Nowy feminizm – teoria i praktyka
PDF

Słowa kluczowe

nauka społeczna Kościoła
feminizm
nowy feminizm
kobieta
równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Jak cytować

Klejdysz, N. (2014). Nowy feminizm – teoria i praktyka. Przegląd Politologiczny, (2), 183–193. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.12

Abstrakt

Autorka artykułu koncentruje się na rozbieżnościach między założeniami nowego feminizmu a praktyką Kościoła instytucjonalnego. Nowy feminizm traktowany jest tutaj jako immanentna część współczesnej nauki społecznej Kościoła katolickiego. Natomiast praktyka Kościoła instytucjonalnego została przeanalizowana w oparciu o przykłady wypowiedzi hierarchów na temat udziału kobiet w Kościele oraz konkretne działania i decyzje Kościoła instytucjonalnego. Przyczyn tychże rozbieżności autorka upatruje, z jednej strony, w tradycji, z drugiej – w obawie o utratę władzy.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.12
PDF

Bibliografia

Jan Paweł II (1981), Adhoracja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w kwiecie współczesnym Familiaris Consortio.

Chudy W. (2005-2006), Filozofia polityczna Jana Pawła II (Karola Wojtyłły), „Teologia Polityczna”, nr 3, s. 233-252.

Diakonat kobiet w Kościele (2013), http://gosc.pl/doc/1465362.Diakonat-kobiet-w-Kosciele, 1.02.2014.

Paweł VI (1965), Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w kwiecie współczesnym, http://www.nonpossumus.pl/encykliki/sobor_II/gaudium_et_spes, 12.12.2013.

Instrukcja Redemptionis Sacramentum. O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią (1994), Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=159, 26.01.2014.

Jan Paweł II (1979), Redemptor Hominis. Encykliki Jana Pawła II, Wydawnictwo Sw. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, t. I, Kraków.

Jan Paweł II (1987), Redemptoris Mater. Encykliki Jana Pawła II, Wydawnictwo Sw. Stanisława

B. M. Archidiecezji Krakowskiej, t. I, Kraków.

Jan Paweł II (1995), Evangelim Vitae. Encykliki Jana Pawła II, Wydawnictwo Sw. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, t. II, Kraków.

Jan Paweł II (1995a), List do kobiet Ojca Świętego Jana Pawła II na IV Światową Konferencję o Kobiecie w Pekinie, www.kosciol.wiara.pl/doc/491460.Bog-kosciol-kobiety, 18.01.2014.

Jan Paweł II (1995b), Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju. Orędzie Papieża Jana Pawła II na XXVIII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1995 roku,

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj1995_08121994html, 10.12.2013.

Jan Paweł II, List Apostolski Mulieris Dignitatem, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mulieris.html, 12.12.2013.

Jan XXIII (1963), Encyklika Pacem in Terris, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/WZWP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html, 12.12.2013.

Kobiety na Soborze Watykańskim II (2012), http://ekai.pl/wydarzenia/z_prasy/x57209/kobiety-na-soborze-watykanskim-ii/, 12.01.2013.

Kodeks Prawa Kanonicznego, http://archidiecezja.lodz.pl/prawo.html, 17.11.2013.

Kościół, który nie boi się kobiet. Rozmowa o. Mirosława Pilśniaka z o. Jackiem Prusakiem, http://www.katolik.pl/kosciol--ktory-nie-boi-sie-kobiet,1474,416,cz.html?s=1, 5.02.2014.

List do Biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie (2004), Kongregacja Nauki Wiary, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/mezczyzna_kobieta_31052004.html, 4.02.2014.

MacHaffie B. J. (2006), Her story: women in Christian tradition, Fortress Press, Minneapolis.

Majewski J. (2006), Kobieta i mężczyzna, „Teofil” 1 (23), http://www.teofil.dominikanie.pl/wydanie/artykuly/151, 3.02.2014.

Mroczkowski I. (1990), Miejsce i rola kobiety w Kościele, „Studia Płockie”, nr 18, s. 25-38.

Mroczkowski I. (1991), Nowy feminizm nauczaniu Jana Pawła II, „Więź”, nr 1, http://laboratorium.wiez.pl/teksty.php?nowy_feminizm_w_nauczaniu_jana_pawla_ii&p=3, 17.05.2014.

Papież Franciszek: aborcja jest straszna. To efekt „kultury wyrzucania” (2014), „Gazeta Wyborcza”, 14.01.2014, http://wyborcza.pl/1,75477,15268849,Papiez_Franciszek__aborcja_jest_straszna__To_efekt.html, 2.05.2014.

Petry-Mroczkowska J. (2005a), Kobieta w Kościele, „Znak”, nr 599, s. 22-38.

Petry-Mroczkowska J. (2005b), Kobieta ma milczeć, czyli o obecności kobiet w Kościele, nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/062005/05.html, 10.01.2014.

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy (2005), opracowanie Zespołu Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła.

Pismo Święte Starego Testamentu (2000), Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn.

Pius XI (1930), Encyklika Casti Connubi, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/casti_connubi_31121930.html, 13.12.2013.

Scaraffia L., Kobiety doktorzy Kościoła. Reportaż o intelektualistkach w historii Kościoła, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/or201211-kobiety.html, 5.05.2014.

Swidler L. (2009), Jesus was a feminist, w: Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka, Wydawnictwo Rabit, Kraków, s. 55-71.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.