(3), s. 78–84.

Anyanwu J. C., Erhijakpor A. E. (2010), Do international remittances affect poverty in Africa?, „African Development Review” 22(1), s. 51–91.

Barajas A., Chami R., Fullenkamp C., Gapen M., Montiel P. (2009), Do workers’ remittances promote economic growth?, Working Paper No. 09/153, International Monetary Fund.

Beine M., Docquier F., Schiff M. (2013), International migration, transfer of norms and home country fertility, „The Canadian Journal of Economics” 46(4), s. 1406–1430.

Beyene B. M. (2014), The Effects of International Remittances on Poverty and Inequality in Ethiopia, „Journal of Development Studies” 50(10), s. 1380–1396.

Carew G. M. (2006), Democratic Transition in Postcolonial Africa: A Deliberative Approach, Edwin Mellen Press, Lewiston.

Castels S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Castles S., Delgado Wise R. (2008), Migration and Development: Perspectives from the South, International Organization for Migration, Geneva.

Chauvet L., Gubert F., Mesplé-Somps S. (2016), Do migrants adopt new political attitudes from abroad? Evidence using a multi-sited exit-poll survey during the 2013 Malian elections, „Comparative Migration Studies” 4(19).

Clemens M. A. (2014), Does development reduce migration?, w: International Handbook on Migration and Economic Development, s. 152–185, Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Clemens M. A., McKenzie D. (2018), Why Don’t Remittances Appear to Affect Growth?, „The Economic Journal”, vol. 128, Issue 612, 1 July, s. F179–F209, https://academic.oup.com/ej/article/128/612/F179/5089528, 15.02.2019.

Clemens M. A., Ogden T. N. (2014), Migration as a strategy for household finance: a research agenda on remittances, payments, and development, CGD Working Paper no. 354, Center for Global Development, Washington, DC.

Collier P. (2013), Exodus: How Migration Is Changing Our World, Oxford University Press.

Dao T. H., Docquier F., Parsons C., Peri G. (2018), Migration and development: Dissecting the anatomy of the mobility transition, „Journal of Development Economics” 132, s. 88–101, https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.12.003, 15.02.2019.

de Haas H., Natter K., Vezzoli S. (2016), Growing restrictiveness or changing selection? The nature and evolution of migration policies, „International Migration Review”, July 2016.

de Paoli A. S., Mendola M. (2017), International migration and child labour in developing countries, „The World Economy” 40(4), s. 678–702.

DeVos G. A. (1983), Achievement motivation and intra-family attitudes in immigrant Koreans, „Journal of Psychoanalytic Anthropology” 6, s. 25–71.

Docquier F., Rapoport H. (2012), Globalization, brain drain and development, „Journal of Economic Literature” 50(3), s. 681–730.

Ellerman D. (2003), Policy Research on Migration and Development, World Bank, Washington, DC.

European Commission, Joint Research Centre (2018), Many more to come? Migration from and within Africa, Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/1702.

European Parliament, European Parliamentary Research Service (2019), Interlinks between migration and development, Briefing, Brusseles.

Gallup (2017), Number of Potential Migrants Worldwide Tops 700 Million, http://news.gallup.com/poll/211883/number-potential-migrants-worldwide-tops700-million.aspx, 16.02.2019.

Geschiere P., Socpa A. (2014), Nowe wzory mobilności, nowa przyszłość, w: Ku Afryce. Poznawać. Działać. Dzielić się, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

Gibson J., McKenzie D. (2009), The microeconomic determinants of emigration and return migration of the best and brightest: evidence from the Pacific, IZA Discussion Papers, no. 3926, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-20090119226, 13.02.2019.

Gubert F., Lassourd T., Mesplé-Somps S. (2010), Do remittances affect poverty and inequality? Evidence from Mali, no. DT/2010/08, Working Papers, DIAL (Développement, Institutions et Mondialisation).

Gupta S., Pattillo C. A., Wagh S. (2009), Effect of remittances on poverty and financial development in Sub-Saharan Africa, „World Development” 37(1), s. 104–115.

