Polityka migracyjna i mniejszości narodowe w Republice Litewskiej: lekcje dla Ukrainy
PDF (English)

Słowa kluczowe

Republika Litewska
polityka migracyjna
kryzys migracyjny UE
mniejszości narodowe
imigracja
rozwój języka państwowego

Jak cytować

Shulga, T. (2020). Polityka migracyjna i mniejszości narodowe w Republice Litewskiej: lekcje dla Ukrainy. Przegląd Politologiczny, (2), 45–57. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.3

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie czynników, które wpłynęły na proces opracowywania i realizacji litewskiej polityki zagranicznej i krajowej w zakresie migracji w ramach przepisów UE (dyspozycyjnych i imperatywnych) oraz wskazanie tych czynników, które mogą mieć podobny wpływ na stabilność procesów migracyjnych na Ukrainie w związku z jej przystąpieniem do UE. Zadanie polega na określeniu problemów (negatywnych uwarunkowań i konsekwencji) sektora migracji w oparciu o analizę ponad dekady doświadczeń Litwy jako członka UE oraz wpływu ostatniego kryzysu europejskiego. Strategie Litwy w odniesieniu do następujących zagadnień są istotne dla aspiracji Ukrainy w zakresie integracji europejskiej: kryzys migracyjny w UE, w zakresie przezwyciężenia go poprzez „plan relokacji”; oraz integracja mniejszości narodowych Litwy, w tym mniejszości romskiej, ze społeczeństwem obywatelskim kraju. Ponadto, niektóre wysiłki Litwy aktywnie wspierają aspiracje Ukrainy w zakresie integracji europejskiej, takie jak próba modelowania, w jaki sposób Ukraina może przewidywać i rozwiązywać bieżące problemy w przypadku uzyskania członkostwa w UE, na podstawie doświadczeń Litwy, co ma znaczenie dla Ukrainy ze względu na fakt, że Litwa i Ukraina – wraz z Polską i innymi krajami – odziedziczyły sowiecki system rządów, a także ze względu na ich podobną mentalność i obecne stosunki dwustronne. Po kryzysie ukraińskim w 2014 roku, a następnie kryzysie migracyjnym UE w 2015 roku, Litwa zrewidowała swoje priorytety polityki krajowej, biorąc pod uwagę, że jej granica państwowa jest częścią granicy UE, bez żadnej „strefy buforowej”.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.3
PDF (English)

Bibliografia

Action Plan for Roma Integration into The Lithuanian Society for 2015–2020, approved by the Minister of Culture of the Republic of Lithuania Order No ĮV-48 of 29 January 2015 (amended by the Minister of Culture of the Republic of Lithuania Order No ĮV-273 of 28 April 2015, https://Ec.Europa.Eu/Info/Sites/Info/Files/Lithuania_National_Strategy_2015-2020_En.pdf, 11.09.2019.

Action Plan for Roma Integration into The Lithuanian Society for 2012–2014, https://ec.europa.eu/info/files/lithuania-national-strategy-2012-2014_en, 11.09.2019.

An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 (5.4.2011.COM(2011) 173 final), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=en, 18.09.2019.

Arlauskas D. (2019), On the “pitfalls” of immigration from third countries. Immigration to Lithuania increases: who are the immigrants?, 27.06.2019, “Lithuanian Tribune”, https://lithuaniatribune.com/immigration-to-lithuania-going-up/, 17.08.2019.

Brunovskis A., Sønsterudbråten S. (2017), Asylum, integration and irregular migration in Lithuania: Policy and practice at the edge of the European Union, FAFO social science research foundation, https://www.fafo.no/images/pub/2017/20631.pdf, 17.08.2019.

de Haas H. (2009), Migration systems formation and decline. A theoretical inquiry into the self-perpetuating and self-undermining dynamics of migration processes, “International Migration Institute Working Paper”, no. 19, University of Oxford.

EU Heads of State agree to step up the fight against illegal migration (2018), “Press Service of the President of Lithuania”, 29.06.2018, https://www.lrp.lt/ru/press-centr/soobscenija-dlja-pressy/glavy-stran-es-dogovorilis-usilit-borbu-s-nelegalnoi-migraciei/30340, 25.11.2019.

