Współpraca Stanów Zjednoczonych z Kenią w obszarze bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku

Main Article Content

Łukasz Jureńczyk

Abstrakt

Tematem artykułu jest współpraca Stanów Zjednoczonych z Kenią w obszarze bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku. We wprowadzeniu przedstawiono założenia metodologiczne artykułu oraz syntetyczne tło historyczne. Pierwsza część artykułu obejmuje ramy teoretyczne. Druga część przedstawia wzrost strategicznego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Afryce, w tym w Afryce Wschodniej, w XXI wieku. W trzeciej części omówiono wspólne wysiłki Stanów Zjednoczonych i Kenii w walce z terroryzmem i piractwem. Czwarta część poświęcona jest szkoleniom i pomocy rozwojowej dla kenijskiego sektora bezpieczeństwa. Rozważania prowadzone są w ramach postkolonialnego nurtu teorii stosunków międzynarodowych. Podczas badań skorzystano z metody analizy źródeł tekstowych. Główna teza artykułu zakłada, że chociaż Afryka, w tym Kenia, nie były szczególnie ważnymi obszarami strategicznego zainteresowania Stanów Zjednoczonych, to kraje te miały istotne wspólne interesy bezpieczeństwa i podejmowały współpracę w celu ich realizacji. Przede wszystkim dotyczyło to przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi, ale także ogólnej stabilizacji Afryki Wschodniej. W przyszłości znaczenie Afryki Wschodniej w polityce amerykańskiej powinno systematycznie rosnąć, zarówno w sferze gospodarczej, jak i bezpieczeństwa, co pociągnie za sobą dalsze zacieśnianie współpracy między USA a Kenią.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jureńczyk, Łukasz. (2021). Współpraca Stanów Zjednoczonych z Kenią w obszarze bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku. Przegląd Politologiczny, (2), 5-16. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.1
Dział
Artykuły
Biogram autora

Łukasz Jureńczyk, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ŁUKASZ JUREŃCZYK – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji. Redaktor naczelny czasopisma „Świat Idei i Polityki”. Specjalizuje się w międzynarodowych stosunkach politycznych i wojskowych oraz polityce bezpieczeństwa.