Housen T., Hopkins S., Earnest J. (2013), A Systematic review on the impact of internal remittances on poverty and consumption in developing countries: Implications for policy. Population, „Space and Place” 19(5), s. 610–632.

International Labour Organization (2018), World Employment and Social Outlook: Trends 2018, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf, 15.02.2019.

International Organization for Migration (2017), National Labour Migration Management Assessment: Ethiopia, Addis Ababa, https://publications.iom.int/books/national-labour-migration-management-assessment-ethiopia, 15.02.2019.

Kapur D. (2004), Remittances: the New Development Mantra?, Discussion Paper, World Bank, Washington, DC.

Kazeem Y. (2017), Nigeria’s First Ever Diaspora Bond has Raised $300 Million, „Quartz Africa”, June 26, https://qz.com/1014533/nigeria-has-raised-300-million-from-its-first-ever-diaspora-bond/, 14.02.2019.

Kiekie E. A. (2015), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym krajów Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Lachaud J. P. (1999), Envois de fonds, inégalité et pauvreté au Burkina Faso, „Revue Tiers Monde” 40(160), s. 793–827.

Lee E. (1966), A Theory of Migration, „Demography”, vol. 3, no. 1.

Levitt P. (2001), The Transnational Villagers, University of California Press, Berkeley–Los Angeles.

Litchfield J., Rolla P., Jena F., Dzingirai U., Nyikahadzoi K., Mutopo P. (2018), Migrant remittances and gender in Zimbabwe, Migrating Out of Poverty Working Paper, Migrating Out of Poverty Research Programme Consortium, University of Sussex.

Magala S. (2017), Zewsząd i znikąd. Mobilizacja polityczna migrantów, w: Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa, red. S. Przytuła, Difin, Warszawa.

Massey D. S. (1999), Why does immigration occur? A theoretical synthesis, w: The Handbook of International Migration, red. Ch. Hirchman i in., The Russel Sage Foundation, s. 34–52.

Massey D. S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J. E. (1998), Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millenium, Clarendon Press, Oxford.

Mbembe A. (2019), Zmuśmy ludzi do odpoczynku (rozmawiał Michał Nogaś), „Gazeta Wyborcza” z dnia 16–17 lutego 2019 r.

Porath C., Spreitzer G., Gibson C., Garnett F. G. (2012), Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement, „Journal of Organizational Behavior” 33(2), s. 250–275.

Rapoport H., Docquier F. (2006), The economics of migrants’remittances’, w: Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, red. J. Mercier-Ythier, S. C. Kolm, vol. 2, s. 1135–1198, Elsevier, Amsterdam.

Rodrik D. (2007), Be our guests, „The New York Times” z dnia 1 czerwca 2007 r.

Rodrik D. (2011), Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Steinhauser G., Ball D. (2019), Młodzi, biedni i gniewni. Afrykanie mają dość wyzysku, „Gazeta Wyborcza” z dnia 16–17 lutego 2019 r.

Sweetman D., Luthans F., Avey J. B., Luthans B. C. (2011), Relationship between positive psychological capital and creative performance, „Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l’Administration” 28(1), s. 4–13.

The World Bank Group (2016), Migration and Development. A Role for the World Bank Group.

The World Bank Group, The Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) (2018), Migration and Remittances. Recent Developments and Outlook, https://www.knomad.org/sites/default/files/2018-12/Migration%20and%20Development%20Brief%2030.pdf, 15.02.2019.

Todaro M. P., Smith S. C. (2015), Economic Development. Twelfth Edition, Pearson Harlow, United Kingdom.

United Nations (2018), World Economic Situation and Prospects, New York.

UNCTAD (2018), Economic Development in Africa. Report 2018. Migration for Structural Transformation, United Nations, New York–Geneva.

Yang D. (2011), Migrant remittances, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 25(3), s. 129–151.

Vinson G. A., Connelly B. S., Ones D. S. (2007), Relationships between personality and organization switching: Implications for utility estimates, „International Journal of Selection and Assessment” 15(1), s. 118–133.

Wnuk-Lipiński E. (2004), Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Znak, Kraków.