The dilemmas of the Eastern Policy of the Republic of Poland. From dynamic equilibrium to imbalance
PDF (English)

Słowa kluczowe

interes
polityka zagraniczna
racja stanu
Rosja
syndrom

Jak cytować

Janowski, K. B. (2014). The dilemmas of the Eastern Policy of the Republic of Poland. From dynamic equilibrium to imbalance. Przegląd Politologiczny, (3), 119–134. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.9

Abstrakt

O ile poddać analizie sposób układania przez Polskę stosunków z sąsiadami w regionie, nasuwa się wniosek, iż pozostaje on pod presją syndromów, z którymi zdołały sobie poradzić – bądź odrzucić – kraje Europy. Nadal tedy pozostaje znalezienie się (ugruntowanie) w strefie bezpieczeństwa gwarantowanego integracją z Zachodem, ale równocześnie racjonalne i pragmatyczne ułożenie poprawnych (niekonfliktowych) stosunków ze Wschodem – Rosją, Ukrainą, Białorusią, krajami nadbałtyckimi, osobliwie Litwą. Oznacza to zdolność do racjonalnego i realnego pojmowania interesów narodowych, tj. racji stanu w konkretnych warunkach geopolitycznych – konkurencji, uzyskiwania przewagi bądź zawierania sojuszy czy kompromisów, dokonywania długofalowych wyborów.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.9
PDF (English)

Bibliografia

Bieleń S. (2014), Prof. Stanisław Bieleń: rusofobia jest zjawiskiem powszechnym w Polsce, interview of 15.03.2014, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-stanislaw-bielen-rusofobia-jest-zjawiskiem-powszechnym-w-polsce/bwyzh, 17.03.2014.

CBOS: rekordowo wysokie poczucie zagrożenia niepodległości Polski, 3–9.04.2014, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cbos-rekordowo-wysokie-poczucie-zagrozenia-niepodleglosci-polski/kkgqb, 17.04.2014.

Co się wydarzyło w Kijowie? Siedem najważniejszych faktów, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/co-sie-wydarzylo-w-kijowie-siedem-najwazniejszych-faktow,389412.html, 30.03.2014.

Czeski „Respekt”: Sikorski nowym liderem Europy, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/czeski-respekt-sikorski-nowym-liderem-europy,408462.html, 18.03.2014.

Działacze Swobody wymusili dymisję szefa telewizji, „Psie moskalski, sługusie jeden!”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/dzialacze-swobody-wymusili-dymisje-szefa-telewizji-psie-moskalski-slugusie-jeden,409440.html, 30.03.2014.

Fantazje o przemocy Julii Tymoszenko. Tak Niemcy krytykują ostrą wypowiedź o Rosjanach, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15689605,_Fantazje_o_przemocy__Julii_Tymoszenko__Tak_Niemcy.html, 30.03.2014.

Flaga pod but, 25.02.2000, “Gazeta Wyborcza”.

“Foreign Policy”: w ukraińskim rządzie zasiadają źli chłopcy (2014), http://wiadomosci.onet.pl/swiat/foreign-policy-w-ukrainskim-rzadzie-zasiadaja-zli-chlopcy/ynr9r, 28.03.2014.

Gallup: Rosja czy USA – kto jest największym zagrożeniem dla pokoju na świecie? (2013), http://swiat.newsweek.pl/galup-international-pokoj-na-swiecie-konflikt-na-krymie-rosja-stany-zjednoczone-newsweek-pl,artykuly,282170,1.html, 16.03.2014.

Golgota Wschodu. Katyński konkurs dla 4 mln uczniów, 4.01.2000, “Rzeczpospolita”.

Janowski K. B. (1996), Kultura polityczna w Polsce czasu zmiany, in: Kultura polityczna w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość, ed. M. Kosman, Poznań.

Kampania na granicach, 7.04.2014, “Gazeta Wyborcza”.

Komorowski: pilnujemy bezpieczeństwa bez patrzenia, co się Rosji podoba, http://www.tvn24.pl/komorowski-pilnujemy-bezpieczenstwa-bez-patrzenia-co-sie-rosji-podoba,415289,s.html, 5.04.2014.

Koniec z powieścią szpiegowską. Geremek o wydaleniu dyplomatów, 20.01.2000, “Rzeczpospolita”.

Kwaśniewski zaprosił Putina. Polska-Rosja, 30.03.2000, “Rzeczpospolita”.

