Wpływ uprzedzeń poznawczych i heurystyk na zachowania profilaktyczne Covid-19
PDF (English)

Słowa kluczowe

ograniczona racjonalność
uprzedzenia poznawcze i heurystyki
Covid-19
zachowania prewencyjne

Jak cytować

Sevgin, M. (2021). Wpływ uprzedzeń poznawczych i heurystyk na zachowania profilaktyczne Covid-19. Przegląd Politologiczny, (4), 143–149. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.9

Abstrakt

Choroba pandemiczna Covid-19 stała się ostatnio przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, ponieważ obszar jej oddziaływania jest duży i zagraża milionom istnień ludzkich. Jedną z ważnych dyscyplin jest polityka publiczna, ponieważ jej charakter może łatwo wpływać na rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19. Zakłada się, że irracjonalne skłonności jednostki mogą zwiększyć rozprzestrzenianie się choroby, ponieważ są one silnie skorelowane z najważniejszymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się choroby, takimi jak izolacja, noszenie maski i mycie rąk. Co więcej, polityka publiczna może być skuteczna w okresie pandemii, jeśli uwzględnia irracjonalne skłonności jednostki. Dlatego też w niniejszym opracowaniu przedstawione zostanie psychologiczne podłoże tego, dlaczego jednostki nie przestrzegają przepisów, które mogą zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19: uprzedzenia poznawcze i heurystyki.

https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.9
PDF (English)

Bibliografia

Camerer C. F. (1999), Behavioral Economics: Reunifying Psychology and Economics, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, vol. 96 (19).

Ehrlinger J., Readinger W. O., Kim B. (2015), Decision-Making and Cognitive Biases, in: Encyclopedia of Mental Health, vol. 2.

Furnham A., Hua Chu Boo (2011), A Literature Review of the Anchoring Effect, “The Journal of Socio-Economics”, vol. 40(1).

Gonzalez C., Dana J., Koshino H., Just M. (2005), The Framing Effect and Risky Decisions: Examining Cognitive Functions With fMRI, “Journal of Economic Psychology”, vol. 26(1).

Haddad M. (2021), https://www.aljazeera.com/news/2021/2/2/mapping-coronavirus-anti-lockdown-protests-around-the-world, 15.07.2021.

Kahneman D., Tversky A. (1984), Choices, Values, and Frames, “American Psychologist”, vol. 39(4).

Lechanoine F., Gangi K. (2020), COVID-19: Pandemic of Cognitive Biases Impacting Human Behaviors and Decision-Making of Public Health Policies, “Frontiers in Public Health”, vol. 8.

Mohamed K., Yazdanpanah N., Saghazadeh A., Rezaei N. (2021), Cognitive Biases Affecting the Maintenance of COVID-19 Pandemic, “Acta Bio Medica: Atenei Parmensis”, 92(2).

Narinder K. (2020), Covid-19 cognitive bias, https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/09/covid-19-and-cognitive-bias/, 11.07.2021.

Rabin M. (2002), A perspective on psychology and economics, “European economic review”, 46(4–5).

Samuelson W., Zeckhauser R. (1988), Status Quo Bias in Decision Making, “Journal of Risk and Uncertainty”, vol. 1(1).

Sevgin M. (2020), Public Policy Implications of Cognitive Biases and Heuristics, “The Journal of International Social Research”, 13(72) (as cited in Madrian B. C. (2014). Applying Insights From Behavioral Economics to Policy Design, “Annu. Rev. Econ.”, vol. 6 (1)).

Simon H. A. (1955), A Behavioral Model of Rational Choice, “The Quarterly Journal of Economics”, vol. 69(1).

Simon H. A. (1972), Theories of Bounded Rationality, “Decision and Organization”, vol. 1(1).

Smith A. (2010), The theory of moral sentiments, “Penguin”.

Soofi M., Najafi F., Karami-Matin B. (2020), Using insights from behavioral economics to mitigate the spread of COVID-19, “Applied health economics and health policy”, vol. 18(3).

Thaler R. H., Benartzi S. (2004), Save More Tomorrow™: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving, “Journal of Political Economy”, vol. 112(1).

Tversky A., Kahneman D. (1981), The framing of decisions and the psychology of choice, “Science”, vol. 211(4481).

Wilke A., Mata R. (2012), Cognitive Bias, “The Encyclopedia of Human Behavior”, vol. 1.