Preferencje wyborcze mieszkańców Pomorza Zachodniego w wyborach samorządowych w III Rzeczypospolitej
PDF (English)

Słowa kluczowe

Pomorze Zachodnie
wybory samorządowe
preferencje wyborcze
partie polityczne

Jak cytować

Chrobak, P. (2021). Preferencje wyborcze mieszkańców Pomorza Zachodniego w wyborach samorządowych w III Rzeczypospolitej. Przegląd Politologiczny, (4), 63–84. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.4

Abstrakt

Długo o Pomorzu Zachodnim mówiło się, że był to tzw. bastion lewicy, gdyż Sojusz Lewicy Demokratycznej w latach 90-tych XX w., jak i na początku XXI w. osiągał tu jedne z najlepszych wyników w skali kraju. Dopiero po wyborach parlamentarnych i na Prezydenta RP z 2005 r. oraz samorządowych z 2006 r. nastąpiła zmiana preferencji wyborczych w kierunku centrum sceny politycznej. Głównym beneficjentem zmiany okazała się Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, a mniejszym Prawo i Sprawiedliwość. W artykule analizie politologicznej poddano preferencje wyborcze mieszkańców Pomorza Zachodniego w wyborach samorządowych w odniesieniu do trzech wspomnianych partii. Celem badań było przeanalizowanie, w którą stronę następuje przepływ elektoratu. Sprawdzono czy trwale wyeliminowano SLD i jak silna jest dominacja Platformy. Ponadto przebadano czy PiS realnie zagraża PO RP oraz czy SLD ma szanse odzyskać utraconą pozycję. Wydaje się, że bez względu na podejmowane próby, pozycja SLD po wyborach z 2006 r. jest ustabilizowana i nic nie wskazuje, aby Sojusz mógł ponownie zdominować analizowany region. Natomiast mimo iż od 2006 r. Platforma cieszy się wysokim poparciem, to od 2014 r. coraz lepsze wyniki uzyskuje PiS, pozbawiając PO RP pozycji hegemona jaką zajmowała w latach 2006–2014.

https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.4
PDF (English)

Bibliografia

bar (2002), Były prezydent na prezydenta, „Kurier Szczeciński”, 12.09.2002.

Buhler P. (1999), Polska droga do wolności 1939–1995, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.

Chrobak P. (2015), Preferencje wyborcze mieszkańców regionu zachodniopomorskiego w pierwszym dwudziestopięcioleciu III Rzeczypospolitej, in: Pomorze Zachodnie z Polską, ed. K. Kozłowski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Warszawa–Szczecin.

Chrobak P. (2014), Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego w latach 1990–2010. Preferencje wyborcze mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie, Szczecin.

Czerwiński M. (2003), Kampania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2002 roku, in: Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, ed. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Danel Ł. (2008), Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących – analiza programowa na szczeblu krajowym, in: Polska lewica u progu XXI wieku, ed. Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław.

Drążek G. (2002), Walka o miasto i powiat, „Głos Stargardzki”, 31.05.2002.

Drzonek M. (2006), Demokraci.pl – wirtualny koniec etosu?, in: Popisy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, ed. M. Drzonek, J. Mieczkowski, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.

Drzonek M. (2007), Kilka uwag o ordynacji wyborczej, in: Wybory z gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim, ed. M. Drzonek, Print Group, Szczecin.

Dudek A. (1997), Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–1995, Wydawnictwo GEO, Kraków.

Godlewski T. (2008), Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Górka M. (2017), PO-PiS-owa demokracja. Rywalizacja między PO i PiS w latach 2005–2015, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

Jabłonowski M., Janowski W., Sołtysiak G. (2015), Kongres Założycielski Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (1990). Polska mniej znana 1944–1989, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Koalicyjne porozumienie wyborcze, 28.09.2018, http://web.archive.org/web/20181106173332/http://www.kpeir.org/53-koalicyjne-porozumienie-wyborcze-28-09.html, 12.07.2021.

