Nr 2 (2020)

Artykuły

Teresa Łoś-Nowak
5-20
Europejskie dylematy na XXI wiek: między chaosem a ładem międzynarodowym
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.1
PDF
Lukáš Hájek
21-43
West Side Story w postkomunistycznym parlamencie: Wpływ płci na zachowania legislacyjne posłów do parlamentu
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.2
PDF (English)
Taisiya Shulga
45-57
Polityka migracyjna i mniejszości narodowe w Republice Litewskiej: lekcje dla Ukrainy
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.3
PDF (English)
Przemysław Maj
59-72
Kołowa i linearna struktura wartości polititycznych oraz trzy stereotypy dotyczące lewicowości, centrowości i prawicowości
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.4
PDF (English)
Marcin Rachwał
73-86
Frekwencja wyborcza w Polsce na poziomie ogólnokrajowym – wybrane aspekty zagadnienia
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.5
PDF (English)
Robert Kmieciak
87-104
Samorząd w systemie politycznym Polski
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.6
PDF (English)
Maciej Drzonek
105-117
Władza lokalna nie dla partii? Przypadek Pawła Adamowicza w rywalizacji 2018 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.7
PDF
Paweł Antkowiak, Joanna Radzioch
119-131
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania w latach 2015–2019
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.8
PDF
Paweł Stachowiak
133-146
Przemiany lat 1988–1989 w Polsce. Władza, opozycja, Kościół
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.9
PDF (English)
Damian Wicherek
147-156
Inicjatywa ustawodawcza jako konstytucyjna kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.10
PDF
Lucyna Szot
157-177
Między wolnością a upolitycznieniem mediów publicznych
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.11
PDF
Katarzyna Kołodziejczyk
179-192
Polska polityka wobec członkostwa w unii gospodarczo-walutowej
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.12
PDF (English)
Zbigniew Zagała
193-205
Partie polityczne i ich elektoraty. Od sympatii do antagonizmu. Na przykładzie Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości
https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.14
PDF