Polska polityka wobec członkostwa w unii gospodarczo-walutowej
PDF (English)

Słowa kluczowe

polskie partie polityczne i euro
członkowstwo w UGW
radykalizacja

Jak cytować

Kołodziejczyk, K. (2020). Polska polityka wobec członkostwa w unii gospodarczo-walutowej. Przegląd Politologiczny, (2), 179–192. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.12

Abstrakt

Wejście Polski do Unii Europejskiej determinuje przyszłe członkostwo w unii gospodarczo-walutowej (UGW). Przedmiotem badań jest analiza polskiej polityki wobec członkostwa w UGW w okresie pierwszych 15 lat członkostwa Polski w UE. Przeprowadzone badania mają charakter politologiczny i celowo nie koncentrują się na ekonomicznych korzyściach i wyzwaniach członkostwa w UGW.

Celem badań jest ukazanie zmian zachodzących w polityce wobec członkostwa Polski w UGW prowadzonej przez partie rządzące, kolejno przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PO-PSL) w latach 2007–2015 i następnie przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w latach 2005–2007 w porozumieniu z Samoobroną oraz Ligą Polskich Rodzin oraz 2015–2019 w koalicji z Porozumieniem Jarosława Gowina i Solidarną Polską Zbigniewa Ziobro.

Główne pytania badawcze dotyczą tego w jaki sposób postrzegały członkostwo Polski w UGW partie rządzące począwszy do 2004 r. oraz co sprawiło, że jeszcze niedawno dołączenie do strefy euro w Polsce było celem strategicznym elity rządzącej, a współcześnie celem strategicznym stało się niewchodzenie do UGW.

Głównymi metodami badawczymi były analiza zawartości treści dokumentów oraz metoda porównawcza. Pierwsza metoda pozwoliła na przedstawienie perspektywy wejścia Polski do strefy euro od strony polityki partii rządzących. Dlatego tekst powstał głównie na podstawie materiałów źródłowych, tj. raportów, dokumentów rządowych, wystąpień polityków, programów wyborczych partii oraz artykułów prasowych. Druga metoda badawcza pozwoliła na porównanie koncepcji członkostwa Polski w UGW prezentowanych w różnych programach rządzących partii politycznych.

Wynik przeprowadzonych badań wskazuje na radykalizację poglądów polskiej sceny politycznej. Dowodzi także tego, że data przyjęcia wspólnej waluty zależeć będzie nie tylko od spełnienia kryteriów konwergencji, ale także od tego, która opcja polityczna będzie rządziła w Polsce.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.12
PDF (English)

Bibliografia

Attack on zloty (2009), “Wprost 24”, no. 7, https://www.wprost.pl.

Bodalska B., Poland for the time being without hope for joining the eurozone, https://www.euractiv.pl, 05.01.2018.

Bratkowski A., Rostowski J. (2001), Why does unilateral euroization make sense in the case of Poland and (some) other candidate countries?, “Bank i Kredyt”, no. 11–12.

Chądzyński M., Godusławski B. (2018), What an economist thinks, that is the change of views of Tusk, Rostowski, Szczurek, “Biznes. Gazeta Prawna” of 12.05.2018, https://www.biznesgazetaprawna.pl.

Concerns and hopes related to the introduction of the euro in Poland (2013), CBOS Communique on the Research, Warsaw, March, https://www.cbos.pl.

Convergence Program. Update 2019, Republic of Poland, https://www.ec.europa.eu, 27.07.2019.

Determinants of the implementation of subsequent stages of the Road Map of the adoption by Poland the euro, the Ministry of Finance, The Government’s Representative for introduction of the Euro by the Republic of Poland, Warsaw, April 2009, https://www.mf-arch2.mf.gov.pl.

Donald Tusk’s Exposé from November 23, 2007, https://www.bankier.pl.

Frączyk J., Polish debt is growing faster than GDP, https://www.money.pl, 19.09.2019.

Glapiński A., Polish zloty is a strong Polish economy, inaugural speech during the NBP conference entitled „Zloty, euro and the Polish cause” organized on May 22, 2019 in Warsaw, https://www.nbp.pl.

Grochal R., Wroński P., President again from PiS, “Gazeta Wyborcza” of 28.02.2009, https://www.gazetawyborcza.pl, 23.07.2019.

IV Republic. Justice for All, Law and Justice, Program 2005, https://www.old.pis.org.pl, 24.07.2019.

Kaczyński L: first the referendum on euro, then the change to the constitution, Polish Press Agency of 31.10.2008, https://www.pb.pl, 23.07.2019.

Kołodziejczyk K. (2012), Poland’s Cooperation with International Financial Institutions, in: Poland’s Participation in International Organizations, eds. I. Rysińska, S. Parzymies, Wydawnictwo Scholar, Warsaw.

Maciejewicz P., Kołodko: may tie zloty against euro, “Gazeta Wyborcza” of 17.07.2002, https://www.wyborcza.pl, 19.07.2019.

Michalczyk W. (2013), Determinants of zloty to euro exchange rate in view of joining the ERM 2 mechanism, https://www.knfpan.pan.pl/images/Finanse_6_4-W.Michalczyk2.pdf, no. 1.

Priorities of Polish foreign policy 2012–2016 (2012), Ministry of Foreign Affairs Warsaw, https://www.msz.gov.pl.

Road Map of the adoption by Poland the euro, 28.10.2008, Ministry of Finance, https://www.mf-arch2.mf.gov.pl.

Stasiuk T. (2006), Gilowska on Poland’s readiness to adopt euro, “Puls Biznesu” of 30.11.2006, https://www.pb.pl, 24.07.2019.

The Law and Justice Program 2014, https://www.old.pis.org/dokumenty, 24.07.2015.

What Union do Poles Want (2017), Communication from CBOS research, Warsaw, April, https://www.cbos.pl.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.