The right to revolt: the European and Russian contexts
PDF (English)

Słowa kluczowe

delegitymizacja
legitymizacja
sprzeciw
prawo do buntu
władza

Jak cytować

Skiperskikh, A. (2014). The right to revolt: the European and Russian contexts. Przegląd Politologiczny, (3), 163–170. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.12

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest odpowiedź na pytanie o to, czy człowiek ma prawo do buntu, lub prawo do publicznego wyrażania swojego sprzeciwu wobec jakiejoe sprawy? Faktem jest, iż wspominanie prawo istnieje, jednak ludzie nie korzystają z niego systematycznie. Zauważyć należy, iż by zminimalizować destrukcyjne skutki realizacji prawa do buntu (do sprzeciwu), rządząca elita tworzy specjalne organy, których zadaniem byłoby stworzenie pewnego buforu między jednostką a władzą. Rządzący nie są zainteresowani odpowiadaniem na żądania indywidualnych obywateli, ponieważ wiązać by to się mogło z poważnymi stratami gospodarczymi i “reputacyjnymi” dla rządu. Doświadczenia historyczne pokazują, że niezależnie od tradycji kulturowej, człowiek może wyrażać swoje prawo do buntu w sytuacjach, w których chodzi o dążenie do prawdy. Z punktu widzenia autora rozważane zagadnienie wiąże się z kontekstem kulturowym. Autor potwierdza swoje poglądy przykładami, rysując paralele między doświadczeniami europejskimi i rosyjskimi.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.12
PDF (English)

Bibliografia

Bakhtin M. (1975), Questions literature and aesthetics, Fiction, Moscow.

Camus A. (1998), Wrong Side and face, ZAO Eksmo-Press, Folio, Moscow–Kharkiv.

Dostoevsky F. (1994), Demons, Borisfen, Kiev.

Foucault M. (2011), Rebel useless?, “Neprikosnovenny zapas”, vol. 79, no. 5.

Garr T. (2005), Why do people riot, Peter, St. Petersburg.

Hippius Z. (1991), Dmitry Merezhkovsky. Live face. Memories, vol. 1, Tbilisi.

Orwell D. (1989), "1984" and essays over the years, Progress Publishers, Moscow.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1982), vol. II, Oxford University Press, Oxford.

Panischev A. L. (2007), Russian Renaissance: man between God and the devil, Publishing House “Academy of Natural Sciences”, Moscow.

Prishvin M. M. (1986), Collected works in eight volumes. Diaries, 1905–1954, Fiction, vol. 8, Moscow.

Rozanov V. V. (2000), Christianity Metaphysics, AST, Moscow.

Skiperskikh A. V. (2011), Discourse of political power in a fabulous text: Invitation to slow reading, MUP “Typography” Yelets, Yelets.

Tilly C. (1978), Collective Violence in European Perspective, Michigan University Press, Michigan.