The politics of language and education in Georgia (compared with the Baltic States and Ukraine)
PDF (English)

Słowa kluczowe

mniejszości etniczne
edukacja
polityka językowa
integracja

Jak cytować

Dundua, S. (2014). The politics of language and education in Georgia (compared with the Baltic States and Ukraine). Przegląd Politologiczny, (3), 171–183. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.13

Abstrakt

W procesie zapewniania pełnej integracji mniejszości narodowych w państwie, jedną z najczęściej wymienianych przeszkód jest brak znajomości języka państwowego przez owe mniejszości. Pomimo faktu, że Gruzja osiągnęła pewien sukces w budowaniu demokracji, instytucje państwowe są wciąż słabe, co z kolei przekłada się na trudności w procesie integrowania różnych grup religijnych i etnicznych z państwem. Brak zaufania do instytucji politycznych z jednej strony i słabość tych instytucji z drugiej, prowadzi do wzajemnego wyobcowania i izolacji różnych grup społecznych. Rząd gruziński, w przeciwieństwie do krajów bałtyckich i Ukrainy, zbliżając Gruzinów do tamtejszych grup mniejszościowych, postanowił zwiększyć ich udział i aktywność w przestrzeni obywatelskiej.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.13
PDF (English)

Bibliografia

Dundua S., Abashidze Z. (2009), Ethnic and Religious Identities and Civic Integration Issues in Georgia (in Georgian), “Intelekti”, Tbilisi.

Ethnic and Religious Minorities in Georgia – Achievements and Challenges (in Georgian) discussion held in November 1, 2012, http://tolerantoba.ge/index.php?id=1281619861&kat=316, 3.01.2014.

Janashia S. (Police Report 2009), The Quality Assurance System in Georgia, (in Georgian), Caucasus Institute for Pease, Democracy and Development, http://www.cipdd.org/upload/files/cipdd_education_quality_assurance_geo.pdf, 18.12.2013.

Jarve P. (2003), Language Battles in the Baltic States: 1989 to 2002, in: Nation-Building, Ethnicity and Language Politics in Transition Countries, eds. F. Daftary, F. Grin, LGI/ECMI Series on Ethno politics and Minority Issue.

Low of General Education of Georgia (in Georgian), http://www.mes.gov.ge/uploads/Licenzireba/kanoni%20zogadi%20ganatlebis%20shesaxeb.pdf, 5.12.2013.

Matsaberidze M. (1996), The Political Concept of the Constitution of Georgia 1921 (in Georgian), Tbilisi, I. Chavchavadze International Educational Society “Knowledge” of the Republic of Georgia.

National Integration and Tolerance in Georgia Assessment Survey Report (October 2008), http://www.una.ge/eng/artdetail.php?id=74&group=documents, 10.12.2013.

Stepanenko V. (2003), Identities and Language Politics in Ukraine: The Challenges of Nation-State Building, in: Nation-Building, Ethnicity and Language Politics in Transition Countries, eds. F. Daftary F. Grin, LGI/ECMI Series on Ethno Politics and Minority Issues.

The Constitution of Georgia 1921 (in Georgian), http://constcentre.gov.ge/failebi/1921_clis_konstitucia_33442.pdf, 15.12.2013.

The Constitution of Ukraine (in Russian), http://meget.kiev.ua/zakon/konstitutsia-ukraini/razdel-1/, 20.01.2014.