Implementacja polityki ochrony środowiska w Chinach a wzorce zarządzania publicznego
PDF

Słowa kluczowe

polityka publiczna
modele rządzenia
implementacja
polityka ochrony środowiska
Chiny

Jak cytować

Świstak, M. (2023). Implementacja polityki ochrony środowiska w Chinach a wzorce zarządzania publicznego. Przegląd Politologiczny, (1), 83–96. https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.6

Abstrakt

Artykuł odnosi się do implementacji polityki ochrony środowiska w Chinach w kontekście polityki publicznej. Założono, iż celem badań nad implementacją polityki ekologicznej Chin jest rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów rządzących tą polityką publiczną. Jest to istotne, ponieważ chińskiej polityce ekologicznej formułowanej na poziomie centralnym, zarzuca się deficyt implementacji na poziomie lokalnym. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych problemów (mechanizmów) implementacji polityki ekologicznej ChRL w świetle światowych doświadczeń. W artykule podejmuje się weryfikację hipotezy, iż implementacja polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach jest wypadkową wielu czynników, za kluczowy z nich uznaje się dominujący model zarządzania publicznego w kraju. Zidentyfikowano, iż mamy do czynienia z nakazowym modelem implementacji działań pro środowiskowych. Zidentyfikowano główne mechanizmy oraz podmioty odpowiedzialne za występowanie tzw. luki implementacyjnej.

https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.6
PDF

Bibliografia

Balme R., Ye Q. (2014), Multi-level governance and the environment: intergovernmental relations and innovation in environmental policy, “Environmental Policy and Governance”, vol. 24, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1002/eet.1635

Barrett S. (2004), Implementation Studies. Time fore a Revival? Personal Reflections on 20 Years of Implementation Studies, „Public Administration”, vol. 82, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2004.00393.x

Chen Y., Jin G. Z., Kumar N., Shi G. (2012), Gaming in Air Pollution Data? Lessons from China, “The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy”, vol. 3, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1515/1935-1682.3227

Coulson A. (1997), Transaction cost economics and its implications for local governance, “Local Government Studies”, vol. 23, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1080/03003939708433857

Economy E. (2010), The River Runs Black: The Environmental Challenge to China’s Future, Cornell University Press, New York.

Fukuyama F. (2013), What is governance”, Governance, “Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions”, vol. 26, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1111/gove.12035

Haan A. (2011), Will China change international development as we know it?, “Journal of International Development”, vol. 23, nr 7. DOI: https://doi.org/10.1002/jid.1732

Herbst M. (2007), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa.

Howlett M. (2011), Designing Public polices. Principles and instruments, Routledge, New York.

Hupe P. L., Hill M. J. (2016), ‘And the rest is implementation.’ Comparing approaches to what happens in policy processes beyond Great Expectations, “Public Policy and Administration”, vol. 31, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1177/0952076715598828

Jenkins W. I. (1978), Policy Analysis. A Political and Organisational Perspective, Martin Robertson, London.

Jessop B. (2016), The State Past, Present, Future, John Wiley & Sons, Cambridge–Malden.

Jin Y., Andersson H., Zhang S. (2016), Air Pollution Control Policies in China: A Retrospective and Prospects, “International Journal Environmental Research and Public Health”, vol. 13, nr December. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph13121219

Jin Z. (2017), Environmental Management System in China: The Target Achieving Process, w: Environmental Policy and Governance in China, red. H. Kitagawa, Springer, Tokyo. DOI: https://doi.org/10.1007/978-4-431-56490-4_4

Johnson Buttolph J., Reynolds H. T., Mycoff J. D. (2010), Metody badawcze w naukach politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kostka G., Nahm J. (2017), Central-Local Relations: Recentralization and Environmental Governance in China, “The China Quarterly”, vol. 231, nr September. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305741017001011

Kraft M. E. (2015), Environmental policy and politics, Pearson, New Jersey. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315664279

Kun L. (2017), Environmental Law in China, Wolters Kluwer Law & Business, Sussex.

Li M. (2015), The Reform of Public Service Units in China: A Decentralization Approach, w: Governance in South, Southeast, and East Asia Trends, Issues and Challenges, red. I. Jamil, S. M. Aminuzzaman, S. Tawfique, M. Haque, Springer, Heidelberg–New York–Dordrecht–London. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-15218-9_12

MacBean A. (2007), China’s Environment: Problems and Policies, “The World Economy”, vol. 30, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2007.00883.x

Meihua S., Shi-jun Z. (2006), A Discussion to the Framework of the New System of Investment and Financing on Environmental Protection of Our Country, “Contemporary Manager”, vol. 10.

Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of China, Mandates, http://english.mee.gov.cn/About_MEE/Mandates/, 19.08.2019.

Ran R. (2013), Perverse Incentive Structure and Policy Implementation Gap in China’s Local Environmental Politics, “Journal of Environmental Policy & Planning”, vol. 15, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1080/1523908X.2012.752186

Ran R. (2017), Understanding blame politics in China’s decentralized system of environmental governance: actors, strategies and context, “The China Quarterly”, vol. 231, nr September. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305741017000911

Rothstein B. (2011), The Quality of Government Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective, University of Chicago Press, Chicago–London. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226729589.001.0001

Stiglitz J. E. (2013), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stoker G. (2016), Współzarządzanie jako teoria: pięć tez, w: Governance, wybór tekstów klasycznych, red. J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur, Scholar, Warszawa.

Świstak M., Tkaczyński J. W. (2019), Ochrona środowiska naturalnego w Chinach jako nowy element modelu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Państwa Środka, w: Azjatycki model rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej, red. M. Świstak, J. W. Tkaczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wang A. (2013), The Search for Sustainable Legitimacy: Environmental Law and Bureaucracy in China, “Harvard Environmental Law Review”, vol. 365, nr 35. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2128167

Wang A. (2015), Chinese State Capitalism and the Environment, w: Regulating the Visible Hand? The Institutional Implications of Chinese State Capitalism, red. C, Milhaupt, B. Liebman, Oxford University Press, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190250256.003.0011

Wang J. (2017), Evolution of Environmental Thought and Enforcement of Environmental Protection Legislation in China: The Status Quo, w: Environmental Policy and Governance in China, red. H. Kitagawa, Springer, Tokyo. DOI: https://doi.org/10.1007/978-4-431-56490-4_2

Wang S. (2017), Review of the Legislation on Public Participation in EIA in China: From Disorder to Normalization, w: Environmental Policy and Governance in China, red. H. Kitagawa, Springer, Tokyo. DOI: https://doi.org/10.1007/978-4-431-56490-4_8

Wang X., Qin T. (2003), Implementation of Pollution Control Law in 10 years after Rio, “Ryukoku Law Review”, December.

Weggel O. (2006), Chiny, Cyklady, Warszawa.

Yang Z. (2003), Local Government and Politics in China: Challenges From Below, Routledge, London–New York.

Young O., Guttman D., Qi Y., Bachus K., Belis D., Cheng H., Lin A., Schreifels J., Eynde S., Wang Y., Wu L., Yan A., Zaelke D., Zhang B., Zhang S., Zhao X., Zhu X. (2015), Institutionalized governance processes: Comparing environmental problem solving in China and the United States, “Global Environmental Change”, vol. 31, nr March. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.01.010

Zawicki M. (2016), Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Zybała A. (2013), Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Difin, Warszawa.