Polityczne uwarunkowania wschodnioazjatyckiego modelu rozwoju: ustrój, instytucje i warunki zewnętrzne
PDF

Słowa kluczowe

rozwój
ustrój polityczny
instytucje
Azja Wschodnia

Jak cytować

Bolesta, A. (2020). Polityczne uwarunkowania wschodnioazjatyckiego modelu rozwoju: ustrój, instytucje i warunki zewnętrzne. Przegląd Politologiczny, (1), 63–75. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.5

Abstrakt

Artykuł analizuje polityczne uwarunkowania wschodnioazjatyckiego modelu rozwoju, skupiając się na ustroju politycznym, instytucjach oraz warunkach zewnętrznych. Model ów odpowiada za spektakularne osiągnięcia rozwojowe niektórych państw Azji Wschodniej i opiera się na koncepcji państwa rozwojowego, którego głównym celem jest nadrabianie zaległości rozwojowych wobec państw wysoko rozwiniętych. Analiza ma za zadanie odpowiedzenie na pytanie dotyczące preferowanego typu ustroju politycznego dla realizacji celów państwa rozwojowego, określenie kluczowych dla jego funkcjonowania instytucji oraz opisanie specyficznych zewnętrznych warunków politycznych.

W toku analizy stwierdzono, iż koncepcję można wprowadzić zarówno w państwach o ustroju demokratycznym, jak i autorytarnym. Państwo autorytarne może posiadać lepsze środowisko polityczne dla celów państwa rozwojowego, niemniej jednak sam system polityczny ma znaczenie drugorzędne. Kluczowe są natomiast odpowiednie i dobrze funkcjonujące instytucje, takie jak prawa własności i umiejętność korygowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Państwo rozwojowe jest państwem silnym, zdolnym do zmobilizowania społeczeństwa i sektora biznesowego na rzecz celów rozwojowych. Jego pozycja jest częściowo wynikiem uwarunkowań zewnętrznych. Historyczne państwa rozwojowe powstały w okresie zimnej wojny, a sytuacja międzynarodowa ułatwiała mobilizację społeczeństwa i zapewniała wsparcie polityczne i gospodarcze Stanów Zjednoczonych.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.5
PDF

Bibliografia

Akamatsu K. (1962), A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries, „Journal of Developing Economies”, vol. 1, no. 1, s. 3–25.

Amsden A. H. (1989), Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialisation, Oxford University Press, Oksford.

Bernard M., Ravenhill J. (1995), Beyond Product Cycles and Flying Geese: Regionalization, Hierarchy, and the Industrialization of East Asia, „World Politics”, vol. 47, no. 2, s. 171–209.

Camilleri J. (2000), States, Markets and Civil Society in Asia-Pacific, Edward Elgar, Cheltenham.

Cumings B. (1984), The Origins and Development of the Northeast Asian Political Economy. Industrial Sectors, Product Cycles and Political Consequences, „International Organization”, vol. 38, no. 1, s. 1–40.

Deyo F. C. (red.) (1987), The Political Economy of the New Asian Industrialism, Cornell University Press, Ithaca, NY.

Doner R. F., Ritchie B. K., Slater D. (2005), Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective, „International Organization”, vol. 59 (Spring), s. 327–361.

Dreze J., Sen A. (2013), An Uncertain Glory India and its Contradictions, Princeton University Press, Princeton.

Evans P. (1995), Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton University Press, Princeton.

Friedman T. (2005), The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, Farrar, Straus and Giroux, Nowy Jork.

Fukuyama F. (1992), The End of History and the Last Man, Avon Books, Inc., Nowy Jork.

Haggard S. (1990), Pathways from the Periphery, Cornell University Press, Ithaca, NY.

Haggard S. (2004), Institutions and Growth in East Asia, „Studies in Comparative International Development”, vol. 38, no. 4, s. 53–81.