European Solidarity: A Refugee Relocation System (2015), European Commission, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_eu_solidarity_a_refugee_relocation_system_en.pdf, 2.09.2019.

Fourth Opinion on Lithuania (2018), Advisory Committee on the Framework Convention for the protection of national minorities (ACFC/OP/IV(2018)004), https://Rm.Coe.Int/4th-Advisory-Commitee-Opinion-On-Lithuania-English-Language-Version/1680906d97, 29.08.2019.

Geddes A., Scholten P. (2016), The politics of migration and immigration in Europe, 2nd Edition, SAGE Publications, London.

Hordecki B. (2019), Language Policies as an Instrument of Shaping and Rhetoricizing Mutual Relations in the Post-Soviet region, “Przegląd Politologiczny”, vol. 2, DOI: 10.14746/pp.2019.24.2.6, http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/pp-2019-2-06.pdf, 30.11.2019.

Hungary to block Ukraine’s NATO membership over language law, “Reuters”, https://www.reuters.com/article/us-ukraine-nato-hungary/hungary-to-block-ukraines-nato-membership-over-language-law-idUSKBN1Y823N?feedType=RSS&feedName=worldNews.

Jakučionis S. (2018), As EU changes asylum system, Lithuania continues disapproval of migrant quotas, 26.01.2018, “Baltic News Service”, https://en.delfi.lt/eu/as-eu-changes-asylum-system-lithuania-continues-disapproval-of-migrant-quotas.d?id=77005205, 21.11.2019.

Kuczyńska-Zonik A. (2017), The securitization of national minorities in the Baltic States, “Baltic Journal of Law & Politics”, vol. 10, no. 2.

Lithuania: EU resettlement programme triggers national social inclusion challenges, 8.02.2016, “European web site of integration”, https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/lithuania-eu-resettlement-programme-triggers-national-social-inclusion-challenges, 25.11.2019.

Massey Douglass S., Arango J., Hugo G., Kouaci A., Pellegrino A., Taylor J. E. (1993), Theories of international migration: a review and appraisal, “Population and Development Review”, 19(3).

Minister of Internal Affairs of Lithuania Misuunas E. (2018), Relocation of Refugees to Lithuania Slows Down Due to Lack of Documents from Greece and Italy, 07.09.2018, “Lithuanian Courier”, no. 4, http://www.kurier.lt/ministr-peremeshhenie-bezhencev-v-litvu-buksuet-iz-za-nexvatki-dokumentov-ot-grecii-i-italii/, 21.11.2019.

National Threat Assessment (2019), State Security Department of the Republic of Lithuania, https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2019/02/2019-Gresmes-internetui-EN.pdf.

Perring R. (2016), Desperate EU urges nations to accept migrant quotas as Baltic states close borders, 9.08.2016, “Express”, https://www.express.co.uk/news/world/698025/Baltic-states-EU-migrant-quote-Latvia-Lithuania-Estonia, 12.08.2019.

PI Roma Community Centre Civil society (2018), Monitoring report on implementation of the national Roma integration strategies in Lithuania, European Commission B-1049 Brussels.

Poviliunas A. (2011), Promoting Social Inclusion of Roma in Lithuania, A Study of National Policies, European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, https://www.gitanos.org/upload/44/11/synthesis_report_2011-2_final_3_1_.pdf.

Prawo Ukrainy co do zabezpieczenia funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego, (2019), “Dziennik Ustaw Rady Najwyższej” (Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy), no. 21.

Second Opinion on Lithuania (2006) (ACFC/SR/II9(2006)007), Advisory Committee on The Framework Convention for The Protection of National Minorities, http://tandis.odihr.pl/explore?bitstream_id=22644&handle=20.500.12389/19771&provider=iiif-image#?c=0&m=0&s=0&cv=9&xywh=-1332%2C-200%2C5132%2C3897, 29.08.2019.

The largest foreign community in Lithuania is Ukrainian, 19.01.2019, “Delfi.lt.”, https://ru.delfi.lt/news/live/krupnejshaya-obschina-inostrancev-v-litveukrainskaya.d?id=80142265, 11.08.2019.

Third Opinion on Lithuania (2013) (ACFC/OP/III (2013)005), Advisory Committee on The Framework Convention for The Protection of National Minorities https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680099360, 29.08.2019.