KOV (2002a), Koalicji nie ma, „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 24.09.2002.

KOV (2002b), Mimo SLD, „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 4.09.2002.

Kowalczyk K. (2015), Pomorze Zachodnie – „bastion PO”? Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku, „Opuscula Sociologica”, nr 3, Szczecin.

Kowalczyk K., Tomczak Ł. (2008), Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, ZAPOL, Szczecin.

Krzeszewska M. (2016), Wizerunek wybranych partii politycznych w Internecie. Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku, in: Wybory samorządowe na Pomorzu Zachodnim w 2014 roku. Programy – Kandydaci – Kampanie, eds. M. Kamola-Cieślik, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, Szczecin.

Kubaj A. (2003), Kampania Komitetu Wyborczego Wyborców POPiS dla Szczecina do Rady Miasta Szczecina w 2002 roku, in: Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, ed. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Lachowska H. (2002), Razem ale osobno, „Głos szczeciński”, 24.09.2002.

m (2002a), Autorytety wspomogą Zarodę, „Kurier Szczeciński”, 26.09.2002.

m (2002b), Prezydent razem z G-12, „Kurier Szczeciński”, 16.09.2002.

m (2002c), Sobolewski niechciany, ale kandydat, „Kurier Szczeciński”, 6.09.2002.

Marszałek-Kawa J. (2007), Wybory samorządowe 2006 a kwestia nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej, in: Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, ed. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Państwowa Komisja Wyborcza, https://www.pkw.gov.pl, 12.07.2021.

Paradowska J. (2006), Porozumienie lewicy i demokratów. Wszyscy po przejściach, „Polityka”, nr 36.

Pd (2002), Prawica jednoczy się, „Kurier Szczeciński”, 9.09.2002.

Peszyński W. (2008), Pozycjonowanie oferty politycznej LiD względem PiS w kampaniach 2006 i 2007 roku, in: Demokracja w Polsce po 2005 roku, ed. D. Karnowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Piasecki A. K. (2012), Wybory w Polsce 1989–2011, Wydawnictwo ARCANA, Kraków.

Ptak A. (2010), Ewolucja systemu wyborczego do organów samorządu terytorialnego w Polsce, in: Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, ed. A. Stelmach, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.

Roszkowski W. (2007), Najnowsza historia Polski 1980–2006, Świat Książki, Warszawa.

Sieklucki D. (2006), Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Sielski J. (2008), Przyczyny i cechy wyróżniające polski system partyjny, in: Demokracja w Polsce po 2005 roku, ed. D. Karnowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Sielski J. (2006), Przypadek braci Kaczyńskich, in: Popisy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, eds. M. Drzonek, J. Mieczkowski, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.

SLD – Lewica Razem – koalicja wyborcza na wybory samorządowe i do parlamentu europejskiego zawiązana!, 18.06.2018, https://lewica.org.pl/aktualnosci/3200-sld-lewica-razem-koalicja-wyborcza-na-wybory-samorzadowe-i-do-parlamentu-europejskiego-zawiazana-2, 12.07.2021.

Tomczak Ł. (2008a), Efekt grupowania (blokowania) list na przykładzie wyborów do sejmików; udana czy nieudana manipulacja?, in: Demokracja w Polsce po 2005 roku, ed. D. Karnowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Tomczak Ł. (2007), Lewicowi demokraci czy demokratyczni lewicowcy – przypadek LiD, in: Opisy politologów. Uwagi o polskiej scenie politycznej, eds. M. Drzonek, J. Mieczkowski, ZAPOL, Szczecin.

Tomczak Ł. (2008b), Polska lewica – konsekwencje podziałów i konsolidacji, in: Polska lewica u progu XXI wieku, ed. Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław.

Tomczak Ł. (2004), Sojusz Lewicy Demokratycznej, in: Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, ed. Ł. Tomczak, Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie, Szczecin.

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz.U. 1998, Nr 95, poz. 602 ze zm., Art. 64 1a.

Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej (2003), eds. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.