Nr 4 (2021)

Artykuły

Zdzisław W. Puślecki
5-36
Współpraca handlowa w świetle sił modyfikujących współczesny biznes międzynarodowy
https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.1
PDF (English)
Barbara Panciszko
37-48
Uwarunkowania wdrażania koncepcji smart villages w Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.2
PDF (English)
Erik Vlaemnick, Olga Pustoshinskaya
49-61
Hamburg–Sankt Petersburg, Sankt Petersburg–Nicea. Scenariusze stabilności połączeń bliźniaczych pod wpływem naprężeń
https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.3
PDF (English)
Piotr Chrobak
63-84
Preferencje wyborcze mieszkańców Pomorza Zachodniego w wyborach samorządowych w III Rzeczypospolitej
https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.4
PDF (English)
Piotr Pawlak
85-94
Pojednawczy potencjał mediów społecznościowych w bieżącym sporze politycznym. Przypadek Facebooka
https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.5
PDF (English)
Marcin Łukaszewski
95-107
Parlament–rząd–obywatele. Miejsce instytucji demokracji bezpośredniej w dyskusji nad kształtem stosunków San Marino–Unia Europejska w kontekście referendum z 2013 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.6
PDF (English)
Yuriy Zulyar
109-117
Wybory roku 2020 w obwodzie irkuckim: przebieg, wyniki i organizacja
https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.7
PDF (English)
Olawale Olufemi Akinrinde, Ademola Mubarak Adebisi
119-141
Analiza mikropolityczna samorządu lokalnego w Nigerii: przypadek władz samorządowych Irepodun
https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.8
PDF (English)
Mehmet Sevgin
143-149
Wpływ uprzedzeń poznawczych i heurystyk na zachowania profilaktyczne Covid-19
https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.9
PDF (English)