H. Kupś, M. Szatkowski, M. Dahl (red.), 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2021, ss. 309.
PDF (English)

Jak cytować

Pietrasik, K. (2021). H. Kupś, M. Szatkowski, M. Dahl (red.), 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2021, ss. 309. Przegląd Politologiczny, (4), 151–154. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.10

Abstrakt

Recenzja

https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.10
PDF (English)

Bibliografia

Dahl M., Kupś H., Rogacz D., Szatkowski M. (red.), Balancing Changes. Seventy Years of People’s Republic of China, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2021.

Kupś H., Szatkowski M., Dahl M. (red.), 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2021.