Haggard S., Moon Ch.-I. (1986), Institutions and Economic Policy: Theory and a Korean Case Study, Paper presented at the American Political Science Association Convention, Washington, DC.

Hayashi Sh. (2010), The Developmental State in the Era of Globalization: Beyond the Northeast Asian Model of Political Economy, „The Pacific Review”, vol. 23, no. 1, s. 45–69.

Howell J. (2006), Reflections on the Chinese State, „Development and Change”, vol. 37, no. 2, s. 273–297.

Johnson Ch. A. (1981), Introduction: The Taiwan Model, w: Contemporary Republic of China. The Taiwan Experience, 1950–1980, red. J. S. Hsiung, Praeger, Nowy Jork.

Johnson Ch. A. (1982), MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975, Stanford University Press, Stanford.

Johnson Ch. A. (1999), The Developmental State: Odyssey of a Concept, w: The Developmental State, red. M. Woo-Cumings, Cornell University Press, Ithaka, NY, s. 32–60.

Katzenstein P. (red.) (1978), Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States, University of Wisconsin Press, Madison, WI.

Kohli A. (1994), Where Do High Growth Political Economies Come From? The Japanese Lineage of Korea’s ‘Developmental State’, „World Development”, vol. 22, no. 9, s. 1269–1293.

Lankester T. (2004), ‘Asian Drama’: The Pursuit of Modernization in India and Indonesia, „Asian Affairs”, vol. XXXV(III), s. 291–304.

Leftwich A. (2000), States of Development: On the Primacy of Politics in Development, Polity Press, Oksford–Cambridge.

Lijphart A., Waisman C. (red.) (1996), Institutional Design in New Democracies: Eastern Europe and Latin America, Westview Press, Boulder, CO.

Maddison A. (2007), Contours of the World Economy, I-2030, Oxford University Press, Oksford.

Migdal J. S. (1988), Strong Societies and Weak States: State–Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton University Press, Princeton, NJ.

Migdal J. S. (2001), State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another, Cambridge University Press, Cambridge.

Myrdal G. (1968), Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations, Penguin Books, Londyn.

North D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.

Otero C. (red.) (1995), Examples of Successful Models of Development. Country Overviews, United States Agency for International Development, Washington, DC.

Przeworski A., Limongi F. (1993), Political Regimes and Economic Growth, “Journal of Economic Perspectives”, vol. 7, no. 3, s. 51–69.

Robinson M., White G. (red.) (1998), The Democratic Developmental State: Politics and Institutional Design, Oxford University Press, Oksford.

Sen A. (1999), Development as Freedom, Oxford University Press, Nowy Jork.

Serafino N., Turnoff C., Nanto D. K. (2006), U.S. Occupation Assistance: Iraq, Germany and Japan Compared, CRS Report for Congress RL33331, 23 March, Congressional Research Service, Washington, DC.

Stubbs R. (2009), What Ever Happened to the East Asian Developmental State? The Unfolding Debate, „The Pacific Review”, vol. 22, no. 1, s. 1–22.

Wade R. (1990), Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialisation, Princeton University Press, Princeton, NJ.

Waldner D. (1999), State Building and Late Development, Cornell University Press, Ithaca, NY.

Weiss L. (2000), Developmental States in Transition: Adapting, Dismantling, Innovating, not ‘Normalizing’, „The Pacific Review”, vol. 13, no. 1, s. 21–55.

White G. (red.) (1988), Developmental States in East Asia, Macmillan Press, Nowy Jork.

White G. (1998), Constructing a Democratic Developmental State, w: The Democratic Developmental State: Politics and Institutional Design, red. M. Robinson, G. White, Oxford University Press, Oksford.

Woo J.-E. (1991), Race to the Swift: The Role of Finance in Korean Industrialization, Columbia University Press, Nowy Jork.

Woo-Cumings M. (1999), Introduction: Chalmers Johnson and the Politics of Nationalism and Development, w: The Developmental State, red. M. Woo-Cumings, Cornell University Press, Ithaca, NY.