Evolution of the constitutional position of selected German-speaking countries’ heads of state in the 20th/21st century
PDF (English)

Słowa kluczowe

Austria
Liechtenstein
Szwajcaria
głowa państwa
pozycja ustrojowa

Jak cytować

Łukaszewski, M. (2014). Evolution of the constitutional position of selected German-speaking countries’ heads of state in the 20th/21st century. Przegląd Politologiczny, (3), 77–93. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.6

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest próba ukazania ewolucji ustrojowej pozycji głowy państwa w latach 1920–2013 w Austrii, Liechtensteinie i Szwajcarii, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tych systemów politycznych (austriackiego federalizmu, silnej pozycji księcia w Liechtensteinie i kolegialnej głowy państwa w Szwajcarii). Artykuł został oparty na analizie komparatystycznej zapisów konstytucyjnych z uwzględnieniem odpowiednich nowelizacji. Ramy czasowe artykułu zostały oparte na okresie 1920–2013 w związku z tym, że początek lat 20. jest związany z powstawaniem konstytucji dwóch z trzech państw stanowiących przedmiot analizy: Austrii (1920) i Liechtensteinu (1921), które to akty prawne, pomimo wielu zmian, funkcjonują do dzisiaj. Celem artykułu jest wskazanie różnic w pozycji ustrojowej głowy państwa w 1920 roku i prawie 100 lat później.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.6
PDF (English)

Bibliografia

Auprich A. (2009), Austria, in: The 'Militant Democracy' Principle in Modern Democracies, ed. M. Thiel, Ashgate Publishing, Farnham.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999.

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG).

Dunaj K. (2010), Constitutional Position of the President of Austria, in: Evolution of constitutionalism in the selected states of Central and Eastern Europe, eds. J. Matwiejuk, K. Prokop, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.

Fleiner T. (2001), Switzerland: Constitution of the Federal State and the Cantons, in: Federalism and Decentralization: Perspectives for the Transformation Process in Eastern and Central Europe, eds. J. Rose, J.Ch. Traut, LIT Verlag Münster, Münster.

Fleiner T., Misic A., Töpperwien N. (2005), Swiss Constitutional Law, Kluwer Law International, The Hague.

Freedom in the World 2011: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties, 2011.

Fundamental Law of Vatican City State of 26 November 2000.

Gesetz vom 1. Oktober 1920, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird (Bundes-Verfassungsgesetz).

Liechtenstein in Figures 2013, http://www.llv.li/pdf-llv-as-liechtenstein_in_figures_2013, Liechtenstein – Office of Statistics, November 2012, 11.03.2013.

Holzheu E. (2010), Would the Popular Election of the Swiss Federal Council Be Detrimental to Federalism?, GRIN Verlag, Norderstedt.

James P. (1998), Government and the political parties, in: Modern Germany: Politics, Society and Culture, ed. P. James, Psychology Press, New York.

Jayapalan N. (1999), Modern Governments, Atlantic Publishers & Dist, New Delhi.

Łukaszewski M. (2011), Kolegialna głowa państwa we współczesnych systemach politycznych, „Środowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 1.

Naleziński B. (2007), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Austrii, in: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, eds. S. Grabowska, R. Grabowski, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.

Opinion on the Amendments to the Constitution of Liechtenstein proposed by the Princely House of Liechtenstein, adopted by the Venice Commission at its 53rd plenary session (Venice, 13–14 December 2002), CDL-AD(2002)032.

Pawłowski S. (2011), Zmiany Konstytucji Austrii jako wyraz jej europeizacji, in: Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, ed. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Scholar, Warszawa.

Reese T. J. (1996), Inside the Vatican: The Politics and Organization of the Catholic Church, Cambridge.

Sercu L. (2000), Acquiring Intercultural Communicative Competence from Textbooks: The Case of Flemish Adolescent Pupils Learning German, Leuven University Press, Leuven.

Statement of the Government of the Principality of Liechtenstein to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the Constitutional Initiative of H.S.H. the Reigning Prince and H.S.H. the Hereditary Prince of Liechtenstein – Amendments to the Constitution of Liechtenstein proposed by the Princely House of Liechtenstein, 22 January 2003, Doc. 9667.

Verfassung des Fürstentums Liechtenstein vom 5. Oktober 1921.

Voegelin E. (1999), The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the Austrian State, University of Missouri Press, Missouri.

Waterfield B., Habsburg emperor's great-nephew fights to rule Austria again, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/austria/7535303/Habsburg-emperors-great-nephew-fights-to-rule-Austria-again.html, 12.01.2012.

Wohnout H. (2003), A Chancellorial Dictatorship with a “Corporative” Pretext: the Austrian Constitution Between 1934 and 1938, in: The Dollfuss/Schuschnigg Era in Austria: A Reassessment, eds. G. Bischof, A. Pelinka, A. Lassner, Transaction Publishers, New Brunswick.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.