The image of Europe in the modern media. The analysis of Ukrainian weekly Zerkalo nedeli
PDF (English)

Słowa kluczowe

integracja europejska
media
tygodnik
społeczeństwo
Ukraina

Jak cytować

Nechyporuk, A. (2014). The image of Europe in the modern media. The analysis of Ukrainian weekly Zerkalo nedeli. Przegląd Politologiczny, (3), 135–147. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.10

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego tekstu jest wizerunek Europy przedstawiany na łamach ukraińskiego tygodnika “Zerkalo nedeli”. Celem analizy jest wyjaśnienia natury i perspektyw zmian w wizerunku Europy w nowoczesnych mediach, co jest uzasadnione faktem, iż czynnik Europejski jest ważnym kierunkiem w kontekście przemian społeczeństwa ukraińskiego. W pracy analizowano pod względem ilościowym 14 wydań tygodnika – w okresie od 20 września do 20 grudnia 2013 r. (uwzględniono 38 publikacji poświęconych tematyce europejskiej).

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.10
PDF (English)

Bibliografia

Academy of the Ukrainian Press, Академия украинской прессы, http://www.aup.com.ua, 15.07.2014.

Boulding K. E. (1982), Conflict and defence: A general theory, McGraw-Hill, New York.

Бестужев-Лада И. В. (2002), Социальное прогнозирование. Курс лекций, Педагогическое общество России, http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3019/3024, 15.07.2014.

Donaj Ł. (2005), Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy, 1991–2004, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź.

Орлова Т. В. (2008), Історія сучасного світу. XV–XXІ ст., Вікар, Київ.

Карпчук Н. П. (2013), The role of national media in the implementation of the European Union communication policy principles, in: Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. Відносин, Kiyev.

Maslow A. H. (1954), Motivation and Personality, Harpaer & Row, New York.

McQuail D. (1994), Mass Communication Theory: An Introduction, Sage, London.

Нуреев Р. М. (2005), Сборник задач по микроэкономике, Норма, М.

Weber M. (1978), Socialism, Cambridge University Press, Cambridge.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.