Referencje

 1. Aaltola M., Käpylä J., Vuorisalo V. (2016), The Challenge of Global Commons and Flows for US Power. The Perils of Missing the Human Domain, Routledge, London–New York.
 2. Aaronson M. (2014), Interventionism in US foreign policy from Bush to Obama, in: Obama’s foreign policy. Ending the War on Terror, eds. M. Bentley, J. Holland, Routledge, London–New York.
 3. Acharya A., Buzan B. (2017), Why is there no Non-Western International Relations Theory? Ten years on, “International Relations of the Asia-Pacific”, vol. 17.
 4. Adar K. G. (1995), Kenya-US Relations: A Recapitulation of the Patterns of Paradigmatic Conceptualization, 1960s–1990s, in: The United States and Africa: From Independence to the End of the Cold War, eds. M. Munene, J. D. O. Nyunya, K. G. Adar, East African Educational Publishers Ltd., Nairobi.
 5. Apeldoorn B. van, Graaff N. de (2016), American Grand Strategy and Corporate Elite Networks. The Open Door since the end of the Cold War, Routledge, London–New York.
 6. Ayoob M. (1995), The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System, Lynne Rienner Publishers, Boulder.
 7. Ayoob M. (2002), Inequality and Theorizing in International Relations: The Case for Subaltern Realizm, “International Studies Review”, vol. 4, no. 3.
 8. Bahri D. About Postcolonial Studies, ScholarBlogs, https://scholarblogs.emory.edu/postcolonialstudies/about-postcolonial-studies/, 11.10.2020.
 9. Barkawi T., Laffey M. (2006), The postcolonial moment in security studies, “Review of International Studies”, vol. 32.
 10. Cameron F. (2005), US Foreign Policy after the Cold War. Global hegemon or reluctant sheriff? Second edition, Routledge, London–New York.
 11. Chau D. C. (2010), Global Security Watch-Kenya, PRAEGER, Santa Barbara.
 12. Cheng A. (2018), Will Djibouti Become Latest Country to Fall Into China’s Debt Trap?, “Foreign Policy”, https://foreignpolicy.com/2018/07/31/will-djibouti-become-latest-country-to-fall-into-chinas-debt-trap/, 15.10.2020.
 13. Central Intelligence Agency, The World Factbook. Kenya, CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html, 11.10.2020.
 14. Czaputowicz J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe: współczesne koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 15. David S. (2016), Obama: the reluctant realist, in: US Foreign Policy and Global Standing in the 21st Century. Realities and perceptions, eds. E. Inbar, J. Rynhold, Routledge, London–New York.
 16. Felter C., Masters J., Sergie M. A. (2020), Al-Shabab, Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/backgrounder/al-shabab, 15.10.2020.
 17. Friedman B. H. (2009), Perception and power in counterterrorism: assessing the American response to Al Qaeda before September 11, in: American Foreign Policy and the Politics of Fear Threat inflation since 9/11, eds. A. T. Thrall, J. K. Cramer, Routledge, London–New York.
 18. Fuller Ch. (2017), The assassin in chief: Obama’s drone legacy, in: The Obama Doctrine. A legacy of continuity in US foreign policy?, eds. M. Bentley, J. Holland, Routledge, London–New York.
 19. Gardner H. (2016), American Global Strategy and the “War on Terrorism”, Routledge, London–New York.
 20. Hansen B. (2011), Unipolarity and World Politics. A theory and its implications, Routledge, London–New York.
 21. Holland J. (2017), Obama as modern Jeffersonian, in: The Obama Doctrine. A legacy of continuity in US foreign policy?, eds. M. Bentley, J. Holland, Routledge, London–New York.
 22. Joint Statement from President Donald J. Trump and President Uhuru Kenyatta (2018), The White House, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-president-uhuru-kenyatta/, 15.10.2020.
 23. Kelley K. J. (2019), Kenya among our strongest world partners, US official says, “Nation”, https://www.nation.co.ke/news/Kenya-US-relations-up-a-new-level/1056-5105224-10i6ibxz/index.html, 18.10.2020.
 24. Kenya – US Relations, GlobalSecurity, https://www.globalsecurity.org/military/world/kenya/forrel-us.htm, 15.10.2020.
 25. Kieh G. K. Jr. (2014), The Obama administration’s policy toward Africa, in: Obama and the World. New directions in US foreign policy. Second edition, eds. I. Parmar, L. B. Miller, M. Ledwidge, Routledge, London–New York.
 26. Kienscherf M. (2013), US Domestic and International Regimes of Security. Pacifying the globe, securing the homeland, Routledge, London–New York.
 27. Kiplagat S. (2019), Kenya and U.S. Make Joint Pledge to ‘Degrade’ Al-Shabaab, “All Africa”, https://allafrica.com/stories/201905090607.html, 18.10.2020.
 28. Maruf H. (2020), Al-Shabab Attacks Killed 4,000 in Past Decade, Says Data-Gathering Group, VOA, https://www.voanews.com/africa/al-shabab-attacks-killed-4000-past-decade-says-data-gathering-group, 18.10.2020.
 29. Meleagrou-Hitchens A. (2015), Terrorist Tug-of-War. ISIS and al Qaeda Struggle for al Shabab’s Soul, “Foreign Affairs”, https://www.foreignaffairs.com/articles/kenya/2015-10-08/terrorist-tug-war, 15.10.2020.
 30. Muluvi A., Odhiambo P., Otieno M. (2015), Deepening Kenya-U.S. relations: Prospects for President Obama’s visit to Kenya, Brookings.edu, https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2015/07/24/deepening-kenya-u-s-relations-prospects-for-president-obamas-visit-to-kenya/, 18.10.2020.
 31. Mutambo A. (2020), Kenya seeks to forge close security ties with US, “Nation”, https://www.nation.co.ke/news/Kenya-seeks-to-forge-close-security-ties-with-US/1056-5103438-c4klptz/index.html, 18.10.2020.
 32. Pagel Ch. (2009), Obama Ghana Speech: FULL TEXT, HuffPost, https://www.huffpost.com/entry/obama-ghana-speech-full-t_n_230009?guccounter=1, 15.10.2020.
 33. Patman R. G. (2016), Globalization, the Post-Cold War Era, and Visions of US Leadership, in: The Bush Leadership, the Power of Ideas, and the War on Terror, eds. D. B. Macdonald, D. Nabers, R. G. Patman, Routledge, London–New York.
 34. Polus A. (2014), Postkolonialna teoria stosunków międzynarodowych, in: Stosunki Międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych, ed. K. Kącka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 35. Specialist in African Affairs (2015), Congressional Research Service Report. U.S.-Kenya Relations: Current Political and Security Issues, EveryCRSReport, https://www.everycrsreport.com/files/20150723_R42967_5dddfa027dbd8d43e3f4b090e7904236fdffe1d7.pdf, 11.10.2020.
 36. Taylor W. A. (2017), US national security strategy and threats, in: The Future of US Warfare, eds. S. N. Romaniuk, F. Grice, Routledge, London–New York.
 37. The Economist (2015), The Kenyan army is accused of running a sugar-smuggling racket with Somali terrorists, “The Economist”, https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2015/11/23/the-kenyan-army-is-accused-of-running-a-sugar-smuggling-racket-with-somali-terrorists, 18.10.2020.
 38. United States Agency for International Development (2020), Food Assistance Fact Sheet Kenya, USAID, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/FFP_Fact_Sheet_Kenya.pdf, 15.10.2020.
 39. U.S. Relations With Kenya, US Department of State, https://www.state.gov/u-s-relations-with-kenya/, 15.10.2020.