Lazari A. de (2009), Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością, Łódź.

Milewicz E., Pamięć niemowlęcia , 18.02.2000, “Gazeta Wyborcza”.

Mińsk nie chce już Pimiennana, 7.09.2011, “Gazeta Wyborcza”.

Nowa sytuacja – nowe myślenie. Wspólny komunikat, 28.11.1989, “Rzeczpospolita”.

Nowak-Jeziorański J., 22–24.04.2000, Katyński zgrzyt. List, “Gazeta Wyborcza”.

Opozycja kpi z Tuska, http://natemat.pl/96089,opozycja-kpi-z-tuska-ktory-straszyl-polakow-wojna-czy-premier-sie-zagalopowal-o-jedno-slowo-za-duzo, 25.03.2014.

Oświadczenie Leszka Millera, 10.03.2000, “Trybuna”.

Oświadczenie premiera, 13.09.1989, “Rzeczpospolita”.

Polska to koń trojański USA w Europie, 10.2010, “European Voice”, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/81823,polska-to-kon-trojanski-usa-w-europie.html, 18.09.2011.

Przemówienie Józefa Becka w Sejmie RP, 5,05.1939, http://pl.wikisource.org/wiki/Przem%C3%B3wienie_J%C3%B3zefa_Becka_w_Sejmie_RP_5_maja_1939_r, 15.04.2010.

Rakowski M. F., 28.03.2000, Plecami do Rosji? Zapewnienia premiera pozostają deklaracją porzuconych intencji, “Trybuna”.

Raport Urzędu Ochrony Państwa dotyczący zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym oraz ujawnionych w tym zakresie przestępstw w 1999 roku, 3.04.2000, http://www.kprm.gov.pl/uop/html/Raport.html, 3.04.2000, The Report was removed from the Internet soon afterwards.

Robins R. S., Post J. M. (1999), Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści, Warszawa.

Rosja żąda przeprosin za burdy pod ambasadą, http://www.rp.pl/artykul/1064069.html, 13.11.2013.

Rozmawiać z Rosją jednym głosem. Polska-Rosja, MSZ krytykuje prezydenta Kwaśniewskiego, 7.03.2000, “Rzeczpospolita”.

Rybicki J., Niesiołowski S., Walendziak W., 1.06.2000, Dzwonek dla prawicy AWS, “Rzeczpospolita”.

Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 5.03.2014, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/821904FE53A00F3EC1257C920077D3F9/%24File/62_a_ksiazka.pdf, 1.04.2014.

Stiglitz J. E. (2007), Globalizacja, Warszawa.

Stosunek Polaków do innych narodów, CBOS luty 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_012_13.PDF, 18.04.2014.

Tusk na RW PO: Silna Polska, bezpieczni Polacy, 22.03.2014, http://www.platforma.org/aktualnosc/35897/silna-polska-bezpieczni-polacy, 0.03.2014.

Tusk o NATO w Polsce: Same traktaty to za mało, potrzeba żołnierzy, http://www.tvn24.pl/tusk-o-nato-w-polsce-same-traktaty-to-za-malo-potrzeba-zolnierzy,414285,s.html, 2.04.2014.

Ukraina: Są już oficjalne wyniki wyborów do Rady Najwyższej, 11.11.2012, http://swiat.newsweek.pl/ukraina--sa-juz-oficjalne-wyniki-wyborow-do-rady-najwyzszej,98284,1,1.html, 15.04.2014.

Uchwała Sejmu RP w sprawie sytuacji na Ukrainie, 3.12.2013, http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/uchwaly/1954_u.htm, 28.03.2014.

Uchwała Sejmu RP w sprawie wydarzeń na Ukrainie, 24.01.2014, http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/uchwaly/2083_u.htm, last access: 28.03.2014.

Verheugen ostrzega przed Kijowem. „Rząd, w którym zasiadają faszyści”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/verheugen-ostrzega-przed-kijowem-rzad-w-ktorym-zasiadaja-faszysci,408918.html, 18.03.2014.

Wałęsa w Kongresie USA. Torujemy drogę przemianom, 16.11.1989, “Rzeczpospolita”.

Zięba R. (2014), Analiza: Ukraina jako przedmiot rywalizacji, Ekspertyza z 21.03.2014, http://oapuw.pl/ukraina-jako-przedmiot-rywalizacji-analiza-prof-ryszarda-zieby, 25.03.2014.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.